bingedrinken en psychische problemen bij

advertisement
Bingedrinken en jongeren met
psychische problemen
Marie-José Theunissen
Arts M&G, jeugdgezondheidszorg
Science practitioner
13 oktober 2011
Adolescentie
• Veranderingen in de hersenen (frontale hersenschors)
• Gedragsveranderingen (risicovol gedrag, impulsiviteit)
• Hersenen ontwikkelen tot 24e jaar
• Excessief alcoholgebruik kan ontwikkeling verstoren
• Bingedrinken schadelijk (geheugen)
Zware drinker (medisch gezien) voor alle leeftijden
•
1 keer per week 6 glazen of meer op 1 avond
•
≥ 6 glazen per avondīƒ  grotere kans op:
hart- en vaatziekten
kanker
zenuwaandoeningen
maag- en darmaandoeningen
Bingedrinken
• ≥ 5 alcoholische drankjes per gelegenheid
Bingedrinken
• Veel schade door herhaaldelijk demping via NMDA
receptoren, gevolgd door onttrekkingtoestanden
• Verstoort het geheugen en remt de ontwikkeling van de
hippocampus (verkleint 10-35%)
• Meer schade dan bij gelijkmatiger
alcoholgebruik
Pilot “Polikliniek voor jeugd en alcohol”
•
•
•
•
1 febr. 2009 t/m 1 juli 2010
Nazorgtraject door kinderarts en kinderpsycholoog
Jongeren met alcoholintoxicatie op de SEH
Doel: verdere (hersen)schade voorkomen
Intakegesprek psycholoog (N=204)
• 41% aanwijzingen psychische problematiek
• 34% schoolproblemen
• 33% gezinsproblemen
Gedragsvragenlijsten
(Externaliserende) gedragsproblemen:
• Ouders 34%
• Leerkrachten 54%
Alcoholgebruik bij jongeren
• Risico op suicide
• Risico op depressie (>6 glazen/wekelijks)
• Zelfmedicatie bij volwassen vrouwen met depressie of
angststoornis
Psychische gezondheid van adolescenten
• Subklinische depressie bij 17%
• Angststoornis bij15% (sociale fobie, gegeneraliseerde
angststoornis)
Onderzoeksvraag
• Is er een associatie tussen bingedrinken en het ervaren
van een matige of slechte psychische gezondheid bij
jongeren van 12 tot 19 jaar?
Methode
• Kwantitatief met vragenlijsten
• Brabantse jeugdmonitor november 2007
• 19 386 adolescenten 12 tot 19 jaar
• Respons 52% (n=10 090)
Resultaten
Jongens
12 -16
Jongens
16-19
Meisjes
12-16
Meisjes
16-19
MHI<60
n (%)
247 (8.6)
259 (11.9)
418 (15)
465 (22.5)
Binge
Drinken
n (%)
372 (12.9)
1506 (69.6) 339 (12.3) 1176 (56.8)
Bingedrink 97 (3.3)
en >3 keer
in 4 weken
n (%)
904 (41.8)
90 (3.2)
516 (24.9)
Resultaten
• Angstige/sombere meisjes van 12 tot 16 jaar significant
vaker bingedrinker OR 2.6 (CI 2-3.4)
• Angstige/sombere jongens van 12 tot 16 jaar significant
vaker bingedrinker OR 1.6 (CI 1.1-2.2)
• Psychisch ongezonde jongens en meisjes van 12 tot 16
drinken significant vaker >5 glazen per gelegenheid
Resultaten
• Jongens 16-19 jaar
• Psychisch ongezonde jongens van 16 tot 19 jaar
significant minder vaak bingedrinker OR 0.6 (CI 0.5-0.8)
• Meisjes 16-19 jaar
• Geen significante associatie tussen bingedrinken en
psychische gezondheid
Samenvatting:
• Vooral jongste groep (<16 jaar) is vaker bingedrinker bij
een matige/slechte psychische gezondheid
• Bij 41% van de jongeren op de SEH met alcoholintoxicatie
aanwijzingen voor psychische problematiek
• Bingedrinken leidt onherstelbare schade aan de hersenen
(geheugen)
Vragen?
Bedankt voor
de aandacht!
Download