Afdeling 3C, Oriëntatie stagiares en studenten

advertisement
Afdeling 3C, Oriëntatie stagiares en studenten
Welkom op afdeling 3C
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling neurologie en neurochirurgie. Door
middel van onderstaande informatie willen we je informeren over de gang van zaken op
de afdeling.
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe.
Het team
Het team op afdeling 3C bestaat uit ongeveer 30 medewerkers.
Afdelingsmanager
Physisian assistent
Secretaresses
Studenten BBL/BOL/AMV verpleegkunde, verzorgende en geneeskunde
Verpleegkundigen
Voedingsassistenten
Verzorgenden
Meest voorkomende opname indicaties
Bewustzijnsdaling
Cerebro Vasculair Accident
Conversie
Contusio
Coma
Commotio cerebri
Epilepsie
Guillain Barré
Hernia Nuclei Pulposie
Hersentumor of metastase
Intercerebrale bloeding
Meningitis
Multiple Sclerose
Subarachnoïdale bloeding
Subduraal hematoom
Ziekte van Parkinson
Observaties, controles en registratie
Barthel
Bewustzijn
Blaasfunctie
Circulatie
Circulaire stuwing
Cognitie
Coördinatie
Dos score
EMV; Eye movement Verbale respons
Gemoedstoestand
Motoriek
Pijn
Pols
PTA; Post traumatische amnesie
Pulsaties
Tensie
Temperatuur
Saturatie
Sensibiliteit
Slikfunctie
Spierkracht
Vochtbalans
Voeding, vocht, mictie, (catheter) en defaecatie
Meest voorkomende onderzoeken
Duplex
Echo
Electro Cardio Gram
Electro Encefalo Gram
Electromyogram
Histologie
Lumbaalpunctie
Psychologisch onderzoek
Röntgenfoto; CT / MRI
Scopie (maag / darm) punctie
Slikproef
Spierentest
Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen
Antbiotica; floxapen, augmentin, kefzol, clamoxyl
Anti emetica; kytril, droperidol, primperan
Antistolling; fragmin, sintrommitis, marcoumar, ascal, persantin
Betablokkers; atenolol, metropolol
Cholestrolverlagers: simastatine,
Corticosterioiden; dexamethason
Diuretica; lasix, dytac, hygroton
Inhalaties; atrocent, ventolin
Infuuskuur; solumedrolkuur
Insuline; actrapid, mixtard
Laxeermiddelen; lactulose, movicolon
Pijnmedicatie; paracetamol, naproxen, morfine
Sedativa; haldol, oxazepam
Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines
Verpleegkundige disciplines
Gespecialiseerd verpleegkundige MS
Gespecialiseerd verpleegkundige Parkinson
Diabetesverpleegkundige
Oncologie, palliatieve zorg
Colon care verpleegkundige
Paramedische disciplines
Ergotherapie
Fysiotherapie
Logopedie
Nazorgteam
Neuropsycholoog
Palliatieve arts
Dieëtiek
Geestelijke verzorging en ethiek
Dagindeling
In de folder van afdeling 3C vind je patiënteninformatie o.a. over de dagindeling.
Diensttijden
WA-dienst 22.30-07.30
A-dienst
07.15-15.30
B-dienst
08.15-16.30
D-dienst
15.00 -22.45
De dienstlijst wordt gemaakt, onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager,
Francis Maas.
Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten
mail je naar [email protected] vermeld je voor en achternaam, telefoonnummer, start
stage, en de naam van de opleiding.
of bel je naar: 0492-595888
Download