Ouder-contacten - Methodeportaal

advertisement
Oudercontacten
Bijlage
Aan tafel. Voedsel voor onderweg
Nuttige boeken en cd’s/dvd’s voor vormelingen en ouders
Het is goed de aandacht van de vormelingen te vestigen op boeiende Bijbels
voor jonge tieners, frisse gebedenboeken en mooie vormselcd’s/dvd’s. We
kunnen de ouders een dienst bewijzen door ze te verwijzen naar degelijke
boeken over het hedendaagse gezinsleven, ethische en godsdienstige
opvoeding in het gezin, verantwoorde Bijbelkennis, allerlei
bezinningsteksten. Dergelijke boeken kunnen het christelijk geloofsleven in
het gezin ondersteunen vóór en na de vormselviering.
Bij een plechtigheid horen meestal mooie cadeaus. Dat geldt ook voor de
vormselviering. Zou het niet goed zijn de vormelingen én zichzelf nu reeds
te plezieren met een passend geschenk dat dienst bewijst voor én na de
vormselplechtigheid?
Interessante ‘vormsel’boeken worden best tentoongesteld tijdens het tweede
en het derde oudercontact en nader toegelicht. Boekhandelaars en
liturgische centra zijn graag bereid verschillende kinderbijbels,
gebedenboeken voor het gezin of jonge tieners, cd’s met vormselliederen,
boeken over godsdienstige opvoeding (in het gezin) ter inzage te leggen.
Het is best de verschillende soorten boeken op afzonderlijke tafels of
plaatsen in het parochiecentrum te leggen. De ouders krijgen een blad
waarop de gegevens van vele boeken en cd’s vermeld staan. Vergeet niet het
parochieblad Kerk en Leven aan te raden. Verwijs ook naar interessante
websites: bijvoorbeeld www.ouders.nl (geloof, religie en
wereldbeschouwing).
Eventueel zou men aan de hand van de twee lijsten zelfs een aparte
ouderavond kunnen organiseren.
© 2008, Uitgeverij Pelckmans
Geestdrift,Oudercontacten
Bijlage: Aan tafel. Voedsel voor onderweg
1
Nuttige boeken en cd’s/dvd’s voor vormelingen en ouders
(2e oudercontact)
Communicatie in het gezin over God en Jezus





Shafique Keshavjee, God uitgelegd aan mijn kinderen, Averbode, 2000, 144 p.
Kolet Janssen, Waarom? Eerlijke antwoorden op moeilijke vragen,
Davidsfonds/Infodok, 2002, 148 p.
St. Lalanne e.a., Maar wie is God? 150 antwoorden op vragen van kinderen,
Kwintessens KBS/VBS, 2003, 240 p.
Godfried Danneels (red. Iny Driessen), Ken je ze alle zeven? Een geloofsboek
voor kinderen, Lannoo, Tielt, 2003, 120 p.
Erwin Roosen, Waar woont God?… en 100 andere geloofsvragen, Averbode,
2004, 160 p.
Bijbel in het gezin
Bijbels voor jonge tieners






Kolet Janssen, Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel met meer
dan 150 verhalen, Davidsfonds, Leuven, 2004, 282 p.
Averbodes jeugdbijbel, Averbode, 2004, 192 p.
Imme Dros, K. Eykman, Sj. Kuyper e.a., Het hoogste woord. Bijbel voor
kinderen, De Fontein, Baarn, 2003, 302 p.
Nico ter Linden, Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament,
Balans, Amsterdam, 2005, 240 p.
Nico ter Linden, Het land onder de regenboog. Verhalen uit het Oude
Testament (1), Balans, Amsterdam, 2006, 240 p.
Nico ter Linden, De profeet in de vis. Verhalen uit het Oude Testament (2),
Balans, Amsterdam, 2007.
Vormselcatechese
Boeken
Voor jonge tieners



Iny Driessen, De glimlach van God. Over de eucharistie, Antwerpen,
Halewijn, Antwerpen, 1997, 78 p.
Iny Driessen, Ik vergeet je nooit! Geschenkboekje voor vormelingen, Halewijn,
Antwerpen, 1997, 36 p. (over de gaven van de Heilige Geest),
Iny Driessen, Goed gevormd? Boekje voor vormelingen, Halewijn, Antwerpen,
2001, 44 p.
Voor de ouders


Godfried Danneels, De Vertrooster. Over de heilige Geest. Kerstbrochure,
Aartsbisdom, Mechelen, 1997, 48 p.
Godfried Danneels, Volksreligie. Geloven met handen en voeten, Paasbrochure,
Aartsbisdom, Mechelen, 2008, 48 p.
Cd’s/Dvd’s voor het vormsel

Een fijne dag. Marino Pollet, Marktstraat 53, 9111 Belsele. Zie website:
http://eenfijnedag.be/vormsel:
− Vaar het leven in! Teksten en muziek van Fio en Griet Van SteenlandtBogaert e.a. (met tekstboekje en melodie).
− Stuur daarom uw Geest. Teksten en muziek van Fio en Griet Van
Steenlandt-Bogaert e.a. (met tekstboekje en melodie).
− Ik geef je mijn woord. Teksten en muziek van Fio en Griet Van SteenlandtBogaert e.a. (met tekstboekje en melodie).
− Op het goede spoor. Teksten en muziek van Frank en Marino Pollet.
© 2008, Uitgeverij Pelckmans
Geestdrift,Oudercontacten
Bijlage: Aan tafel. Voedsel voor onderweg
2


Lied van opstanding. Jeugdkoor St.-Pieter, Tielt. WRA De Korenaar,
Kistestraat 2, 8700 Tielt.
Geloven als een kind. Elly Zuiderveld, Dick Le Mair, te verkrijgen bij De
Nootzaak, Kromstraat18, 9667 Horebeke.
© 2008, Uitgeverij Pelckmans
Geestdrift,Oudercontacten
Bijlage: Aan tafel. Voedsel voor onderweg
3
Nuttige boeken en cd’s/dvd’s voor vormelingen en ouders
(3e oudercontact)
Ethische en godsdienstige opvoeding in hedendaagse gezinnen







Geert Faseur, Opvoeden in geloof. Hoe doe je dat?, Davidsfonds, Leuven,
2003, 216 p.
Stef Desodt, Je geloof doorgeven, hoe doe je dat?, Altiora, Averbode, 2003,
158 p.
Liselotte Anckaert, Het nieuwe gezin. Een veelvormige hoeksteen, Altiora,
Averbode, 2004, 214 p.
Roger Burggraeve, Ilse Van Halst, Al de vragen van ons leven. Een ethiek voor
het dagelijkse leven, Lannoo, Tielt, 2005, 160 p. (Vooral hfst. 5: Hoe onze
kinderen weerbaar opvoeden?);
Annemie Dillen, Geloof in het gezin? Ethiek, opvoeding en gezinnen vandaag,
Lannoo, Tielt, 2006, 190 p.
Peter Adriaenssens, Praten met je tiener. De stap van discussiëren naar
onderhandelen, Lannoo, Tielt, 2006.
Peter Adriaenssens, Gids voor succesvol opvoeden, Lannoo, Tielt, 2007, 410 p.
Bijbeltoelichting voor ouders


Nico ter Linden, Het verhaal gaat …, Balans, Amsterdam, 1998 vv. Zes delen:
4 delen over het Oude Testament – 2 delen over het Nieuwe Testament,
namelijk Het verhaal van Marcus en van Mattheüs, 1998, 310 p.; De verhalen
van Lucas en Johannes, 2003, 368 p.
Loed Loosen, Het derde testament. De bijbel verder schrijven, KBS.VBS, ’sHertogenbosch, 2005, 104 p.
Gebedenboeken en bezinningsboeken voor jonge tieners en volwassenen
Voor jonge tieners




Erwin Roosen, Dag God. Dag- en gebedenboek voor jongeren, Altiora,
Averbode, 2002, 228 p.
Erwin Roosen, Kan ik Je even spreken? Bijbels gebedenboek voor vrienden
van Jezus, Altiora, Averbode, 2005, 208 p.
Stef Desodt, Luister eens, God, Halewijn, Antwerpen, 2007, 160 p.
Kolet Janssen, Anne Westerduin, Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden,
Davidsfonds, Leuven, 2005, 156 p.
Voor het gezin



Jef Bulckens (eindredactie), Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige
gezinnen, Altiora, Averbode, 2000, herdruk 2007, 590 p.
Iny Driessen (red.), God die het grassprietje bedacht. Gebeden voor kinderen
en biddende gezinnen, Lannoo, Tielt, 1999, 224 p.
Bidden in de huiskring, Die Keure, Brugge, 1998, 79 p.
Voor volwassenenen






Toon Hermans, Met hart en ziel. Gedachten en gebeden, Fontein, Baarn, z.d.
Toon Hermans, Gebedenboekje, Baarn, 1986, 80 p.
Phil Bosmans, God. Niet te geloven, Lannoo, Tielt, 1994.
Kard. Godfried Danneels, Een jaarkrans van gebeden, Kerstbrochure,
Aartsbisdom, Mechelen, 2005, 60 p..
Kard. Godfried Danneels, Waken en bidden. Gebeden, Lannoo, Tielt, 1997,
184 p.
Kard. Danneels, Vertrouwen. Een dagboek van wijsheid en geloof, Lannoo,
Tielt, 2003, 376 p.
© 2008, Uitgeverij Pelckmans
Geestdrift,Oudercontacten
Bijlage: Aan tafel. Voedsel voor onderweg
4

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven, Chirojeugd-Vlaanderen,
Antwerpen, 1996, 240 p.
Kernachtige inhoud van het christendom
Voor tieners

Kolet Janssen, God en Co. Over geloven altijd en overal, Davidsfonds,
Leuven, 2006, 126 p.
Voor volwassenen



Leo Tanner, Klemens Armbruster, Opnieuw beginnen. Werkboek,
Halewijn/CCV, Antwerpen, 2007, 120 p.
Godfried Danneels, De vreugde van te geloven, paasbrochure 2007,
Aartsbisdom, Mechelen, 48 p.
Anselm Grün, Geloof voor beginners, Lannoo, Tielt, 2007, 200 p. (vertaling
van Der Glaube der Christen).
© 2008, Uitgeverij Pelckmans
Geestdrift,Oudercontacten
Bijlage: Aan tafel. Voedsel voor onderweg
5
Download