Aspecten van de levensverzekeringen

advertisement
Overlijdensrisicoverzekering
Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u een bepaald bedrag verzekeren dat wordt uitgekeerd wanneer
de verzekerde persoon komt te overlijden. De verzekering zorgt ervoor dat nabestaanden niet in financiële
problemen komen na bijvoorbeeld het overlijden van de kostwinner. Een overlijdensrisicoverzekering wordt
vaak afgesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Met de uitkering van de verzekering kunt u de
hypotheek volledig of gedeeltelijk aflossen. Dit is afhankelijk van het verzekerde bedrag bij overlijden. De
nabestaanden blijven hierdoor niet achter met te hoge hypotheeklasten doordat een inkomen is weggevallen.
Zij kunnen hierdoor onbezorgd in de woning blijven wonen.
Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering biedt u de mogelijkheid om gedurende een periode een kapitaal op te bouwen. Een
kapitaalverzekering sluit u af gedurende een bepaalde periode. De premie kan per maand, kwartaal, half jaar of per
jaar worden betaald. Met deze premie bouwt u het bedrag op dat u op de einddatum wenst te ontvangen. Voordat u
de verzekering afsluit wordt berekend welk bedrag u aan premie moet betalen om aan het einde van de looptijd het
gewenste bedrag bijeen te krijgen. Een kapitaalverzekering wordt vaak afgesloten voor de aflossing van een
hypotheek. Onze adviseur kan u precies uitleggen aan welke voorwaarden de verzekering moet voldoen.
Ook voor andere toekomstige grote uitgaven kan een kapitaalverzekering een oplossing bieden. Bij de meeste
kapitaalverzekeringen heeft u ook de mogelijkheid om het risico van overlijden gedurende de looptijd mee te
verzekeren. Dit noemen we dan een gemengde verzekering. De verzekering keert dan, op einddatum van de
verzekering of tijdens de looptijd in geval van overlijden, altijd uit..
Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekeringen, maar grofweg kunnen we twee soorten onderscheiden:


Traditionele verzekeringen
Beleggingsverzekeringen
Traditionele levensverzekering
Bij een traditionele levensverzekering bepaalt u vooraf welk bedrag u op de einddatum wenst te ontvangen. Bij de
meeste traditionele verzekeringen wordt 60% van het bedrag gegarandeerd. Het overige deel wordt bepaald door de
jaarlijkse winstbijschrijving in de verzekering. Bij traditionele levensverzekeringen deelt u mee in de winst van de
verzekeraar. De winstbijschrijving in uw verzekering wordt jaarlijks bepaald. Het uit te keren kapitaal op einddatum
kan hierdoor lager of hoger zijn dan bij aanvang bepaald.
Beleggingsverzekering
Bij een beleggingsverzekering wordt de premie, die u tijdens de looptijd van de verzekering betaalt, voor u belegd in
één of meerdere beleggingsfondsen. Vooraf wordt, samen met uw adviseur, bepaald in welke beleggingsfondsen u
wenst te beleggen. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het bedrag dat u op de einddatum wenst
te ontvangen, de looptijd en het verwachte rendement van de beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd van
de verzekering worden de beleggingen verkocht en wordt de opbrengst uitgekeerd. U bent ten aanzien van de
hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van het behaalde rendement met de beleggingsfondsen. De
uitkering kan hierdoor lager maar ook hoger zijn dan het bedrag dat u vooraf heeft bepaald.
Lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering biedt u de mogelijkheid om een tekort in uw pensioeninkomen aan te vullen. Gedurende de
periode voor uw pensioen betaalt u maandelijks of eenmalig een premie. Vooraf wordt berekend welk bedrag
(kapitaal) u op de pensioendatum nodig heeft om uw inkomen na pensioen aan te vullen. Met de premie die u voor
de pensioendatum betaalt, wordt het bedrag tot de pensioendatum opgebouwd. Zodra u met pensioen gaat kunt u
het opgebouwde bedrag over een aantal jaren of voor de rest van uw leven laten uitkeren.
Indien u kunt aantonen dat u te weinig pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd is de premie onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Over de uitkeringen die u
na uw pensioen ontvangt moet u dan wel inkomstenbelasting betalen. Echter, u betaalt dan minder belasting omdat
u als gepensioneerde in een lagere belastingschijf zit.
Download