300404doodstraf

advertisement
Instituut voor Volwassenenvorming
van het Gemeenschapsonderwijs – Gent
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
Schoonmeersstraat 52 - 9000 GENT - Tel. : 09/243.87.99
Pedagogisch Hoger Onderwijs van het Korte Type - Onderwijs Sociale Promotie
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
FORMULIER VOOR LESVOORBEREIDINGEN
Algemene gegevens:
Student
Willem Van den Daele
Mentor
Filip Permentier
Begeleider IVV
Dhr. Paul Raes
School
Instituut Onze-Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Boederschool), Stekene
Onderwijsvorm
Leervak
BSO
maandag260404/hoofddoeksluierburqua.doc
Godsdienst
Klas / Jaar
5 bCVSI
Aantal Leerlingen
11
Datum
30/04/’04
Klaslokaal
038
Van
10.20
Tot
11.10 u.
u u.
Lesonderwerp:
Een nieuwe kans
Mogen we een ‘verachtelijk’ mens doden? (de doodstraf + inleiding op de film ‘Dead Man Walking’)
Leerplandoelstellingen:
Voorblad en betrokken pagina(‘s) van het leerplan dienen te worden bijgevoegd in de bijlage van deze voorbereiding
0
Beginsituatie:
De leerlingen weten dat de doodstraf in sommige landen nog steeds voltrokken wordt.
Geraadpleegde informatiebronnen:
Cursus godsdienst (F. Permentier): p. 88-92.
http://www.amnesty.nl/themas_doodstraf.shtml
http://www.tdcj.state.tx.us/stat/deathrow.htm
Overzicht van de bijlagen:
Cuecards
Cursus godsdienst (F. Permentier): p. 88-92.
Handout ‘DE DOODSTRAF IN TEXAS: ACHTERGRONDGEGEVENS’
Opmerkingen vanwege de mentor
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nagekeken door de mentor:
Datum
..............................
Handtekening van de mentor
................................................................................................
1
Bordschema:
LINKERBORD
MIDDENBORD
DEATH ROW
REHABILITATIE
(ON)TOEREKENINGSVATBAAR
DE DOODSTRAF
PRO
- veiligheid
- kost geld
- afschrikking
- hervallen (rehabilitatie faalt)
- rechtvaardig
[niet noodzakelijk in deze
volgorde]
RECHTERBORD
CONTRA
↔ opsluiting = goedkoper
↔ staat geeft vb. van geweld
↔ rehabilitatie faalt niet
↔ leed verdwijnt niet
- doodstraf = definitief
- onschuldigen †
[niet noodzakelijk in deze
volgorde]
Lesdoelstellingen:
De leerlingen kunnen:
1. de term ‘death row’ verklaren.
2. drie argumenten pro de doodstraf geven.
3. drie argumenten contra de doodstraf geven.
4. hun eigen weldoordachte mening geven t.a.v. de doodstraf.
5. de term ‘ontoerekeningsvatbaar’ verklaren.
6. de term ‘rehabilitatie’ verklaren.
2
Doelstelling Leerinhouden
MOTIVATIEFASE: proces-Dutroux.
Didactische Methodes (Werkvormen)
Media
Groepsdiscussie / onderwijsleergesprek.
Wat gebeurt er momenteel in Aarlen?
Welke straf zouden jullie aan Dutroux geven?
LEERFASE:
Ds 2,4
Oog om oog, tand om tand.
1. Oog om oog, tand om tand.
Cuecards met quotes /
Waarom moet iemand gestraft worden? (D)
meningen. Enkele lln. krijgen
Wat is de functie van een straf? (D)
er een (dichtgeplakt, met nr.).
Is wraak de bedoeling van een straf? Of iets anders? (D)
Ds 3,4
Ds 2,4
De doodstraf schrikt af.
 straffen dienen om de samenleving een signaal te geven
Bord: argumenten pro en
en de schuldige met harde hand te dwingen tot verbetering
contra doodstraf (afh. van wat
van zijn gedrag.
lln. zelf aanbrengen).
2. De doodstraf schrikt af, er zullen minder misdaden
gebeuren. Ze maakt moordernaars en verkrachters definitief
onschadelijk.
Bord: afschrikking?
 Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er geen
Ds 3,4
verband is tussen de doodstraf en het aantal ernstige
misdaden dat gepleegd wordt.
 Staat geeft voorbeeld van geweld
Ds 3,4
De familie moet mee kunnen beslissen.
3. De familie van het slachtoffer moet over het lot van de
dader kunnen mee beslissen.
3
Doelstelling Leerinhouden
Ds 3,4
Onschuldige geëxecuteerd.
Didactische Methodes (Werkvormen)
Media
4. Altijd bestaat het risico dat een onschuldige wordt
geëxecuteerd.
Bord: onschuldigen †
 In de Verenigde Staten zijn sinds 1976 meer dan 100
personen uit de dodencel vrijgelaten nadat was gebleken dat
zij ten onrechte de doodstraf hadden gekregen. In 23 zaken in
de 20e eeuw kwam deze vaststelling pas nadat ze waren
terechtgesteld.
Ds 3,4
Het blijven mensen.
5. Mensen zijn altijd méér waard dan het vreselijkste dat ze
misdaan hebben. (Helen Prejean).
Lectuur cursus (lln. of lk. Leest en lln. onderstrepen
bepaalde delen).
Ds 5
a. Inleiding
Cursus p. 88
Ds 1
b. Een blik op de wereld met betrekking tot de doodstraf.
Cursus p. 88-89.
De doodstraf in Texas: achtergrondgegevens.
Lectuur handout
Handout ‘De doodstraf in
Texas: achtergrondgegevens’.
c. Dead Man Walking (Matthew Poncelet)
Groepsgesprek
Cursus p. 90
Wie heeft deze film al gezien?
Waarover gaat deze film?
Wat vond je ervan?
Ds 2-4,6
d. Argumenten pro en contra de doodstraf.
SLOT
Lectuur cursus
Bord: evtl. aanvullen
Misschien heb je je mening nu wel herzien op basis van wat je
vandaag gezien hebt. In elk geval veel kijkgenot met de film…
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards