Rekenen op maat 1 Naast de vele taalproducten is

advertisement
Rekenen op maat 1
Naast de vele taalproducten is Muiswerk de ontwikkeling van een rekenlijn gestart, genaamd
Rekenen op maat. Deze rekenlijn omvat een groot gedeelte van het gehele rekencurriculum voor
het basisonderwijs en is te gebruiken naast elke rekenmethode. Rekenen op maat wordt
ontwikkeld in samenwerking met E-didact.
Doelgroep Rekenen op maat 1
Rekenen op maat 1 is gemaakt voor beginnende rekenaars in eind groep 2 en de groepen 3 en 4 van
de basisschool.
Omschrijving Rekenen op maat 1
Goed leren rekenen is een van de belangrijkste basisvaardigheden in het onderwijs. Veel
bijvoorbeeld financiële elementen in het leven van alledag maken het noodzakelijk dat het
beheersen van basisrekenvaardigheden vaak als vanzelfsprekend wordt verondersteld. Het reken- en
wiskundedomein binnen het basisonderwijs bevat een enorm scala aan onderwerpen die een leerling
voorafgaand aan het voortgezet onderwijs onder de knie moet zien te krijgen om het
vervolgonderwijs op dit punt succesvol te kunnen doorlopen.
Muiswerk Rekenen op maat 1 begint met het in stappen leren herkennen van de cijfers 0 t/m 12, een
goed startpunt voor het leren rekenen. Kinderen leren rekenen aan de hand van een goede balans
tussen zelfstandig werken en didactische begeleiding door de software. De leerling kiest zelf uit
wisselende sets van oefeningen met uitleg, feedback en veel verschillende oefenopgaven. De
educatieve software ´bekijkt´ voortdurend wat de vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling
stap voor stap vooruit gaat in het leerproces. Er is gekozen voor een structuur waarbij
leerstofelementen elkaar zodanig opvolgen dat het ene leerstofelement enigszins bekend moet zijn
voordat het volgende leerstofelement gevolgd kan worden. Onderzoek maakte onlangs duidelijk dat
leerlingen profijt hebben van een duidelijke structuur bij het aanleren van basis rekenvaardigheden.
Het programma bevat 58 oefeningen met 93 uitlegschermen voor de leerlingen. Bij de oefeningen
wordt gebruik gemaakt van ongeveer 600 vragen, 800 plaatjes en 950 geluidsfragmenten. Aangezien
de leerlingen in dezelfde periode ook leren lezen, worden alle oefeningen zowel auditief als visueel
aangeboden. Dat geldt voor de naam van de oefening, de tekst van de uitlegschermen, de gestelde
vragen, de antwoordmogelijkheden, de feedback bij elk antwoord en de feedback aan het eind van
een oefening.
Kinderen leren rekenen aan de hand van een goede balans tussen zelfstandig werken en didactische
begeleiding door de software. De leerling kiest zelf uit wisselende sets van oefeningen met uitleg,
feedback en veel verschillende oefenopgaven. De educatieve software ´bekijkt´ voortdurend wat de
vorderingen van de leerling zijn, zodat de leerling stap voor stap vooruit gaat in het leerproces.
Overzicht van de oefeningen van rekenen op maat 1
Rubriek
A Cijfersymbolen, nummers
en getallen
Oefening
1. Cijfers op een rekenmachine
2. Getallen op een klok
3. Mooie vissen met nummers
4. Getallen en soldaatjes
5. Bijzondere cijfers en getallen
6. Overal cijfers
7. Cijfers zoeken
8. Zelf cijfers typen
9. Cijfers die er niet zijn
Type
plaatje klikken
plaatje klikken
plaatje klikken
plaatje klikken
plaatje klikken
meerkeuze
meerkeuze
open vraag
open vraag
B Volgorde van cijfers
1. Vissen zonder nummers
2. Knipperende vissen
3. De vis er direct voor
4. De vis er direct na
5. Vliegende getallen heen
6. Knipperende vissen terug
7. Vliegende getallen terug
8. Getallen heen of terug
9. Alle getallen er tussen
plaatje klikken
plaatje verklaren
plaatje klikken
plaatje klikken
volgorde
plaatje verklaren
volgorde
rijen
open vraag
C Hoeveelheden tellen
1. Van je 1, 2, 3
2. Dieren en vruchten
3. Niet alles tellen wat je ziet
meerkeuze
meerkeuze
open vraag
4. Snoep, stoelen en schoenen
5. Bij elkaar in groepjes
6. Gekleurd en wel
7. Zoveel dieren, zoveel rondjes
8. Rondjes horen bij dingen
plaatje klikken
plaatje verklaren
open vraag
meerkeuze
plaatje klikken
D Hoeveelheden samenstellen
1. Lege treintjes laden
2. Treintjes helemaal vol maken
3. Treintjes die te vol zijn
4. Het goede aantal dieren
5. Dieren erbij doen
6. Dieren eraf halen
7. Erbij of eraf
plaatje verklaren
plaatje verklaren
plaatje verklaren
meerkeuze
open vraag
open vraag
meerkeuze
E Splitsen
1. Kaarsen met of zonder vlam
2. Gekleurde bloemen
3. Bijen en vogels
4. Goed en fout splitsen
5. Fruit verstopt in een zak
6. Soldaatjes op en in de doos
7. Het aantal buiten de zak
8. Groepjes goed maken
plaatje verklaren
plaatje verklaren
plaatje verklaren
meerkeuze
open vraag
open vraag
open vraag
plaatje verklaren
F Met groepjes werken
1. Groepjes op de dobbelsteen
2. Steeds andere groepjes
3. Stappen van 2 zetten
4. Stappen van 3 zetten
5. Stappen van 4 zetten
6. 2 dobbelstenen bij elkaar
7. Meer groepjes tellen
plaatje klikken
meerkeuze
plaatje verklaren
plaatje verklaren
plaatje verklaren
open vraag
open vraag
G Met groepjes van 5 werken
1. Stappen van 5 zetten
2. Allerlei groepjes van 5
3. 5 vingers aan een hand
4 Vingers van 5 en 10
5. Vanuit 5 tellen
plaatje verklaren
meerkeuze
open vraag
open vraag
plaatje verklaren
H Meer, minder, kleiner, e.d.
1. Minder, meer of evenveel
2. Groter of kleiner getal
3. Genoeg, te weinig of niet
4. Precies genoeg of niet
5. Groter of kleiner dan 6
meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
rijen
Download