Senceryshopping

advertisement
Senceryshopping
Jeroen bloemers
3dc
Introductie
• In deze les zijn we op onderzoek gedaan wat
we allemaal wel niet bewust of onbewust
meemaken tijden het winkelen, lopen,
bewegen, etc. Wat is het om zonder zicht,
gehoor, gevoel, zelfs zonder ruiken te
winkelen. Dit alles komt aan bod in de
volgende zoveel dia’s
Introductie van de zintuigen
De mond Functie
De mond is een multifunctioneel orgaan dat bijdraagt aan de spraak door
de vorming van de klanken. Het is de ingangspoort naar het digestief
systeem, waaraan het bijdraagt door de mechanische verkauwing van het
voedsel en de eerste stap van de voedselvertering door het amylase en het
emulgeren door het speeksel. Amylase breekt zetmeel af tot kleinere
stukjes. Deze worden vervolgens door het speekselslijm aan elkaar geplakt
zodat er geen losse stukjes in de luchtpijp kunnen schieten. De smaak heeft
een beschermende functie in de voeding, daar het een aantal giftige stoffen
kan herkennen en het een onderscheid kan maken in de voedselbehoeften
van het lichaam. De mond kan, naast de gebruikelijke neusweg, als
doorgang dienen voor het ademhalingssysteem. De mondademhaling is
echter niet speciaal voorzien voor deze functie. De mond wordt tenslotte
door verschillende gelaatsspieren bediend, zoals de zygomaticus maior,
zygomaticus minor, orbicularis oris, buccinator en risoreus. Deze spieren
dienen vooral voor de gelaatsexpressies
De Neus
De neus is een orgaan. Bij de meeste gewervelde dieren
zit de neus centraal op het gezicht of aan het eind van de
snuit. In een neus zitten bij de meeste dieren twee
neusgaten. Ademhalen gebeurt voornamelijk door de
neus. De neus heeft als functie de lucht te reinigen, te
verwarmen en tevens dient de neus om te ruiken
Het oog
et oog is een waarnemingsorgaan (zintuig) dat indien geprikkeld
door licht hierover informatie naar de hersenen stuurt. Op de
pagina menselijk oog staat meer informatie over dit onderwerp.
Vele diersoorten hebben ogen, variërend van losse lichtgevoelige
cellen tot kuiltjes met lichtgevoelige cellen tot organen met een
lens of de facetogen van insecten.
De iris van het oog van de mens kan verschillende kleuren hebben:
blauw, bruin, grijs of groen. In tegenstelling tot de ogen van andere
primaten is bij de mens ook het oogwit (harde oogrok) zichtbaar.
Hierdoor is bij een mens gemakkelijk waar te nemen in welke
richting hij kijkt. Als mensen elkaar in hun ogen aankijken, spreken
we van oogcontact, een vorm van lichaamstaal.
Van de ogen wordt ook wel gezegd dat ze de spiegel van de ziel
zijn. Emoties op het gezicht zouden het gemakkelijkst zijn af te
lezen van de wenkbrauwen en de spieren rondom het oog. De
snelheid van knipperen met de oogleden zou ook informatie geven
over iemands emotionele gesteldheid.
Het oor
Het oor (medische naam: auris) is
een orgaan waarmee
geluidsgolven worden opgevangen
om door de hersenen om te
worden gezet in geluid. Daarnaast
speelt het binnenoor een rol bij
het evenwichtsgevoel. In het
utriculum van het binnenoor zitten
oorsteentjes van kalkzout
calciumcarbonaat (statoliet), die in
een gelatineuze massa op
zintuigharen rusten. Buiging van
de zintuigharen informeert de
hersenen over evenwicht en
positie.
De touch
Gevoel en lichamelijke reactie
Gevoelens gaan soms gepaard met lichamelijke reacties, zoals
zweten of een versnelde hartslag bij angst. Volgens sommige
theorieën, zoals de James-Langetheorie, is het zelfs zo dat gevoelens
niets anders zijn dan de bewustwording van lichamelijke reacties.
Hieraan is het bekende gezegde ontleend: ‘wij zijn verdrietig omdat
wij huilen’. Het eerder genoemde voorbeeld van de schrikreactie lijkt
goed aan te sluiten bij deze theorie. Er zijn echter ook lichamelijke
reacties de helemaal geen emotionele beleving oproepen, zoals een
hartslagversnelling na lichamelijke inspanning. Meer waarschijnlijk is
daarom dat het gevoel en de lichamelijke reactie beiden een gevolg
zijn van een interne verwerking in de hersenen van de emotionele
prikkel. Dit proces wordt ook wel evaluatie of (in het Engels)
appraisal genoemd. Vermoedelijk spelen hierbij specifieke structuren
in het limbisch systeem zoals de amygdala een centrale rol.
Op weg zonder gehoor en zicht
Uitzicht van brug
Sharon met blindoek
in de tram
Sharon speelt blinde mannetje bij
centraal station
Hoe was het nou .
• Nou ik moet zeggen dat ik doof zijn minder erg
zou vinden dan niks meer kunnen zien. je bent
dan heel erg afhankelijk, van iemand anders
een hond, een stok, en ik zou dood gaan van
ellende. Met doof zijn zou ik beter kunnen
leven. Omdat je dan minder afhankelijk bent.
Opdracht 2 taste
De prutjes werden allemaal geprakt zodat zelfde
structuur was
Ik zelf deed niet mee wegens allergie
conclusie
• Ik weet niet precies hoe het proefde want ik
kan dr niet tegen. Dus ik maakte de foto’s was
er wel bij sjo leuk
De 3e opdracht was de touch
• We kregen een lezing door Maarten Wijntjes
• Hij heeft een studie gedaan op het gebied
van tast en zo dus meer hierover,,
Bralie in plaatjes
Mijn concept voor de soapstore
Ik denk bij zeep an van die oudewedste blokjes zeep
bijvoorbeeld een blokje Dove zeep. Het is een zeep die
mensen kopen terwijl het in een verpakking zit. Ze
voelen hem dus niet en ruiken hem ook niet.. En toch
wordt het verkocht dat alles door een reclame. Ov een
proefmonster of viavia mond reclame. Ik ben dus van
mening dat je de zeep niet eerst hoefd vast te hebben of
te ruiken voor dat je het koopt.
• Ik wil met mijn soap winkel een concept
neerleggen iets dat vertrouwd en tevens
vernieuwend is voor het product . En
tergelijekrtijd de zeep een nieuwe uitstraling
te geven ipv het doodnormale blokje zeep.
• Nee dit wordt een rage.
Als idee
• Als idee had ik om een mc drive om te
toveren tot een soort van MC Soap. Waarbij je
dus je zeep besteld vanuit zo’n praatpaal via
een menu. Op het menu staan dan alle
soorten zeepjes je maakt zelf een menu
samen of 1 enkel zeepje en rekent het even
verder af aan de kassa en hebt het in de
pocket. Zeep kopen moet een belevenis zijn.
Een lifestyle.. Ow heb jij die zeep al nee ik heb
die. (en nog goed voor de hygiëne ook)
MC Drive
Menu idee
• Zeepjes als voedsel. Gerechten. En er leuk
uitziend. Wat wil een mens./dier/auto /toilet
/keuken nog meer?
Einde.
• Zo zijn er dus tal van gerechten te verzinnen in
zeep en te kopen
Download