De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een

advertisement
1
De waarde van ONAFHANKELIJK
Financieel Advies bij een
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING
100%
ONAFHANKELIJK

2
Vrij is onafhankelijk
Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes
te kunnen maken. Dat geldt voor het werk dat u doet. De partner
waarmee u samenleeft. Het huis dat u koopt. De politieke partij
waarop u stemt. En dat geldt ook voor de financiële producten die
u overweegt te kopen. Vrijheid om te kunnen kiezen tussen de vele
soorten verzekeringen die er bestaan vraagt een onafhankelijk advies.
Vrijheid betekent keuzes kunnen maken. En keuzes kunnen maken
betekent onafhankelijk zijn.
Deze adviseur gaat u de verschillen uitleggen tussen de diverse
verzekeringen. En u die verzekering aanbevelen die goed aansluit bij
uw wensen. Echter, het grote verschil is dat zijn advies is gebaseerd
op het aanbod van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.
Een dergelijke adviseur noemen we onafhankelijk. Gewoonweg
omdat hij geen belang heeft bij het advies van welke verzekerings­
maatschappij dan ook. En ook geen instructies hoeft op te volgen van
de maatschappij die hij adviseert. Onafhankelijk dus. U kunt daarmee
kiezen voor een adviseur die vrij is. Vrij in hetgeen wat hij u adviseert.
De overlijdensrisicoverzekering
Kiezen voor vrijheid van advies is een keuze die u mag maken
Als u overweegt om een financieel product aan te schaffen, heeft u
keuze. U kunt zich wenden tot iemand die de verzekering “maakt”
en verkoopt. Dat is dus de verzekeringsmaatschappij zelf.
De medewerkers van die verzekeringsmaatschappij weten veel over
de verzekeringen die hun werkgever maakt en aanbiedt. Zij leggen
u de verschillen uit en adviseren het product van hun werkgever dat
goed aansluit bij uw behoeften.
Maar…
U kunt ook kiezen voor een adviseur die niet in dienst in van een
verzekeringsmaatschappij. Iemand die er zijn beroep van heeft
gemaakt om te adviseren. En dan niet over de producten van één
verzekeringsmaatschappij, maar van een groot aantal maatschappijen.
Het is misschien wel de mooiste verzekering die ooit is bedacht.
Een verzekering met een lage premie. Waarbij u op elk moment
kunt besluiten de verzekering te beëindigen. Gelukkig is het ook een
verzekering die recht geeft op een groot kapitaal als deze tot uitkering
komt.
De aanleiding om over deze verzekering na te denken is niet leuk.
Het gaat namelijk altijd over het risico dat dierbaren voortijdig komen
te overlijden. Dat is geen makkelijk onderwerp. Maar helaas wel de
werkelijkheid. Door ziekte of ongeval kunnen mensen nu eenmaal
veel eerder komen te overlijden dan de gemiddelde leeftijd waarop
mensen sterven.
Het risico bestaat. En dan is er weer die vrijheid. Denkt u liever aan iets
anders en gaat u over tot de orde van de dag.

3
Of kiest u er voor om nu iets te regelen waardoor, als u overlijdt,
de nabestaanden niet in financiële problemen komen?
Financiële problemen die kunnen ontstaan doordat de huur of
de hypotheek niet meer kan worden betaald. Of omdat er allerlei
extra kosten moeten worden gemaakt voor kinderopvang.
Of denkt u eens aan de kosten om de studie van uw kinderen te
financieren. Een overlijden kan grote financiële gevolgen hebben.
En die financiële gevolgen kunt u opvangen door tijdig een
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.
In de kern is een overlijdensrisicoverzekering niet meer en niet
minder dan een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij
dat als iemand binnen een bepaalde periode komt te overlijden,
de verzekeringsmaatschappij aan de nabestaanden een bepaald
geldbedrag uitkeert. Een bedrag om te voorkomen dat de
nabestaanden door het overlijden in de financiële problemen komen.
Toch een verzekering met heel veel keuzen
De overlijdensrisicoverzekering is in de kern een hele heldere
en duidelijke verzekering: Er wordt een geldbedrag uitgekeerd
wanneer iemand voor de einddatum van de verzekering komt
te overlijden. Deze verzekeringsvorm wordt in Nederland door
meer dan 50 verzekeringsmaatschappijen aangeboden. En die
verzekeringsmaatschappijen bieden binnen de overlijdens­
risicoverzekering keuzes aan.
Een onafhankelijk adviseur bespreekt eerst met u welke keuzes voor u
belangrijk zijn. Daarna gaat hij op basis van zijn ervaring kijken welke
verzekeringsmaatschappij een overlijdensrisicoverzekering heeft die
voldoet aan de meeste keuzen van uw voorkeur .
Onafhankelijk advies is dus gebaseerd op onderzoek onder een groot
aantal verzekeringsmaatschappijen naar de vraag wie een verzekering
aanbiedt die het meest beantwoordt aan uw wensen.
Keuzes bij een overlijdensrisicoverzekering bij
onafhankelijk advies
Samen met een onafhankelijk adviseur stelt u vast welke eisen aan
de overlijdensrisicoverzekering voor u belangrijk zijn. U ziet hieronder
een overzicht met een aantal veelvoorkomende keuzes. Per keuze
krijgt u een korte toelichting wat die keuze inhoudt. Het overzicht is
zeker niet volledig. Het laat u echter zien dat ook bij een relatief
eenvoudige verzekering zoals een overlijdensrisicoverzekering,
een onafhankelijk adviseur u extra vrijheid geeft om een
verzekering te kiezen die echt aansluit bij uw wensen.
Om de leesbaarheid te vereenvoudigen hebben wij het over “u”.
Hiermee bedoelen we dat de levensverzekering op uw naam wordt
afgesloten en er dus uitkering plaatsvindt aan uw nabestaanden mocht u
gedurende de contractstermijn van de verzekering komen te overlijden.

KEUZES RONDOM THEMA GEZONDHEID
KEUZES RONDOM THEMA VERZEKERD BEDRAG
 Digitaal keuringsformulier
Bij de ene verzekeringsmaatschappij moet u schriftelijke informatie
geven over uw gezondheidssituatie. Bij de andere kan dit digitaal,
waarbij u soms ook direct te horen krijgt of u wel of niet geaccepteerd
wordt of dat er een aanvullende keuring wordt vereist.
 Verzekerd Bedrag
Als u overlijdt, welk bedrag wilt u dan laten uitkeren? Per verzekerings­
maatschappij verschillen de voorwaarden afhankelijk van het bedrag
dat u wilt verzekeren.
 Medische keuring
De verzekeraar wil altijd informatie over uw gezondheid. Afhankelijk
van het bedrag dat u wilt verzekeren volstaat bij de ene verzekeraar
een eigen verklaring. Bij een ander moet een keuring bij een huisarts
plaatsvinden. En weer andere verzekeraars eisen een onderzoek door
een specialist.
 Rookgedrag
Er zijn aanbieders die aanzienlijke korting op de premie geven als
u niet rookt.
 Verzekering vernieuwen
Verzekeraars verbeteren hun verzekeringen regelmatig. De ene
verzekeraar staat het toe dat u een eerder gesloten verzekering bij
de maatschappij zonder medische waarborgen oversluit naar een
verbeterde verzekering. De andere verzekeraar geeft dit recht niet.
4
 Gelijkblijvend
U kunt ervoor kiezen dat ongeacht het moment van overlijden er
altijd een gelijk bedrag wordt uitgekeerd.
 Stijgend
U kunt ook juist willen dat het bedrag dat wordt uitgekeerd
hoger wordt naarmate het overlijden op later tijdstip plaatsvindt.
Bijvoorbeeld in verband met de studie van de kinderen.
 Dalend
U kunt er ook voor kiezen dat het bedrag dat wordt uitgekeerd
lager wordt naarmate het overlijden op een later tijdstip plaatsvindt.
Bijvoorbeeld omdat op dat moment de schuld van de hypotheek al
voor een deel is afgelost.
Vrijheid betekent KEUZES kunnen maken.
En keuzes kunnen maken betekent ONAFHANKELIJK zijn

KEUZES RONDOM THEMA PREMIE
KEUZES RONDOM THEMA FISCALITEITEN EN HYPOTHEEK
 Specifieke groepen
Sommige verzekeraars hebben speciale tarieven voor bepaalde
beroepen of inkomensklassen. Deze tarieven vindt u vaak niet terug in
algemene premievergelijkingsprogramma’s.
 Verpanding
Als u een hypotheek sluit, eist de geldgever mogelijk dat u een
overlijdensrisicoverzekering afsluit. Daarmee krijgt de geldgever
zekerheid dat hij het uitgeleende geld terugkrijgt, ook als u overlijdt.
De verzekeraar wordt dan verplicht om de uitkering te doen aan de
geldgever. Dit heet verpanding. Niet elke verzekeraar wil hieraan
meewerken en ook de voorwaarden om in de toekomst van
verzekeraar te kunnen wisselen, kunnen verschillen.
 Gelijkblijvende premie
U kunt er voor kiezen dat de premie over de hele contractperiode
gelijk blijft.
 Eenjarige premie
U kunt er ook voor kiezen dat de premie per jaar wordt vastgesteld.
Hoe jonger u bent hoe lager de premie is. Met het stijgen van uw
leeftijd gaat ook de premie stijgen omdat het risico van overlijden
dan groter wordt.
 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt raakt, kan uw financiële situatie verslechteren.
Dat kan betekenen dat u de premie van uw overlijdensrisicoverzekering
niet meer kunt betalen. Dan vervalt een stuk financiële zekerheid
voor uw nabestaanden. Er zijn verzekeraars die vrijstelling geven van
de verplichting om uw premie voor de overlijdensrisicoverzekering
te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De voorwaarden hiervoor
verschillen weer per verzekeringsmaatschappij.
 En bloc
Sommige verzekeringsmaatschappijen behouden zich het recht voor
om tussentijds de premie te verhogen. Als uw gezondheid sinds het
afsluiten van de verzekering is gewijzigd, wordt het lastig om een
nieuwe, andere verzekering af te sluiten.
5
 Wie zijn de erfgenamen?
Het is belangrijk dat u goed regelt wie de erfgenamen zijn en wie
de premie betaalt. Als u zelf de verzekering sluit en de premie
betaalt en de uitkering aan de erfgenamen wordt gedaan, telt de
fiscus de waarde van de uitkering bij de erfenis op en heft daarover
erfbelasting. Dit kunt u voorkomen. Maar dit vraagt wel een goed
advies.
Een ONAFHANKELIJK adviseur geeft u
extra vrijheid om een verzekering te
kiezen die ECHT aansluit bij uw wensen

6
In vrijheid kiezen wat u aanspreekt
Voorgaande punten zijn slechts voorbeelden van onderwerpen die
bij de ene verzekeringsmaatschappij wel mogelijk zijn en bij
de andere niet. Of waarbij de voorwaarden waaronder dit mogelijk
sterk verschillen.
Naast deze voorbeelden zijn er nog andere onderwerpen die
belangrijk zijn. Onderwerpen die een onafhankelijk adviseur kent.
ONS ADVIES AAN U:
kies voor vrijheid: kies voor
een ONAFHANKELIJK adviseur
100%
ONAFHANKELIJK
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards