concept - Werken in Zorg en Welzijn

advertisement
VACATURE (2017-04)
Voor de afdeling PG (teams Portiuncula en Zonnelied) zijn we op
zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van
Coördinerend verpleegkundige m/v
LuciVer is een dynamische
organisatie, gericht op wonen,
welzijn en zorg van veelal oudere
cliënten die ervoor kiezen hun
vragen door LuciVer te laten
beantwoorden.
LuciVer gaat ervan uit dat iedere
mens uniek is en zelf kiest wat
zin geeft aan zijn/haar leven,
wat er aan bijdraagt dat de
cliënt, de medewerker of
vrijwilliger zijn/haar leven
waardeert en als ‘Goed leven’
benoemt.
Goede, professionele zorg- en
dienstverlening vinden we
vanzelfsprekend bij LuciVer.
Vanuit onze passie voor ‘Goed
leven’ willen we meer. Door ons
sterk te maken voor het bieden
van maximale ruimte voor de
eigen stem van de cliënt, voor
diens eigen regie, eigen zingeving
en spiritualiteit en het bieden
van ruimte voor persoonlijke
initiatieven, dragen we bij aan
dat wat de cliënt, de
medewerker of vrijwilliger ‘Goed
leven’ noemt. Door het met
anderen leven, genieten, delen
in het ontmoeten van anderen en
een positieve en optimistische
insteek kan ‘Goed leven’
mogelijk nog beter worden.
Omdat oprecht plezier hebben in
je werk bijdraagt aan dit
positieve gevoel, vindt LuciVer
dit belangrijk.
LuciVer heeft ruim 250 cliënten,
binnen de locaties LaVerna,
Portiuncula en Rivo Torto en in
de omgeving hiervan, waar zo’n
185 medewerkers en vrijwilligers
zich graag voor inzetten.
Dit vanuit de kernwaarden:
Passie, Aandacht, Vertrouwen,
Inspiratie en Professionaliteit.
De arbeidsduur is in overleg, maximaal gemiddeld 32 uren per week
Als coördinerend verpleegkundige draag je er zorg voor dat de cliënt
de juiste zorg ontvangt, conform het leefzorgplan. Je levert een
bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de teamleden, houdt
toezicht op de kwaliteit van de verleende zorg en stuurt hierin, zo
nodig, bij.
Je hebt vrijgestelde uren ten behoeve van de coördinatie van
bovenstaande werkzaamheden én werkt mee in de directe
zorgverlening.
Tevens ondersteun je de teamleider, zowel ten behoeve van zorg- als
organisatorische zaken.
Je maakt deel uit van de verpleegkundige achterwacht.
Functie-eisen
 Kennis en ervaring op het niveau van verpleegkundige (niveau 5).
 Ervaring en kennis van de doelgroep en de daaraan verbonden
zorgbehoeften en benaderingswijzen
 Ervaring met het toezicht houden op en bijsturen t.b.v. de
kwaliteit van de zorg
 In staat collega’s, leerlingen en stagiaires te begeleiden
 Heeft een dienstverlenende instelling
 Is in staat om zowel zelfstandig als in groepsverband de
werkzaamheden te verrichten.
 Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
Het is verplicht een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Arbeidsvoorwaarden
 In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd aangeboden; bij gebleken geschiktheid zijn er mogelijkheden
tot onbepaalde tijd.
 Werktijden worden in overleg vastgesteld.
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT
Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling voor deze functie? Mail dan een gemotiveerde
sollicitatiebrief met CV voor 6 maart 2017 naar
[email protected] of stuur een brief met CV naar Stichting
LuciVer t.a.v. de administratie, Leemweg 134, 6603 AM te Wijchen
o.v.v. vacaturenummer 2017-04.
Informatie?
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op met
Paul Reitsma, teamleider (tel. 024-6413141).
DEZE VACATURE WORDT GELIJKTIJDIG INTERN EN EXTERN VERSPREID.
BIJ GELIJKE GESCHIKTHEID GAAN INTERNE KANDIDATEN VOOR
EXTERNE KANDIDATEN.
Download