Slide 1

advertisement
ETCS level 1 Basics
Doelstellingen van deze opleiding
Doelstellingen van de opleiding:
• Je kan de verschillende stappen van de implementatie van ETCS binnen Infrabel
benoemen
• Je kan het nut van ETCS en GSM-R uitleggen
• Je kan het verschil tussen level 1 en level 2 van ETCS uitleggen
• Je kan de verschillende onderdelen van de baaninfrastructuur beschrijven
• Je kan de verschillende onderdelen van de treininfrastructuur beschrijven
2
1. Inleiding
1.1) Van Europa naar België
4
1.2) Infrabel strategy : 2010 → Master Plan ETCS
 TBL1+ program
completed(*)
 ETCS Corridor C
completed
2015
Network accessible
for ETCS equipped
trains only
2022
Entire Network
Equipped with
ETCS(**)
2025
Goal achieved:
all railway traffic
ETCS protected
2030
2035
Converging to a full ETCS 2
equipped Network
5
Infrabel strategy : 2010 → Master Plan ETCS
4 pijlers om de volledige ETCS tegen 2022 te bereiken
2
1
TBL1+
3
ETCS 1
4
ETCS 2
ETCS 1
Limited supervision
6
2. System Architecture
2.1) ETCS toepassingsniveaus
De bepaling van de niveaus heeft betrekking op :
• de manier van informatieoverdracht (track to train),
• de gebruikte functies.
Application Levels:
• Level 0
• Level STM
• Level 1
• Level 2
• Level 3
Spoor niet uitgerust met ETCS
8
2.1.1) Level 0
• Level 0 wordt gebruikt bij bewegingen waar de trein uitgerust is met ETCS en
het spoor niet uitgerust is (niet met ETCS, noch TBL1+ of Kroko/Memor) of
als geen van de spooruitrustingen overeenkomen met de installatie aan
boord.
• De trein rijdt volledig op de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Deze
zal de seinen moeten interpreteren om op een veilige manier te reizen.
• De ETCS aparatuur aan boord zal enkel toezicht houden op de maximum
snelheid van de trein en de maximum toegelaten snelheid voor “unfitted
areas”.
• De ETCS aparatuur aan boord blijft echter wel actief om eurobalises uit te
lezen die een niveau-overgang aankondigen.
9
2.1.1) Level 0
Samenvatting
MA
Via Sein
• Geen overeenkomstige apparatuur aanwezig.
• Enkel bakens voor niveau-overgang.
Spoor ETCS
functies
Trein ETCS
functies
•
•
•
•
Controle op maximum snelheid van trein
Controle op maximum snelheid in een unfitted zone
Lezen van bakens voor niveau-overgang
Geen cabinesein
10
2.1.2) Level STM
België:
• Croco/Memor
• TBL1
• TBL1+
• TBL2
Europa:
• PZB (Duitsland)
• LZB (Duitsland)
• KVB (Frankrijk)
• TVM (Frankrijk)
• ATB (Nederland)
• …
11
2.1.2) Level STM (TBL1+)
• Als voorbeeld voor de STM wordt gebruik gemaakt van TBL1+ omdat deze
situatie het meest voorkomt in België.
• De PLP of Al-Relais (IL) zal een dubbel van het seinbeeld versturen naar de
LEU. Deze zal de data interpreteren en vertalen naar een TBL1+ telegram. Dit
telegram wordt in een baken geladen. Als de trein over het baken rijdt zal hij
deze informatie kunnen uitlezen via de STM specifiek voor TBL1+. De data
wordt verwerkt door de EVC en weergegeven op de DMI.
12
2.1.2) Level STM
Samenvatting
MA
Via Sein en Nationaal systeem
Spoor ETCS
functies
• Geen
• ETCS Bakens voor niveau-overgang
Trein ETCS
functies
• Afhankelijk van Nationaal systeem
- TBL1+
- Kroko/Memor
• Lezen van bakens voor niveau-overgang en speciale commando’s
13
2.1.3) Level 1
Europa:
- Eurobalise
- LEU
14
2.1.3) Level 1
• Net zoals bij TBL1+ zal de PLP of Al-relais het seinbeeld ook naar de LEU
versturen. De LEU zal deze data nu vertalen naar een ETCS telegram in plaats
van een TBL1+ telegram. Het telegram wordt in de Eurobalise geladen en
wordt uitgelezen door de Euroantenne als de trein over het baken rijdt. De
uitgelezen boodschap wordt door de EVC verwerkt en de bestuurder krijgt
een gedetailleerde weergave van de ontvangen MA en vertragingszones.
• De MA wordt eveneens nog steeds bepaald door het seinbeeld afgebeeld
door het sein zelf.
15
2.1.3) Level 1
Samenvatting
MA
Via Sein en DMI
Spoor ETCS
functies
• Vastleggen en doorsturen van MA via Eurobalises
• ETCS Bakens voor niveau-overgang
Trein ETCS
functies
•
•
•
•
•
Ontvangen van MA via Euroantenne
Selectie van Most Restrictive Speed Profile (MRSP)
Remcurve berekening
Speed Monitoring
Cabine signalisatie
16
2.1.4) Level 2
Europa:
- Eurobalise
- RBC
- GSM-R netwerk
17
2.1.4) Level 2
• De PLP of Al-relais (IL) zal het seinbeeld doorsturen naar het RBC. Het RBC
vertaalt dit en stuurt deze door naar de trein via het GSM-R netwerk. De
trein wordt voorzien van een Euroradio die verbinding kan maken met het
GSM-R netwerk en ontvangt zo zijn nodige informatie. Deze informatie wordt
samen met de informatie van de bakens verwerkt door de EVC en
weergegeven op de DMI.
18
2.1.4) Level 2
Samenvatting
MA
Via Sein en DMI
Spoor ETCS
functies
•
•
•
•
Vastleggen en doorsturen van MA via GSM-R netwerk
Kent elke trein met zijn locatie
Doorgeven van treincontrole tussen RBC-zones
ETCS Bakens voor niveau-overgang
Trein ETCS
functies
•
•
•
•
•
•
Ontvangen van MA via Euroradio (GSM-R netwerk)
Selectie van Most Restrictive Speed Profile (MRSP)
Remcurve berekening
Speed Monitoring
Cabine signalisatie
Uitlezen Eurobalise en locatie doorzenden naar RBC
Idem Level 1
19
2.2 ETCS Trackside Architecture
Level 1
• Eurobalise
• Lineside
Electronic Unit
(LEU)
Level 2
• Eurobalise
• Radio Block
Centre (RBC)
• Antenne GSM-R
20
2.2.1) Eurobalise
• Doorgeven van gegevens van de baan aan
de trein
• 2 bakens per bakengroep
o
2 soorten:
- vast
- schakelbaar
o
rijrichting
• Enig identificatiemiddel
• Geen externe stroomvoorziening ; van
stroom voorzien door de trein
21
2.2.2) LEU - Lineside Electronic Unit
• Leest info uit van de seinlogica
• Stuurt vooraf bepaalde telegrammen naar schakelbare baken afhankelijk van de stand
van het sein
• Installatie in:
• Keet
• Bijkomende LEU-kast
22
2.2.3) RBC – Radio Block Centre
• Leest info uit van de seinlogica
• Stuurt ETCS-boodschap van spoor naar trein afhankelijk van de stand
van het sein
• Ontvangt ETCS-boodschappen van trein naar spoor
• Bevat data die de weg en snelheidsbeperkingen beschrijven
• Gebruikt GSM-R netwerk om te communiceren met de trein
23
2.3 ETCS On-board architecture
Algemeen wordt de trein die met ETCS uitgerust is voorzien van volgende
onderdelen:
• EVC
• Eventueel een STM (zolang er delen van het spoor niet uitgerust zijn met
ETCS zal een STM nodig zijn om de trein hier veilig te laten rijden)
• Euroantenne onder de trein
• Euroradio op de trein
• DMI in de stuurpost
• JRU
• Odometrie
24
2.3.1) Euroantenne
Communicatiemiddel L1
• Voorziet Eurobalise van voeding & zet transmissie in werking
• Ontvangt ETCS-boodschappen van de bakengroep
• Stuurt gegevens door naar EVC
25
2.3.2) European Vital Computer (EVC)
HART van de ETCS uitrusting aan boord.
• SIL 4 uitrusting
• Berekening van de remcurves
• Trein informatie
• Spoor informatie
• Odometrie
• …
• Controle van de toegestane snelheid  aandrukken van de rem indien nodig
• Alle relevante informatie opsturen naar DMI
26
2.3.3) Driver Machine Interface (DMI)
27
2.3.3) Driver Machine Interface (DMI)
28
2.3.4) Odometrie
Meet afgelegde afstand
Functie EVC:
• Plaatsbepaling
• Snelheidsberekening
EVC ontvangt ook data van
• Snelheidsmeter
• Snelheidsradar
29
2.3.5) Juridical Recorder Unit (JRU)
“Black Box” van ETCS
• Bestand tegen zware ongevallen
• Gegevens opslaan
• ETCS Boodschappen en Telegrammen
• Interacties van bestuurder
• Bepaalde EVC commando’s
• Reconstructie ongeval
30
2.3.6) Samenvatting: Verwerking ETCS boodschappen
Level 0
Level
STM
STMhardware
EVC + STM
DMI
Level 1
Euroantenna
EVC
DMI
Level 2
Euroradio
EVC
DMI
Euroantenna
31
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards