Project WATER

advertisement
Project ZEEP & TANDPASTA
Doel:
Je gaat zelf zepen en tandpasta maken met natuurlijke grondstoffen als uitgangsproduct.
De effectiviteit van je zeep ga je na door te onderzoeken hoe steriel je handen worden na het
wassen met die zeep, hoeveel vet je er mee kunt “oplossen” bij dezelfde temperatuur,
concentraties en omstandigheden, je vergelijkt de oppervlaktespanning en pH van de
zeepoplossingen. Al je experimenten doe je ook met commercieel verkrijgbare zepen.
Je gaat op bezoek bij een bedrijf waar ze zeep en shampoos maken en je verdiept je in een
kritische benadering van het gebruik van zeep (en cosmetica).
Benodigde kennis en vaardigheden:
Je hebt enige microbiologische ervaring: bereiding voedingsbodems, steriel werken, je kunt
ze ook tijdens/ door dit project leren; je hebt de basiscursus chemie praktijk en theorie
gevolgd en voldoende afgesloten en de workshops natuurkunde die gaan over het
bovenstaande. Anders moet je dit tijdens dit project alsnog doen en afmaken. Je hebt
bewezen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Anders alsnog hiermee weer aan
de slag middels de workshops. Om de theoretische achtergrond van dit project te kunnen
vatten moet je ook de basiscursus “organische chemie” hebben gedaan en met goed gevolg
afgesloten.
Competenties:
De cursist is in staat eigen werkzaamheden te organiseren, te registreren en te rapporteren,
gebruik makend van een labjournaal.
De cursist is in staat te communiceren met andere cursisten, docenten en bedrijven tijdens de
werkzaamheden en na afloop een presentatie te houden.
De cursist neemt verantwoordelijkheid voor het bereiken van het doel van de groep en voor
zijn/ haar eigen aandeel daarin.
Na afloop van dit project moet de cursist flink zijn gevorderd met zijn kennis van de
organische chemie. Je kennis omtrent fysische chemie is ook duidelijk verbeterd.
Voor wie? Wanneer? 1e jaars en anderen Intekenen voor tijdstip, start met 3-5 mensen
Informatie bij Ina Wiersema, Harry Denekamp, Bert Overmars, Kees van der Ploeg, Wietse Smit
Praktijk
Veilig microbiologische technieken VMT:
Kennismaken en oefenen met microbiologische
technieken.
Na afloop kun je als je je de juiste houding en
de technieken hebt eigen gemaakt veilig werken
op een microbiologisch lab.
Op een veilige en verantwoorde manier
chemische experimenten kunnen uitvoeren
Achtergronden van de praktijk
Je gaat een begin maken met organisch
chemisch werk. Dit is totaal iets anders dan
analytisch chemisch bezig zijn.
Je moet bij al je projectdoelstellingen goed
kunnen nadenken over hoe je het
experiment moet opzetten.
Download