Zwanger - HR

advertisement
Informatiekaart zwangerschap
Zwanger
Tijdens en na je zwangerschap moet je met een aantal zaken rekening houden. Met
deze informatiekaart lichten wij de meest voorkomende zaken toe.
Allereerst is het goed om zo snel mogelijk bij je manager aan te geven dat je
zwanger bent. Neem een zwangerschapsverklaring mee. Deze moet worden
ingevuld door de verloskundige/gynaecoloog of huisarts met daarin de vermelding
van de vermoedelijke bevallingsdatum. Zo kunnen wij rekening houden met je
zwangerschap. Daarnaast zullen wij deze zwangerschapsverklaring ook toezenden
aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).
De zwangerschap
Organiseer je werk zodanig dat je veilig en gezond kunt werken en dat het werk geen
negatieve invloed heeft op de zwangerschap. Gedurende je zwangerschap hoef je
geen zwaar lichamelijk werk te verrichten. Bespreek met je manager of er taken zijn
die door een andere collega kunnen worden overgenomen. Probeer ook stress te
vermijden en overleg eventueel met je manager over hoe de werkdruk kan worden
verminderd. Twijfel je, overleg dan met de bedrijfsarts.
Indien je tijdens je zwangerschap onverhoopt ziek wordt, geef dan bij je ziekmelding
aan of je klachten verband houden met je zwangerschap. Dit is van belang omdat wij
zwangerschapsgerelateerd verzuim moeten melden bij UWV.
Wanneer je onverhoopt met ernstige complicaties wordt geconfronteerd, kunnen je
manager en de bedrijfsarts je hierin ondersteunen. Wees daarom zoveel mogelijk
open over de situatie en geef je wensen aan.
Tip: meld je zwangerschap bij je zorgverzekeraar en leg je kraamzorg tijdig vast.
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof betalen wij je salaris door. De
loonkosten die gedurende deze periode worden gemaakt, kunnen wij grotendeels bij
UWV terugvorderen.
Het is noodzakelijk om formulieren voor UWV en een zwangerschapsverklaring in te
vullen. Via de (personeels)administratie ontvang je deze formulieren. Deze
formulieren moet je weer zo snel mogelijk retourneren. Wij maken dan melding van je
zwangerschap bij UWV.
Je kunt je zwangerschaps- en bevallingsverlof tussen de vier en zes weken voor de
uitgerekende datum laten ingaan. Je hebt in totaal recht op minimaal zestien weken
verlof. Wanneer je na de uitgerekende datum bevalt, schuift je verlof evenzoveel
dagen op. Bij bevallen vóór de uitgerekende datum blijft je totale verlofrecht zestien
weken. Indien je de periode voorafgaand aan je verlof niet (volledig) kunt werken in
verband met je zwangerschap, begint je verlof altijd zes weken voor de uitgerekende
datum. Het is wel belangrijk om ten minste drie weken voordat je verlof wilt opnemen,
dit definitief aan ons door te geven.
Bron: HRpraktijk, november 2010
Eventuele vroeggeboorte
Bij vroeggeboorte vóór de 24e week van de zwangerschap heb je geen recht op
bevallingsverlof, dus geen uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO).
Wel kan je een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) aanvragen als er sprake is van
ziekte. Bij vroeggeboorte na 24 volledige weken heb je recht op een zwangerschapsen bevallingsverlofuitkering (WAZO-uitkering) van totaal zestien weken.
Bevallen
Wanneer je bent bevallen, moet je dit binnen twee dagen melden aan je werkgever.
Weer aan het werk
Neem drie weken voordat je weer aan het werk gaat contact op met je manager. Je
kunt dan afspraken maken over je terugkeer. Je kunt in werktijd borstvoeding geven
of kolven totdat je kind negen maanden is. Je mag hiervoor een kwart van je werktijd
gebruiken. Maak liefst al voor je bevalling met je manager afspraken over hoe je de
voeding wilt gaan regelen. Wij zorgen dan voor een geschikte, afsluitbare ruimte voor
het voeden of kolven.
Kinderopvang
Er zijn verschillende mogelijkheden voor kinderopvang: gastouders,
kinderdagverblijven, au pair, familie of vrienden. Laat je goed informeren over de
voor- en nadelen van de
verschillende mogelijkheden. Om aanspraak te kunnen maken op
kinderopvangtoeslag moet de opvang wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.toeslagen.nl. Begin tijdig met het
zoeken van opvang; in sommige regio’s is de wachttijd lang en kan het moeilijk zijn
een geschikte plek te vinden.
Tip: Regel je kinderopvang tijdig, kijk op deze site van de Rijksoverheid.
Ouderschapsverlof
Voor een kind jonger dan acht jaar, kan je ouderschapsverlof opnemen als je
minimaal een jaar in dienst bent. Ouderschapsverlof is een wettelijk recht. Je hebt
recht op 26 maal je wekelijkse arbeidsduur. Wanneer je ouderschapsverlof wilt
opnemen, bespreek dit dan met je manager en met de afdeling P&O.
Ouderschapsverlof vraag je minimaal twee maanden voor de beoogde ingangsdatum
van het verlof schriftelijk aan. Je kan daarbij aangeven op welke wijze je jouw verlof
concreet wilt invullen. Als hoofdregel geldt dat je het verlof opneemt in een
aaneengesloten periode van 52 weken. Wil je het verlof op een andere wijze
opnemen, bijvoorbeeld een dag in de week, geef dit dan aan. Hier vind je meer
informatie over ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof heb je
recht op ouderschapsverlofkorting. Dit kan je aangeven in de aangifte
inkomstenbelasting.
Parttime werken
Als je na het verlof structureel minder wilt gaan werken, bespreek dit dan tijdig met je
manager. Een verzoek voor parttime werken dient ten minste vier maanden voor de
gewenste ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend bij de
Bron: HRpraktijk, november 2010
(personeels)administratie.
Tot slot
Wanneer je in het bovenstaande geen antwoord op je vragen vindt of andere zaken
wilt afstemmen, neem dan contact op met je manager. Voor specifieke adviezen over
werken tijdens je zwangerschap neem je contact op met P&O.
Wanneer je onverhoopt van mening bent dat jouw zwangerschap leidt tot oneerlijke
behandeling of ongepast gedrag van collega’s, aarzel dan niet contact te zoeken met
de vertrouwenspersoon of P&O.
Wij wensen je een fijne en gezonde zwangerschap en voor straks een goede
bevalling en een wolk van een baby.
Bron: HRpraktijk, november 2010
Download