Higher education and research (ivo moet jij even aanvullen)

advertisement
Hoger Onderwijs in Zuid Afrika en
Nederland
Jolanda van Beek
&
Ivo Roghair
Inhoud
Doelstelling
Universiteiten en Hogescholen
Overheid en organisaties
Nederland
Zuid Afrika
Research
Problemen bij gestelde doelen
Doelstelling
Een beeld vormen van de situatie in ZuidAfrika bij de deelnemers
In dit geval aan de hand van
een mesostudie naar het
hoger onderwijs en de
research
Onderzoek met behulp van
Porter’s Diamond
Porter’s Diamond
Michael E. Porter
Analyseren van een industrie of tak van
industrie
Firm
Strategy,
Structure and
Rivalry
Factor
Conditions
Demand
Conditions
Related and
Supporting
Industries
Statistieken
Nederland
Totale bevolking:
16.150.511
Zuid-Afrika
Totale bevolking:
42.768.678
13 universiteiten
56 hogescholen
21 universiteiten
14 ‘technikons’
Totale deelname:
Universiteiten: 181 890
HBO: 325 950
Totale deelname:
Universiteiten: 402 068
Technikons: 203 366
Tertiair opgeleiden:
22% (2001)
Tertiair opgeleiden:
3% (2000)
Overheid
- Nederland Ministeries van OC&W + LNV
Studiefinanciering voor elke student
Rijksbijdrage voor elke universiteit
Afhankelijk van aantal studenten
 Directe financiering
Donaties aan verschillende
subsidiegevers (voor onderzoek)
 Indirecte financiering
Overheidsbijdrage NL
Totale bijdrage overheid
aan universiteiten
(x € 1 miljoen)
1995
1996
1997
1998
1999
1870.0
1941.8
1907.7
1971.5
2070.3
Bijdrage als percentage van het BNP is de
laatste 10 jaar gedaald van 30 tot 4,6%.
Alleen Turkije besteedt een kleiner deel
van BNP (v/d Westerse landen)
Bijdrage per student gelijk sinds 1985
Overheid
- Zuid Afrika Department of Education
‘White Paper’ uit 1997
Implementatie ‘National Plan for Higher
Education’
Ongelijkheid in ras, geslacht, plaats
Te weinig afgestudeerden
Financiering van publieke HE instituten.
Overheidsbijdrage ZA
600
500
Million Rand
500
437.4
440
2000
2001
384.9
400
296.5
283.8
300
197.7
200
100
57.1
10.3
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Year
500M Rand = 62,7M Euro
Overheidsbijdrage is gedaald van 0,77%
van het BNP (1997) naar 0,72% (2001/02)
2002
Organisaties
- Nederland VSNU & HBO-raad
Belangenbehartiger + vertegenwoordiger
Kwaliteitscontrole opleidingen

NWO & KNAW
belangrijkste geldgever: overheid
fundamenteel, vernieuwend onderzoek
EU
Geldgever
Europa tot een top-onderzoeksgebied maken
Organisaties
- Zuid Afrika National Student Financial Aid Scheme
72% overheidsinkomsten
Donors kunnen bepaalde disciplines stimuleren
Nog steeds niet toereikend voor elke student
Council on Higher Education
Kwaliteitscontrole van het hoger onderwijs
National Research Foundation
Verbeteren van research aan technikons
Verbeteren van research aan HBU’s
Problemen bij het
verwezenlijken van doelen
Teveel vacatures
Door slecht ‘imago’
Door lage salarissen
Weinig belangstelling voor technische
opleidingen
Infrastructuur niet voldoende
Relatief weinig afgestudeerden
Ongelijkheid
Stelling 1
Zuid-Afrika moet in eerste instantie
vooral werken aan een evenwichtigere
instroom in het hoger onderwijs wat
betreft ras, geslacht en geografische
ligging, dan al te denken aan het
behoren tot de wereldtop op
onderzoeksgebied.
Stelling 2
Landen in bijvoorbeeld Europa zouden
niet zoveel geld uit moeten geven aan
het uitvoeren van ‘top’onderzoek, maar
zouden dit geld moeten geven aan
armere landen, zodat gezorgd kan
worden dat daar elk kind naar de basisen middelbare school kan gaan.
Stelling 3
Zuid Afrika moet inderdaad een
kenniseconomie gaan vormen om in de
wereldeconomie (weer) een grote rol te
spelen.
Stelling 4
Het is discriminatie om de voormalig
achtergestelde bevolkingsgroepen van
Zuid Afrika nu financieel meer bij te staan
dan de blanke bevolking.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards