Wat is de Verpleegkundige Praktijk?

advertisement
Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij onze verpleegkundigen.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen of
een e-mail sturen.
Inloopspreekuur
Voor algemene vragen rondom zorg kunt
u terecht bij onze Verpleegkundige Praktijk.
Op maandag– en woensdagochtend van
11:00 uur tot 12:00 uur houden onze
verpleegkundigen inloopspreekuur in
Dienstencentrum Elsbroek, naast
Bloemswaard.
Wat is de
Verpleegkundige
Praktijk?
Verpleegkundige Praktijk HOZO
Garbialaan 32 182 LA Hillegom
Waar kan ik meer informatie
vinden?
www.hozo.nl
HOZO
Garbialaan 3
2182 LA Hillegom
☎ 0252 - 576 500
✉ [email protected]
De inhoud van deze folder is voor het laatst gewijzigd op 08-03-2016
Heeft u algemene gezondheidsvragen of
vragen over uw bloeddruk? Wilt u naar een
wond laten kijken, of heeft u vragen over
mantelzorg? Loop gerust eens binnen bij
onze Verpleegkundige Praktijk!
Wie?
Wij zijn het verpleegkundig team van
HOZO en werken, samen en in overleg
met huisartsen, adviserend voor
zorgmedewerkers en cliënten van
Bloemswaard, Parkwijk, Maronia en
HOZO Zorg Thuis.
Daarnaast houden wij met ingang van
1 september 2015 inloopspreekuren
voor iedereen in Hillegom. U bent van
harte welkom bij onze Verpleegkundige
Praktijk! U hoeft van tevoren geen
afspraak te maken.
Wij werken vanuit de laatste
ontwikkelingen en scholingen om onze
zorg voor u te optimaliseren.
Wat is de
Verpleegkundige
Praktijk?
Wat?
U kunt bij ons gratis terecht voor:
●voorlichting en advies over zorg en
mantelzorg
●een gezondheidscheck
●wondplanadvies
●begeleiding en advies over
palliatieve zorg
●Dementia Care Mapping
●personenalarmering
Voorlichting en advies over zorg
en mantelzorg
Samen met u bekijken wij welke zorg
het beste past bij u of uw partner.
Gezondheidscheck
Dementia Care Mapping
Wij meten belangrijke functies en geven u
advies op grond van de resultaten.
Wij zijn gespecialiseerd in het in kaart
brengen van de meest passende vorm
van zorg voor mensen met (beginnende)
dementie.
Wondplanadvies
Wij kijken samen met u hoe, waar en
bij wie de wondzorg het beste kan
plaatsvinden.
Begeleiding en advies rondom
palliatieve zorg
Wij luisteren naar uw wensen en zorgen
voor ondersteuning.
Personenalarmering
Wij beantwoorden de oproepen van
onze cliënten met personenalarmering
en zijn snel ter plaatse in geval van een
noodsituatie. Voor meer informatie
over personenalarmering kunt u bij ons
terecht.
Download