Zwangerschapscontroles schema

advertisement
In onderstaand schema zie je wat het programma van de verloskundige is bij een normaal verlopende
zwangerschap.
Eerste afspraak - intake bij 10 weken

Echo om de duur van de zwangerschap vast te stellen en de uitgerekende datum te bepalen

Informatie over de praktijk: o.a. over samenwerking met de perinatologen, waarneemsters en stagiaires in de
praktijk

Informatie over bereikbaarheid assistentes

Belinstructies voor het bellen naar het spoednummer

Uitleg Nederlands verloskundig systeem

De anamnese / medische voorgeschiedenis

Informatie over de combinatietest

Zwangerschapsscreening, bloedonderzoek

Ondertekenen toestemmingsformulier voor het zo nodig uitwisselen van informatie met andere disciplines met
betrekking tot de zwangerschap

Voorlichting en advies over voeding en leefgewoonten

Informatie over kraamzorg, zwangerschapscursus en Mamma Café

De verloskundige bespreekt jouw medisch dossier na de intake met de gynaecoloog. Meestal kun je tijdens de
intake kennis maken met één van de gynaecologen.
Eventueel - combinatietest
Mogelijk in periode van 11 weken + 4 dagen zwangerschap en 13 weken + 6 dagen zwangerschap
Herhaalcontrole bij 14-16 weken - herhaalcontroles duren standaard een kwartier

Bespreken bloeduitslagen

Bespreken of de kraamzorg is aangevraagd

Erkenning van het ongeboren kind

Opgeven voor een zwangerschapscursus

Bespreken mogelijkheid Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 20-21 weken

Uitreiking uitdraai zwangerschapscontrolekaart (is medisch dossier voor eigen beheer thuis)
Eventueel - Structureel Echoscopisch Onderzoek (20-weken-echo) 20-21 weken
Herhaalcontrole bij 20-22 weken

Bespreken uitslag SEO (Strutureel Echoscopisch Onderzoek)
Herhaalcontrole bij 24-26 weken

Borstvoeding
www.verloskundecentrumnova.nl

Voorlichtingsavond borstvoeding

Op indicatie controle bloedsuiker (glucose)

Op indicatie vanaf 27 weken bepaling rhesus en/of kleine c antistoffen
Herhaalcontrole bij 27-29 weken

Informatie over leven voelen, bewegingen monitoren en belinstructies

Controle hemoglobine (Hb/ijzer)

Uitnodigen voorlichtingsavond over bevallen met informatie over de datum en locatie.

Informatie over mogelijkheden pijnstilling tijdens de bevalling
Voorlichtingsavond 'Bevallen' bij 30-33 weken
Deze avond organiseren wij een keer per 5 weken.
Herhaalcontrole bij 30-33 weken

Bij typering rhesus positieve baby toedienen van rhesus antistoffen (anti-D)

Uitreiking instructie over bellen bij weeën (wordt ook meegegeven op voorlichtingsavond)

Uitnodiging om als u dat wilt een 'bevalplan' te schrijven
Herhaalcontrole bij 36 weken

Bespreken instructie over bellen bij weeën, bevalplan en pijnstilling
Herhaalcontrole bij 38-40 weken

Bespreken wat er gebeurt na de uitgerekende datum (serotiniteitsplan) en hierover afspraken maken

Mogelijkheid 'strippen' bespreken

Belinstructies over de bewegingen van de baby
Herhaalcontrole bij 41-42 weken

Strippen aanbieden

Uiterlijke inleidingsdatum bespreken
www.verloskundecentrumnova.nl
Download