4.1 Pijn in je eigen portemonnee?

advertisement
4.1 Pijn in je eigen
portemonnee?
↗ Verzekerde
↗ Degene die zich verzekert bij een
verzekeringsmaatschappij
↗ Verzekeraar
↗ De verzekeringsmaatschappij
4.1 Pijn in je eigen
portemonnee?
↗ Premie
↗ Het bedrag dat de verzekerde betaalt aan een
verzekeringsmaatschappij omdat die de
financiële gevolgen van een schade overneemt
↗ Verzekeren
↗ Het overnemen van de financiële gevolgen van
schade van een verzekerde door een verzekeraar
4.1 Pijn in je eigen
portemonnee?
↗ Risico
↗ De kans dat de verzekeringsmaatschappij schade
moet vergoeden
4.1 Pijn in je eigen
portemonnee?
↗ Eigen risico
↗ Een deel van de schade dat niet vergoed wordt
door de verzekeraar, maar dat de verzekerede
zelf betaalt
↗ Onzeker voorval
↗ Een gebeurtenis waarvan je niet weet of die
plaats zal vinden
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Polis
↗ Het schriftelijke bewijs van een verzekering.
↗ Verzekeringsvoorwaarden
↗ Overzicht van de rechten en
plichten van de verzekerde en
de verzekeraar.
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Schade-uitkering
↗ Het bedrag dat de verzekeraar vergoedt als je
schade hebt waarvoor je bent verzekerd.
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP)
↗ Een verzekering tegen de financiële gevolgen van
schade die je zonder opzet aan anderen
toebrengt en waarvoor jij aansprakelijk wordt
gesteld.
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Minderjarigen
↗ Je ouders zijn altijd aansprakelijk als je nog geen
vijftien bent.
↗ Als je vijftien bent kun je zelf aansprakelijk
worden gesteld, maar je ouders ook
↗ Als je zestien bent, ben je zelf altijd aansprakelijk.
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Verzekeringskosten
↗ Naast premie betaal je polis- en
administratiekosten.
↗ Over het totaal betaal je assurantiebelasting.
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ Formule
↗ Verzekeringskosten = (premie + poliskosten +
administratiekosten) + assurantiebelasting
↗ Onthoud: de Belastingdienst rekent belasting over
alle andere kosten
4.2 Wie zal dat betalen?
↗ De assurantiebelasting is de afgelopen jaren flink
gestegen:
↗ tot 1 maart 2011 was het 7,5%
↗ toen verhoogd naar 9,7%
↗ op 1 januari 2013 meer dan verdubbeld, naar 21%
4.3 WA of All Risks?
↗ Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-
verzekering) voor motorvoertuigen
↗ Een verzekering die de schade dekt die je met je
motorvoertuig aan anderen toebrengt. Deze
verzekering is wettelijk verplicht
4.3 WA of All Risks?
↗ Cascoverzekering
↗ Een verzekering die schade vergoedt, die je door
een aanrijding veroorzaakt aan je eigen
motorvoertuig. Ook schade door storm, brand of
diefstal wordt gedekt.
4.3 WA of All Risks?
↗ All Risks
↗ Een all risks verzekering is een combinatie van
WA en casco. Hiermee zijn zowel schade aan
anderen als schade aan je eigen auto gedekt.
4.3 WA of All Risks?
↗ Premiehoogte
↗ De hoogte van de WA-verzekeringspremie wordt
bepaald door het gewicht van de auto
↗ De premie van de cascoverzekering wordt
bepaald door de oorspronkelijke nieuwwaarde
van de auto
4.3 WA of All Risks?
↗ Standaardpremie
↗ Ook wel basis- of brutopremie genoemd.
↗ Kan worden verhoogd of verlaagd door:
↗ Regio
↗ Leeftijd
↗ Eigen risico
↗ Aantal schadevrije jaren
4.3 WA of All Risks?
↗ No-claimkorting
↗ Als je geen schade claimt krijg je van je
verzekering korting op de premie – noclaimkorting.
4.3 WA of All Risks?
↗ No-claimkorting
↗ De meeste maatschappijen werken met een
bonus/malusladder om de korting of toeslag te
bepalen.
↗ Als je weinig schade maakt krijg je korting op je
premie (bonus), als je veel schade maakt moet je
een toeslag betalen (malus).
4.3 WA of All Risks?
Formule
↗ Nettopremie = brutopremie – kortingen (+
toeslagen)
4.4 Zeker op reis?
↗ Reisverzekering
↗ Een verzekering die de schade vergoedt, die je
tijdens een reis lijdt als gevolg van ongevallen,
ziekte of diefstal
4.4 Zeker op reis?
↗ Dekkingsoverzicht
↗ Overzicht van welke schade vergoed wordt, in
welke landen en tegen welke premie.
4.4 Zeker op reis?
↗ Annuleringsverzekering
↗ Een verzekering die de kosten vergoedt, als een
reis door bepaalde omstandigheden niet door
kan gaan.
4.4 Zeker op reis?
↗ Doorlopend/aflopend
↗ Aflopend is een eenmalige verzekering voor een
reis (of andere gebeurtenis)
↗ Doorlopend geeft een heel
jaar lang dekking, ook als je
tijdens het jaar meerdere
keren naar het buitenland
gaat
4.4 Zeker op reis?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards