bijgeschoold verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg

advertisement
BIJGESCHOOLD VERPLEEGKUNDIGE
IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
BRUG NAAR PROFESSIONELE BACHELOR
IN DE VERPLEEGKUNDE
organiseert in samenwerking met:
Hoger Onderwijs voor Volwassenen
Bijgeschoold Verpleegkundige
in de Geestelijke Gezondheidszorg
Brug naar professionele
bachelor in de verpleegkunde
Voor gegradueerd verpleegkundige (HBO5) en gediplomeerde verpleegkundige
(A2) of bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te verdiepen in de GGZ.
De opleiding is uitgewerkt vanuit de functies van de psychiatrische
verpleegkundige met betrekking tot bepaalde doelgroepen.
We vertrekken vanuit een integrale zorg. De pathologie wordt
beschrijvend en verklarend benaderd, en met inbegrip van de
psychofarmaca.
Patiëntengroepen worden vanuit recente wetenschappelijke
bevindingen besproken. Er is aandacht voor de verpleegkundige
opdrachten met betrekking tot het leefklimaat van de cliënt.
Implicaties van de vermaatschappelijking van de zorg (art. 107)
voor het verpleegkundig beroep krijgen aandacht binnen
verschillende relevante thema’s.
Individuele en groepsbegeleidingsvaardigheden worden geoefend.
Binnen elke module worden ethische en juridische reflecties
gemaakt omtrent de specifieke patiëntengroep.
Zo kun je psychiatrische hulpvragers helpen om zich te ontplooien
en hen begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
Een praktijkgerichte opleiding :
Actieve werkvormen
Actuele visie en benadering
Vaardigheidstraining
Enthousiaste en deskundige docenten met een sterke binding
met het werkveld.
Erkend onder het stelsel van betaald educatief verlof.
Structuur van de opleiding
Om de combinatie werken-studeren mogelijk te maken, worden de
lesmomenten beperkt tot één dag per week.
Inhoud
Module 1 : Verpleegkundige vaardigheden en methodiek
•
Kwaliteitsontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
•
Verdieping van individuele verpleegkundige begeleidingsvaardigheden
•
Groepsbegeleidingsvaardigheden: interactionele en bejegende
benadering, interactiedrama en groepsgesprek
•
Groepsdynamische aspecten rond teamwerking
•
Ethisch-juridische kaders
•
Evidence based verpleegkundig handelen
Module 2 : Psychosezorg
•
Inleiding tot de psychopathologie en overzicht van de meest
relevante behandelingskaders
•
Psychofarmaca
•
Psychosociale rehabilitatie : algemeen kader. De betekenis voor
transmurale en extramurale verpleegkundige zorgverlening
•
Cognitieve gedragstherapie als behandelingsmodel met
verpleegkundige implicaties
•
Mobiele teams en hun specifieke werking
Module 3A : Persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen
en depressie
•
Persoonlijkheidsstoornissen bekeken vanuit
het interactioneel model gekoppeld aan
verpleegkundige richtlijnen
•
Ontwikkelingspsychologie en
ontwikkelingsstoornissen
•
Psychosomatiek
Module 3B: Persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en
depressie
•
Integrale zorg bij persoonlijkheidsstoornissen
•
Cognitieve benadering van depressie en angst
•
Communicatietheorie, systeemdenken en gezinsdynamiek
toegepast op de hulpverlenings- en gezinsrelaties onder andere aan de hand van rollenspel
•
Dialectische benadering van borderline in functie van het
verpleegkundig handelen
Module 4 : verslavingszorg
•
Situering van de afhankelijkheid
•
Motiverende gespreksvoering
•
Integrale zorg bij personen met afhankelijkheidsproblemen
•
Cognitief -gedragstherapeutisch en interactief model
Module 5 : stage
•
Stage (120u of 180u afhankelijk van de werksituatie en de
vooropleiding)
Brugopleiding naar Professionele bachelor in de
Verpleegkunde (65 studiepunten).
•
Algemene inhouden in functie van de algemene inzetbaarheid van
de bachelor in de verpleegkundige
•
Uitwerking van enkele recente vakinhoudelijke tendensen met de
focus op GGZ :
o
Kwaliteit van Human Resources in de GGZ
o
Zorg voor zorgenden
oPsychopathologie
o
Kinderpsychiatrie
•
Stage GGZ
•
Bachelorproef:
Wetenschappelijk onderbouwd werk waar een afgebakend
probleem van een patiëntengroep op een systematische wijze
wordt onderzocht.
ALGEMENE INFO
bereikbaarheid en informatie
Het eerst jaar van deze opleiding vindt plaats
in de gebouwen van HBOV, school voor
verpleegkunde.
De brugopleiding gaat door in
Arteveldehogeschool.
Koning Albert I-laan 6
8200 Sint-Michiels
050 30 18 95
Info: [email protected]
Ontdek ook onze andere opleidingen op www.vovb.be.
Inschrijven kan op www.vovb.be
Ook overtuigd van duurzame mobiliteit?
Ons opleidingscentrum is vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer! Onze campus ligt
vlak bij het station van Brugge.
WWW.VOVB.BE
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards