Presentaties Juni BP Planning- definitief

advertisement
Bewegingsgezinde basisschool
Woensdag 7 juni 2017
Sanela Tabakovic en Daisy
Vandenbulcke
Larissa Naessens
Bluma Schiff, Malky Moskovits en
Nechama Dresdner
Hoe kunnen de kleuters van de 3de kleuterklas gestimuleerd worden
om meer tot beweging en samenspel te komen op de speelplaats?
Hoe kunnen we kinderen van de lagere school stimuleren om meer te
gaan bewegen tijdens de pauzes?
Hoe kunnen kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar
gestimuleerd worden om tijdens de speeltijden meer te spelen en
bewegen?
9u
Campus Tielt
Ellen Hardyns
10u15
Campus Tielt
Femke Vanhecke
11u30
Campus Tielt
Femke Vanhecke
Hoe kunnen we kinderen van de 2de graad stimuleren tot spel en
beweging op de speelplaats?
13u30
Campus Tielt
Femke Vanhecke
Hoe kunnen we (kans)arme kinderen uit de derde kleuterklas
aanzetten tot bewegen na school?
Hoe kunnen we de kinderen van het tweede en derde kleuter
stimuleren tot meer beweging tijdens het vrij kleuterinitiatief?
14u45
Campus Tielt
Femke Vanhecke
16u
Campus Tielt
Ellen Hardyns
Hoe kan men kleuters stimuleren tot meer en gevarieerder
bewegen op de speelplaats?
Kunnen we de oudste kleuters stimuleren via het muzische om
tot spel te komen op de speelplaats?
9u
Campus Tielt
Ellen Hardyns
10u15
Campus Tielt
Femke Vanhecke
Hoe kunnen we de 2de en 3de kleuters stimuleren tot grootmotorisch
bewegen op de speelplaats?
11u30
Campus Tielt
Ellen Hardyns
Donderdag 8 juni 2017
Pauline De Boever en Sandrine
Vanmaercke
Jessie Loncke, Miet Decrock en Lore
Hellin
Larissa Maes, Justine Putman en Laura
Vergote
Vrijdag 9 juni 2017
Greet Delporte en Tiffany Santy
Lien Dupuis en Tessa Vertomme
Heleen Vandenabeele en Tina
Lambert
Duurzame ontwikkeling
Donderdag 8 juni 2017
Emma Defoor en Goedele
Vanhye
Lopke Careel, Vanessa Maes
en Sharon Tanghe
Hoe kunnen we vanuit de focus op duurzaam leven een stille ruimte
ontwerpen voor én met leerlingen met ASS?
Hoe kunnen we de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar op
een speelse en onderzoekende manier duurzaam leren omgaan met
water?
9.30u
Campus Tielt
Veerle Vandelacluze
16.15u
VBS de Horizon,
Koolskamp
Veerle Vandelacluze
12u
Stedelijke
Basisschool
Noord, Hulste
Vanessa Meersdom
Vrijdag 9 juni 2017
Sandrine Declercq
Hoe kan het aspect ‘water’ worden geïntegreerd op de speelplaats
zodat kleuters op een speelse en tegelijk duurzame wijze leren
omgaan met water?
Maandag 12 juni 2017
Barbara Huyghebaert
In welke mate beïnvloedt het gebruik van een stappenplan bij oudste
kleuters, waarbij systeemdenken en creatief denken gestimuleerd
wordt, hun probleemoplossend denken bij
duurzaamheidsvraagstukken?
9u
Campus Tielt
Vanessa Meersdom
Dorien Klerkx
Hoe kunnen we met behulp van duurzaamheidsthema’s positieve
psychologie implementeren in de derde graad van de basisschool om zo te
komen tot de noodzakelijke basisvoorwaarde voor duurzamere
ontwikkeling?”
10u
Campus Tielt
Vanessa Meersdom
Iris De Loenen
Hoe kun je bij jongste kleuters duurzaamheid integreren binnen
verschillende belangstellingscentra?
Hoe kunnen we bij de oudste kleuters een duurzame houding
stimuleren aan de hand van een wekelijkse activiteit?
Hoe kinderen uit de tweede graad van het basisonderwijs aanzetten
tot duurzaam ondernemen in een biotoop in de omgeving van de
school?
Hoe kunnen we het principe ‘van bezit naar gebruik’ toepassen in
een kleuterschool, zodat kleuters meer open staan tot delen en hun
ouders meer deelnemen aan de deeleconomie?
11u
Campus Tielt
Vanessa Meersdom
13u
Campus Tielt
Veerle Vandelacluze
16.30u
Campus Tielt
Veerle Vandelacluze
19u
Vrije
kleuterschool
Rugge Avelgem
Lien Audenaert
Sophie Colpaert en Jerko
Vanderghinste
Charissa Verschatse en
Liesbet Blancke
Vanessa Meersdom
Donderdag 15 juni 2017
Joyce De Rijcke en Phebe
Vermeersch
Channa Maroy en Thelma
Remmerie
Jolien Wauters en Sharon
Van de Wiele
Hoe sporen we kleuters en lagere schoolkinderen via actieve
kennisontwikkeling over duurzame voeding aan om vaker voor een
vegetarische maaltijd te kiezen?
Via welke methodieken toegepast bij oudste lager en oudste kleuter
kunnen we alle kinderen uit de school hun kennis en gedrag t.o.v.
gezonde voeding verbeteren?
Hoe kunnen we kleuters en lagere schoolkinderen aanmoedigen om
gezonder en duurzamer te eten op school?
Tussen 9u30
en 12u30
Tussen 9u30
en 12u30
Tussen 9u30
en 12u30
Brussel
Vlaamse overheid
Ferrarisgebouw
Brussel
Vlaamse overheid
Ferrarisgebouw
Brussel
Vlaamse overheid
Ferrarisgebouw
Veerle Vandelacluze
Vanessa Meersdom
Vanessa Meersdom
STEM in de basisschool
Woensdag 7 juni 2017
Jana Van Heuverswijn, Charlotte
Bauwens en Faber Liviau (BAKO WPL en
DAG)
Hoe kunnen we talenten inzetten om een verrijkte
speelplaats te creëren via STEM?
13u00
Ginsteschool
Molstenstraat 83
Oostrozebeke
Audrey Deleu
Pauline Tieberghien (BALO DAG)
Hoe kunnen we (via STEM) de kinderen betrekken bij het
ontwerpen van een groene speelplaats?
15u30
Campus Tielt
Audrey Deleu
Donderdag 8 juni 2017
Jarre Forment, Mathilde Dubois en
Deirdre Staessen (BALO DAG en WPL)
Hoe kunnen we de leerlingen van de 2e en de 3e graad
extra wiskunde-oefenkansen aanbieden aan de hand van
een STEM-activiteit?
8u30
Campus Tielt
Remko Meys
Maud De Bruyne, Kelly Segers en
Pauline Volon (BALO DAG en WPL)
Hoe vergroten we eigenaarschap van leerlingen van de 3de
graad bij het oplossen van een probleem in STEMactiviteiten?
10u00
Campus Tielt
Audrey Deleu
Chani Friedman (BALO AO)
Hoe kan je via STEM-activiteiten leerlingen van het eerste
leerjaar effectief leren reflecteren?
11u30
Campus Tielt
Audrey Deleu
Dieter Van de Wouwer (BALO AO)
Hoe kan je het zelfvertrouwen van meisjes verhogen met
betrekking tot STEM?
13u30
Campus Tielt
Audrey Deleu
Carmen Roose (BALO AO)
Hoe kunnen we bij het uitwerken van STEM-projecten in de
derde graad verwondering opwekken en het stellen van
(betekenisvolle) vragen bij kinderen stimuleren?
15u00
Campus Tielt
Audrey Deleu
Vrijdag 9 juni 2017
Kimberly Goeminne,
Fleur Vanwynsberghe en
Ilona Vanoudendycke (BAKO DAG)
Hoe kunnen we een betekenisvolle omgeving inzetten om
STEM-activiteiten rijker te maken bij de oudste kleuters?
Lies Debaillie,
Hoe kan een prentenboek een betekenisvolle context
Fanny Loobuyck en Elodie Damaye (BAKO vormen voor een STEM-activiteit in de 2de en 3de
en BALO WPL)
kleuterklas?
9u30
Plokkersheem
Douvieweg 14
8978 Poperinge
Remko Meys
13u00
Campus Tielt
Audrey Deleu
9u00
Campus Tielt
Remko Meys
Dinsdag 13 juni 2017
Tessa Billiet (BAKO AO)
Hoe kan je coöperatief leren integreren doormiddel van
STEM-activiteiten?
Verbondenheid in de basisschool
Woensdag 7 juni 2017
Victorine De Bock
Yenna De Merlier
Paulien Herman, Evelien
Denys en Lena Ballegeer
Hoe kunnen symbolische voorwerpen, mindfulness en kinderyoga
nuttig ingezet worden in de lagere school om kinderen te laten
groeien naar een grotere verbondenheid met zichzelf en met de
anderen?
Hoe kan samenspel in kleine groep ingezet worden bij vijf – en
zesjarigen om verbondenheid met de ander en de materie tot stand
te brengen?
Hoe kunnen we de positieve omgang met elkaar versterken op de
speelplaats bij de leerlingen van de bovenbouw?
15u00
Campus Tielt
Sofie Dossche
16u00
Campus Tielt
Sofie Dossche
19u30
VBS Machelen
Sofie Dossche
09u30
Campus Tielt
Sandra De Vylder
Beveren aan de
ijzer
(Alveringem)
Sofie Dossche
Campus Tielt
Sofie Dossche
Donderdag 8 juni 2017
Fien Delaere, Elisabeth De
Graeve, Daphne Vanhee
Tilly Mervylde en Cynthia
Vanthourenhout
Hoe kunnen we de verschillende leeftijden (2,5- 12 jaar) stimuleren
om op regelmatige basis samen te spelen tijdens de speeltijden in
basisschool Het Torenhof in Waregem?
Wat is een passend spelaanbod om verbondenheid met de natuur bij
de kleuterafdeling van VBS Oostnieuwkerke op de groene
speelplaats en op het landbouwbedrijf van Siska Vanpeteghem te
stimuleren?
Julie Meirhaeghe en Nora
Decocker
Welke spelvorm kunnen we gebruiken om de sociale interacties bij
de leerlingen van de lagere school te stimuleren in interactie met de
natuur?
Ellen Schelstraete
Hoe kunnen we de leerlingen van het 6e leerjaar van de VBS Zulte
leren omgaan met conflicten, vertrekkende vanuit hun eigen
persoonlijkheid?
Vrijdag 9 juni 2017
09u30
Jasmien Callewaert, Lotte
Van Den Berghe, Stefanie
Haelvoet
Hoe stimuleren we de sociale – en communicatieve vaardigheden
aan de hand van samenwerkingsspelen bij kleuters die dit moeilijker
ervaren in relatie tot de leefgroep?
10u30
Campus Tielt
Sandra De Vylder
Sophie Nijs
Hoe kunnen samenwerkings- en teambuildingsactiviteiten de
verbondenheid in het eerste leerjaar stimuleren?
11u30
Campus Tielt
Sandra De Vylder
16u30
GBS
Centrumschool
Schoolstraat 8
Ingemunster
Sandra De Vylder
Maandag 12 juni 2017
Kimberly Demeyere
Hoe kunnen we 5/6-jarigen een waarderende houding laten
aannemen ten opzichte van ieder zijn thuissituatie?
Download