Prenatale zorg door klinisch verloskundigen

advertisement
Prenatale zorg
door
klinisch-verloskundigen
Ingrid Powel. MPA-KV Flevoziekenhuis, Almere. 24 Maart 2017
Inhoud
 Stelling
 Flevoziekenhuis
 Een goed begin
 Geboortezorg aanbieders
 Opzetten poli
 Aanpak
 Kansen
 Take home message
 Vragen
Stelling
“ Als de klinisch-verloskundige bevoegd en bekwaam
is om bevallingen met een medische indicatie te
begeleiden, zou hij/zij ook de prenatale zorg kunnen
verlenen aan zwangeren met een medische indicatie”
Cijfers
198.145 inwoners
1 Ziekenhuis
10 gynaecologen
10 klinisch-verloskundigen
15 A(N)IOS
2124 partus p//j
Jaarverslag Flevoziekenhuis 2015
Maart 2017 http://statline.cbs.nl/StatWeb .
http://www.omroepflevoland.nlnieuws/127863/
Rapport Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte: Een goed begin
 De professionals in de zorg rond zwangerschap en geboorte zijn samen
verantwoordelijk om de zwangere en het (ongeboren) kind de beste
kwaliteit van zorg te bieden.
 ‘Zorg-op-maat’ voor alle zwangeren
 Bij iedere zwangerschap o.a de volgende instrumenten worden ingezet:
a) een casemanager; b) een geboorteplan
 Zorg die gegarandeerd op ieder moment kwaliteit en veiligheid
biedt voor moeder en (ongeboren) kind;
Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009
Tabel 2.1
Marktscan rondom zwangerschap en geboorte NZa, December 2012
Opzetten van een poli.
.
 Verloskundige zijn bevoegd
 Prenatale zorg plus…….
 Continuïteit in totale zorg
 Zwangere komt voor de “gynaecoloog”
 Spreekuur plekken gynaecologie
 Risico sub-standard care groter
Voorwaarden
 Teamwork
 Poli assistentie
 Risico profiel zwangere
 Low- medium-high risk classificatie
 Realistische tijdsduur consult
 Intake en reguliere controle
 Protocollen
 Toegankelijkheid
 Medische Dossiers
 Elektronisch Patiënten Dossier
 Supervisie
 Dienstdoende gynaecoloog
Diagnose Behandel Combinatie
.
Illustratie:https://businesslab.be
DBC-zorgproduct
omschrijving
Gemiddeld tarief
Consult op de polikliniek bij
begeleiding van de
zwangerschap
€ 215
Meer dan twee
onderzoeken bij
begeleiding van de
zwangerschap
€ 350
Meer dan twee bezoeken
aan dagbehandeling of
polikliniek bij begeleiding
van de zwangerschap
€ 650
Onderzoek of behandeling
op de polikliniek of
dagbehandeling op de
polikliniek bij begeleiding
van de zwangerschap
€ 800
Tekst: https://www.independer.nl/ziekenhuis
Beginnen met Low-risk
Eigen wens zwangere
 Geen specifieke reden
 Sectio i/a
 Forse Fluxus i/a
 Partus prematurus > 33 weken i/a
Do’s
Don’ts
 Individueel zorgpad
 Voorbereiding spreekuur
 Solistische handelen
 Vervolg beleid o.b.v. Protocollen
 Blindelings beleid uitvoeren
 Case managerschap
 Afsprakenplanning
 Uitloop spreekuur
Illustratie : http://www.klassiekpaardrijden.nl/nieuws/65/bergen-of-hobbeltjes.html
kansen
 Thema spreekuren
 Expertise ontwikkelen
 Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Take home message
Poliklinische prenatale zorg door klinisch verloskundigen is haalbaar
als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en zal bijdragen aan
het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg.
Heeft u nog vragen ?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards