Toelichting WO-opleidingen

advertisement
Toelichting WO-Opleidingen
Wetenschappelijk Onderwijs UvA
Actuariële wetenschappen, 1
Een actuaris houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. Het gaat steeds om de relatie tussen toevallige gebeurtenissen en financiële
risico’s. Kansberekeningen en informatica vormen het instrumentarium van een actuaris, gekoppeld aan
kennis van economische, juridische en belastingtechnische grootheden, en met oog voor maatschappelijke
aspecten. De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research is gericht op de studie van
econometrische en besliskundige technieken. Wiskunde (kansberekening en statistiek), economie en
informatica (programmeren) spelen een belangrijke rol. Als econometrist probeer je met modellen, zoals die
van het Centraal Planbureau, ontwikkelingen in de economie te beschrijven en te voorspellen. Zo bereken je
bijvoorbeeld de gevolgen van loonmatiging, accijnsverhoging en renteverlaging. Denk bij operationele
research onder andere aan het plannen van incheckbalies en het verzorgen van de bagageafhandeling op
Schiphol. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Algemene sociale wetenschappen, 2
De brede bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) leert je verschillende invalshoeken combineren en
dwarsverbanden leggen om maatschappelijke problemen te analyseren. Hoe gaat de stad Amsterdam om met
de 'opschoning' van het Wallengebied? Wat voor invloed hebben Westerse consumenten op de
arbeidsomstandigheden in Chinese fabrieken? Hoe veranderen onze eetgewoonten door de tijd heen? Op het
eerste gezicht zijn dit vragen over totaal verschillende onderwerpen en op verschillende niveaus. De ene vraag
is lokaal de andere mondiaal, de ene vraag is historisch-vergelijkend, terwijl de andere vragen gaan over het
hier en nu. Ondanks de verschillen zijn al dit soort vragen onderdeel van één studie: Algemene sociale
wetenschappen (ASW). Je leert bij ASW vanuit meerdere invalshoeken naar een onderwerp te kijken.
Bèta-gamma, 3
Bij Bèta-gamma leer je elementen combineren uit de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen,
economie en filosofie. Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel
gedrag? Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van de dader? Zijn robots inzetbaar in de verpleging
en is dat wenselijk? Is onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt moreel verwerpelijk? Je wil
graag op een analytische en logische manier meerdere onderwerpen kunnen verbinden uit de exacte en
sociale wetenschappen, economie en filosofie. Bij Bèta-gamma staat het interdisciplinair denken centraal.
Biologie, 4
De biologische wetenschap is een zeer breed vakgebied, waarbij de werking van biologische systemen op
verschillende niveaus wordt onderzocht. De nieuwsgierigheid naar hoe levende systemen functioneren staat
centraal. Biologen houden zich bijvoorbeeld bezig met biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering,
maar ook met het ontrafelen van de werking van de levende cel en met het begrijpen van communicatie
tussen organismen. In de bachelor Biologie maak je uitgebreid kennis met de verschillende facetten van de
Biologie.
Biomedische wetenschappen, 5
Je richt je bij Bio-medische wetenschappen op de biologie van de gezonde en de zieke mens. Je leert
wetenschappelijk onderzoek doen naar het ontstaan en verloop van ziektes en naar de mogelijkheden tot
ingrijpen daarin. Je kijkt hierbij naar alle niveaus: van molecuul tot hele humane populaties. Je
carrièremogelijkheden zijn uitgebreid: niet alleen in het onderzoek maar ook in het bedrijfsleven,
gezondheidsinstellingen, farmaceutische industrie of voorlichtingsorganisaties.
Pagina 1
Toelichting WO-Opleidingen
Communicatiewetenschap, 6
De bacheloropleiding Communicatiewetenschap is gericht op de relatie tussen communicatie en de
samenleving. Je besteedt aandacht aan de grondbegrippen en achtergronden van de
communicatiewetenschap en aan de (huidige) ontwikkelingen in de media, het mediabeleid en de
mediaproblematiek. Een voorbeeld van een actueel vraagstuk zijn de veranderingen in het maken van en
omgaan met nieuws door de rol van internet en de komst van digitale televisie. Na deze opleiding kun je aan
de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie, 7
De bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie is gericht op onderzoek naar cultuur,
samenleving of groep. De culturele antropologie bestudeert maatschappijen, culturen en de
veranderingsprocessen die daarin plaatsvinden. De culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
bestuderen de modernisering die zich voordoet in ontwikkelingslanden. Na deze opleiding kun je aan de slag
op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Economics and Business en Business Administration, 8
In de bachelor Economics & Business Economics (Economie en Bedrijfseconomie) staat economie en menselijk
gedrag centraal. Wil je weten waarom individuen/bedrijven/overheden bepaalde keuzes maken? En wil je
ontdekken welke invloed deze keuzes hebben op ons dagelijks leven en de maatschappij? Dan is Economics &
Business Economics jouw studie. Je analyseert maatschappelijke vraagstukken vanuit de micro- en macroeconomie, en je kijkt daarbij ook naar zaken als financiering, organisatiemodellen en accounting. Datavakken,
zoals wiskunde en statistiek, helpen je bij het maken van deze analyses. Een goede wiskundige basis is dan ook
belangrijk.
Business Administration (Bedrijfskunde) is jouw studie als je wilt weten hoe in bedrijven beslissingen worden
genomen, en hoe je het functioneren van bedrijven kunt verbeteren. Je leert op verschillende manieren
(economisch, strategisch, psychologisch, sociologisch) naar organisatorische en bestuurlijke vraagstukken te
kijken. Het accent ligt op onderwerpen zoals bedrijfsstrategie, het inrichten van een organisatie, human
resource management, marketing, informatiemanagement en innovatiemanagement. Ambieer je later
bijvoorbeeld een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of lijkt het je spannend om marketingplannen
voor bedrijven te ontwikkelen? Kies dan voor Business Administration.
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een vwo diploma met Wiskunde A verplicht
Future Planet Studies, 9
Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst, en de grote uitdagingen van de komende eeuw: Klimaat,
energie, voedsel, water, en de kwaliteit van leven. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en lange termijn
uit? Kunnen we op dezelfde voet doorgaan als nu? Welke consequenties hebben deze voor ons? En onze
maatschappij? Kan klimaatverandering worden voorkomen? Kunnen we de aarde op dezelfde manier blijven
inrichten en gebruiken als de afgelopen 20 jaar? Bij Future Planet Studies gaan studenten interdisciplinair aan
de slag om oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan.
Geneeskunde, 10
Als je Geneeskunde studeert aan het AMC-UvA ben je dokter vanaf dag één. Het AMC combineert onderwijs,
patiëntenzorg en onderzoek in één gebouw. Je volgt onderwijs van gerenommeerde artsen en onderzoekers
en als student profiteer je daar direct van. Het AMC-UvA koppelt de wetenschappelijke inhoud aan de
dagelijkse praktijk van de patiënt en zijn klacht. Daarnaast biedt het AMC-UvA jou de mogelijkheid, naast een
vastgesteld curriculum, je eigen richting te geven aan het opleidingsprogramma. Naast het keuzeonderwijs kun
je deelnemen aan het honoursprogramma van het AMC-UvA of ervoor kiezen je stages in het buitenland te
lopen.
Pagina 2
Toelichting WO-Opleidingen
Informatica, 11
Hoe garandeer je de privacy van thuisbankieren? Wat komt er allemaal bij de ontwikkeling van een game
kijken? Hoe kun je enorme hoeveelheden DNA-informatie opslaan in een database en hoe zorg je ervoor dat je
in deze informatie slim kunt zoeken? hoe optimaliseer je IT-systemen? Deze en vele andere vragen komen bij
de opleiding Informatica naar voren. De IT-sector heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. Het is
een dynamisch vakgebied en heeft toepassingen in talloze andere richtingen (bijv. geneeskunde, biologie en
economie). Een informaticastudent moet van vele markten thuis zijn.
Informatiekunde, 12
De bacheloropleiding Informatiekunde is gericht op de studie van informatie- en communicatieprocessen en
op de rol die ICT daarbij kan spelen. Je combineert inzichten uit de informatica, bestuurs- en organisatiekunde,
cognitiewetenschappen en communicatiewetenschappen. Je houdt je bezig met de vraag hoe ICT kan worden
ingezet om mensen en organisaties optimaal te ondersteunen. Na deze opleiding kun je aan de slag op de
arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Kunstmatige Intelligentie, 13
Bij Kunstmatige Intelligentie leer je om programma’s en systemen te ontwikkelen, die mensen ondersteunen
bij het nemen van beslissingen of het zelfstandig uitvoeren van taken waar intelligentie voor nodig is.
Voorbeelden zijn vertaalprogramma’s, programma’s in spraakherkenning, software van spellen die zelfstandig
denken, programma’s die artsen, juristen of andere experts ondersteunen in het nemen van beslissingen of
programma’s die onderhandelingen voeren. Tijdens deze opleiding krijg je te maken met informatica,
psychologie, taalkunde, robotica, filosofie, logica en wiskunde.
Liberal Arts & Sciences - Amsterdam University College, 14
Today's society is in a constant state of flux, and our future leaders need to be flexible, creative thinkers, able
to cope with the complexity of the issues facing the world. A liberal arts and sciences education is an excellent
foundation in this context. In addition to factual knowledge, a liberal arts and sciences education prepares you
to become a multilingual, informed and engaged global citizen, with well-developed intercultural
competences, able to read intelligently, think critically and write effectively on the processes shaping our
world. The AUC programme reflects this through its wide curriculum. Apart from the disciplinary courses in
sciences, social sciences and humanities, the Academic Core courses provide the necessary academic skills.
The small scale and intense honours programme prepares students for the world beyond AUC, whether postgraduate study or career. Central to AUC is its community, built by the students living and working together,
invested in the programme and their success.
Media en Cultuur en Media and Information, 15
De bacheloropleiding Media en Cultuur is gericht op de bestudering van de audiovisuele of digitale media zoals
films, televisieprogramma's en sociale media. Je onderzoekt de geschiedenis en de maatschappelijke functie
van deze media en probeert een beeld te krijgen van toekomstige ontwikkelingen. Omdat de opleiding een
breed vakgebied bestrijkt, verdiep je je ook in de cultuur of samenleving waarin de media ontstaan. Na deze
opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Medische informatiekunde, 16
Medische informatiekunde is gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg door zorginformatie beter en
slimmer te gebruiken. Medische informatiekunde is een brede studie: je leert de basisprincipes van
informatiekunde, programmeren en statistiek. Tegelijkertijd doe je medische kennis op en leer je hoe de zorg
is georganiseerd. Medisch informatiekundigen werken bijvoorbeeld in een ziekenhuis of bij een bedrijf dat
software maakt of hierover adviseert.
Pagina 3
Toelichting WO-Opleidingen
Natuur- & Sterrenkunde, 17
Natuur- en Sterrenkundigen onderzoeken hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. Hun belangstelling strekt
zich uit van hele kleine deeltjes, zoals atomen en quarks, tot de allergrootste structuren, van melkwegstelsels
tot het zichtbare heelal. Tijdens je studie Natuurkunde -en Sterrenkunde in Amsterdam ga je op zoek naar het
antwoord op vragen zoals: Wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van de materie? Kunnen we
quantumcomputers bouwen? Wat is donkere materie? Hoe worden sterren en planeten geboren, hoe
evolueren ze en hoe lang leven ze? Is er leven op andere planeten? Zijn er alternatieve bronnen van energie?
Onderwijskunde, 18
De bacheloropleiding Onderwijskunde is gericht op welke bijdrage onderwijs kan leveren aan de samenleving
en hoe kan onderwijs en leren zo goed mogelijk georganiseerd worden. Onderwijskundige vragen kunnen
betrekking hebben op alle aspecten van het onderwijs; hoe jij zelf leert, waarom je de ene docent beter vindt
dan de andere en hoe onderwijs vormgegeven wordt in Nederland en daarbuiten. Allerlei maatschappelijk
relevante en actuele onderwerpen komen in de vakken van Onderwijskunde aan de orde, zoals zwarte
en witte scholen, schooluitval en motivatie en overheidsmaatregelen zoals passend onderwijs en het sociaal
leenstelsel. De invalshoek is steeds: hoe kun je die onderwerpen zó bestuderen dat je aanwijzingen kunt geven
waar het onderwijs beter van wordt?
Pedagogische wetenschappen, 19
De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
en jongeren. Je onderzoekt wat de gangbare opvoedingssituatie in onze samenleving is, wat problemen daarbij
zijn en hoe je dit kan aanpakken, maar ook hoe die zich verhoudt tot de opvoeding in vroegere tijden en in
andere samenlevingen. Daarnaast bestudeer je opvoedkundige vraagstukken, zoals jeugdcriminaliteit en de
kwaliteit van kinderopvang, of richt je je op ontwikkelingsproblemen waaronder dyslexie en autisme of op
sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.
Politicologie, 20
De bacheloropleiding Politicologie is gericht op (inter)nationale maatschappelijke verschijnselen die
samenhangen met de uitoefening van macht dóór mensen óver mensen. Er zijn verschillende benaderingen,
zoals de historisch-filosofische analyse van politieke ideeën, de vergelijkende studie van politieke instellingen,
de internationale betrekkingen, het kwantitatief onderzoek naar de uiting van politiek gedrag en de
systematische studie van besluitvormingsprocessen. Tot de kernonderwerpen van de politieke wetenschap
behoort de studie van democratische, autoritaire en totalitaire politieke stelsels. Daarbij analyseer je de
inhoud en het functioneren van politieke instellingen, zoals kiesstelsels, regeringen, parlementen,
bureaucratieën en legers. Je doet onderzoek naar de politieke activiteit van bijvoorbeeld politieke leiders,
partijen en pressiegroepen. Ook houd je je bezig met de communicatiemedia en de analyse van politieke
opvattingen, zoals je die tegenkomt bij verkiezingsuitslagen en in interviews en programma-analyses. Na deze
opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Psychobiologie, 21
Als psychobioloog zoek je naar de biologische achtergrond van psychologische processen. Hiermee tracht je
raadselachtig, menselijk gedrag te verklaren. Ook kan je gericht naar behandelingen voor stoornissen als
autisme, schizofrenie of de ziekte van Alzheimer zoeken. Bij de bachelor Psychobiologie leer je hoe een gezond
mens in elkaar steekt, hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en hoe menselijk gedrag ontstaat.
Tijdens de opleiding doe je een stevige basiskennis biologie op en je leert ook over scheikunde, wiskunde en
natuurkunde. Veel afgestudeerden komen terecht in het onderzoek, maar je kunt ook gaan werken in het
bedrijfsleven, het onderwijs of de communicatie.
Pagina 4
Toelichting WO-Opleidingen
Psychologie, 22
De bacheloropleiding Psychologie is gericht op de studie van menselijk gedrag. Persoons- of
omgevingskenmerken die invloed hebben op het menselijk gedrag leer je in kaart brengen, met als doel dit
gedrag te begrijpen, verklaren en voorspellen. Het werkterrein van de psychologie bestrijkt het gehele
menselijke bestaan, van geboorte tot dood. Zo onderzoek je de ontwikkeling van gedrag en de omgeving
waarin bepaald gedrag plaatsvindt. Het gehele veld van menselijke gedragingen en menselijk functioneren is
echter te omvangrijk om door één bepaalde psycholoog bekeken te worden. In de loop der tijd is er dan ook
een aantal vakgebieden ontstaan, zoals de arbeids- en organisatiepsychologie, sociale psychologie,
ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie, neuropsychologie en psychologische methodenleer. Na
deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht, 23
Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid leer je het systeem van het recht kennen en op methodische wijze
juridische problemen oplossen, waarbij je veel aandacht besteedt aan praktijkgevallen. Recht is een manier
om de samenleving te ordenen. Iedereen komt dagelijks, vaak onbewust, in aanraking met recht. In een
ingewikkelde samenleving als de onze zijn veel mensen nodig voor het opstellen, toepassen en interpreteren
van die regels. Het interessante van een rechtenopleiding is dat je leert complexe maatschappelijke kwesties
of problemen in goede banen te leiden met behulp van abstracte regels.
Scheikunde, 24
In de bachelor Scheikunde bestudeer je de eigenschappen van stoffen en hoe ze onderling op elkaar reageren.
Met die kennis kun je bestaande processen begrijpen of verbeteren. Je onderzoekt met behulp van allerlei
moderne technieken de structuur en eigenschappen van moleculen en levende cellen. Ook het proces om
moleculen te maken en daarvoor nieuwe methoden te ontwikkelen, vormt een belangrijk onderdeel van je
opleiding. Je kunt nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren, maar ook
computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en voorspellen.
Sociale geografie en planologie, 25
De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie is gericht op sociaal-ruimtelijke vraagstukken die te
maken hebben met ruimtelijk handelen. Zo houdt Planologie je bezig met het plannen van de ruimtelijke
ordening. Je kijkt bijvoorbeeld naar de toekomstige inrichting van buurten, wijken, steden en gebieden. Als
sociaal geograaf doe je zelfstandig onderzoek naar het ruimtegebruik van de mens. Je zoekt naar antwoorden
op vragen als: waar vindt de bouw van nieuwe woonwijken en kantoorcomplexen plaats? Wat zijn de
drijvende krachten achter het globaliseringproces? Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen stad en
platteland? Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding.
Universitaire Pabo, 26
Ieder kind is uniek. Sommige kinderen hebben een speciale interesse in geschiedenis en andere weten alles
van de sterren. Sommigen treden regelmatig op als tolk voor hun ouders. Sommigen gedragen zich agressief of
zijn teruggetrokken en maken nauwelijks contact. Door goed en effectief onderwijs krijgen al die kinderen de
kans om zichzelf te ontwikkelen. In het basisonderwijs is vraag naar academisch geschoolde leerkrachten, die
naast lesgeven ook onderzoek doen naar leren en leerresultaat, collega’s begeleiden, de leerlingenzorg
ontwikkelen en het onderwijs verbeteren. Je houdt je bezig met het leerproces én met de schoolorganisatie en
culturele diversiteit van de stad waarin de leerlingen opgroeien.
Pagina 5
Toelichting WO-Opleidingen
Wetenschappelijk Onderwijs VU
Aarde en Economie, 27
Om keuzes te maken hoe we verantwoord gebruik blijven maken van onze ruimte en grondstoffen (water,
energie), moet je economie en natuur kunnen combineren. Ruimtelijke economie, bestuurskunde en
planologie aan de ene kant en kennis over het landschap, de geologie, de bodem, het klimaat en (grond)water
aan de andere kant. Aarde en Economie wil je hierin opleiden en sluit daarmee aan bij het vak aardrijkskunde
op het VWO.
Aardwetenschappen, 28
Bij aardwetenschappen leer je de samenhang tussen verschillende natuurlijke processen te begrijpen. Je
bedenkt oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij je gebruikmaakt van je kennis van de aarde en
inzichten uit de verschillende natuurwetenschappelijke disciplines. Waar gesteente, bodem, water, lucht en
leven elkaar raken, begint aardwetenschappen. Aardwetenschappen is een ‘toegepaste’ bètaopleiding.
Hiermee wordt bedoeld dat je tijdens je studie vakken volgt waarbij je het aardoppervlak bestudeert met
behulp van biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het is ook een studie waarbij je veel reist en
buiten bent.
Archeologie, 29
Dankzij archeologen en hun opgravingen weten we steeds meer over ons verleden. Doordat de meeste
overblijfselen van onze historie alleen onder de grond hebben overleefd, vormt het opgraven een belangrijke
bezigheid van archeologen. In Nederland vinden voortdurend bouwactiviteiten plaats vanwege
stadsuitbreiding, wegenbouw en spooraanleg. Voordat de bouw start, moet er in de meeste gevallen
archeologisch onderzoek aan vooraf gaan. Daarom bestaat een dringende behoefte aan archeologen die de
opgravingen kunnen leiden en de resultaten kunnen uitwerken.
Bachelor geneeskunde,30
Geneeskunde leidt op tot arts. In de eerste vier jaar krijg je veel theorie en wordt een begin gemaakt met het
aanleren van praktische vaardigheden. Na het doctoraalexamen volg je nog twee jaar
coassistentschappen (stages), ter voorbereiding op het basisartsexamen.
Bedrijfskunde, 31
Je gaat bedrijfskunde studeren als je geïnteresseerd bent in management en in de dynamiek van bedrijven en
organisaties. Je leert kijken naar alle aspecten van een organisatie. Bedrijven hebben vaak te maken met
allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor
nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot ‘het nieuwe werken'
en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en
dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te
beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien.
Bestuurs- & Organisatiewetenschap, 32
Bij Bestuur en Organisatie leer je hoe organisaties bestuurd worden. Je kijkt naar bedrijven die op winst gericht
zijn, naar non-profitorganisaties en publieke organisaties. In de opleiding leer je vragen beantwoorden over
strategisch management, communicatie, organisatie, beleidsinstrumenten, netwerken en leiderschap. In het
derde leerjaar kies je voor de variant Bestuurskunde of de variant Beleid, communicatie en organisatie.
Bewegingswetenschappen, 33
In de opleiding Bewegingswetenschappen probeer je oplossingen te vinden voor problemen die te maken
hebben met het menselijk bewegen. Hoe pak je iets dat beweegt? Waarom leidt anders tillen tot minder
rugklachten? Wat is het effect van angst op de klimprestatie?
Pagina 6
Toelichting WO-Opleidingen
Business Analytics,34
Een 5-jarige bedrijfsgerichte exacte studie met globaal 1/3 wiskunde, 1/3 informatica en 1/3
bedrijfseconomische vakken. Het analyseren, modelleren, optimaliseren en sturen van bedrijfsprocessen staat
centraal. Echte bedrijfscases en een stage in het bedrijfsleven vormen belangrijke onderdelen van de studie.
Communicatiewetenschap, 35
Communicatiewetenschap houdt zich bezig met maatschappelijke, economische, juridische en bestuurlijke
aspecten van professionele informatievoorziening door middel van vooral radio, televisie, kranten en
tijdschriften.
Communicatie & Informatiewetenschappen, 36
Met CIW doe je kennis en vaardigheden op over taal en communicatie. Daardoor kun je weloverwogen
communicatie- en educatieproducten maken, of erover adviseren, bijvoorbeeld als journalist of als
taaladviseur op basisscholen. Maar je kunt je ook bekwamen als webredacteur, copywriter, medewerker
voorlichting, reclame-onderzoeker, communicatietrainer, taalconsulent, ontwikkelaar internationale
communicatie of docent Nederlands als tweede taal. Er zijn nog meer beroepsmogelijkheden, die je leert
kennen gedurende de CIW-bacheloropleiding.
Computer Science, 37
De bachelor Computer Science wordt geheel in het Engels onderwezen. E-mailen, geld pinnen, computer
graphics en beeldbewerkingstechnieken in de gamingindustrie; de computer heeft zich onmisbaar gemaakt.
Als je Informatica studeert, leer je als geen ander de uitgebreide mogelijkheden van de computer kennen én
ontwikkelen.
Criminologie, 38
Je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Een
criminoloog maakt geen regels en straft niemand die de regels overtreedt, maar bestudeert het hoe en
waarom van crimineel gedrag. Ook besteedt de opleiding aandacht aan slachtoffers en daders en de
maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen.
Economie & Bedrijfseconomie, 39
Economie en Bedrijfseconomie is een brede, maatschappelijk georiënteerde bacheloropleiding. Je benadert
maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Je houdt je bezig met allerlei economische
kennisgebieden, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, ruimtelijke economie, ontwikkelingseconomie, economische
geschiedenis en economisch recht. Bovendien leer je van alles over marketing, financiering en belegging,
macro-economie, boekhouden en management en organisatie. Met deze kennis kun je maatschappelijke
vraagstukken en problemen op een gedegen manier benaderen en bijdragen aan de oplossing ervan.
Farmaceutische wetenschappen, 40
De kennis die je opdoet tijdens de opleiding Farmaceutische wetenschappen gebruik je bij het maken van
nieuwe geneesmiddelen. Waardoor heeft een stof een genezende werking en hoe kun je deze stof als
geneesmiddel toepassen? Hoe ontwerp en maak je een geneesmiddel tegen Parkinson? Waarom krijgt niet
iedereen kanker? Zijn vitaminen wel gezond? Met bovengenoemde vragen krijg je te maken tijdens de studie
Farmacochemie.
Geschiedenis, 41
Is Geschiedenis iets voor jou? Belangstelling voor het verleden is uiteraard een goede reden om Geschiedenis
te gaan studeren, maar ook als je een brede interesse hebt op het gebied van politiek, economie, maatschappij
of cultuur, heb je het bij deze studie waarschijnlijk naar je zin.
Pagina 7
Toelichting WO-Opleidingen
Gezondheid & leven, 42
Gezondheid en leven is een brede bacheloropleiding. Dat is nodig, want in de gezondheidszorg worden
tegenwoordig mensen gevraagd die gezondheidsproblemen kunnen helpen voorkomen. Aan alleen
biomedische kennis over gezondheid en ziekte heb je dan niet genoeg. Je moet ook beschikken over kennis
van sociologie, psychologie en communicatie én inzicht hebben in de organisatie van de gezondheidszorg.
Gezondheidswetenschappen, 43
De opleiding over (on)gezond leven! Wat is eigenlijk het verschil tussen gezond en ongezond leven? Bij
gezondheidswetenschappen volg je een opleiding waarin je alles leert over wat dat verschil voor
de samenleving betekent. Deze opleiding is sterk biomedisch georiënteerd. Een gezonde mix van
natuurwetenschappen en 'gamma' vakken: biologisch en medisch, maar ook management, beleid, psychologie
en sociale wetenschappen komen aan bod.
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, 44
Duik diep in de denk- en leefwereld van mensen over een periode van duizenden jaren en ontdek de
relevantie voor de taal en communicatie van nu. Je leest prachtige verhalen uit de antieke wereldliteratuur en
bestudeert de taal. Bovendien zul je ervaren dat je ieder verhaal kunt inpassen binnen een politiek, religieus
en/of literair kader. Naast de taal bestudeer je ook deze kaders. Met Griekse en Latijnse Taal en Cultuur hier
aan de VU ontwikkel je kortom een oog voor cultuurhistorische processen en voor de macht van het woord.
Informatie, Multimedia en Management, 45
Hoe kun je zorgen dat internationale artiesten automatisch hun muziekrechten vergoed krijgen, als hun
muziek over internetradiostations wereldwijd wordt uitgezonden? Hoe ziet een elektronische dienst op het
web eruit die voor de automatische afhandeling van muziekrechten kan zorgen? Welke partijen zijn er
allemaal bij betrokken? Hoe breng je die bij elkaar in een netwerk? Met deze en andere vragen houd je je
bezig als je IMM studeert.
International Business Administration, 46
Je houdt je bezig met het opdoen van theoretische kennis en de praktische toepassing van disciplines die de
kern vormen van het internationaal bedrijfsbeheer. Je leert strategisch te denken, organisatorische problemen
aan te pakken en beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de vele verschillende delen van een
organisatie. Je krijgt vakken als strategie, Marketing, financiën, boekhouden, organisatie, HRM en ICT en
logistiek. Je leert om snel te schakelen tussen onderwerpen zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.
Lifestyle Informatics, 47
De Lifestyle-kant van de opleiding laat je kennismaken met de leefomgeving van de mens. Je leert kijken naar
hoe mensen leven, wat hun behoeftes zijn en hoe je die behoeftes in kaart kunt brengen. Met de Informaticskant van de opleiding kun je vervolgens deze behoeftes aanpakken. Je leert hoe de techniek werkt waarmee je
mensen kunt ondersteunen. Deze kennis heb je nodig om advies te kunnen geven over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van mensgerichte oplossingen. Je gebruikt techniek als middel, niet als doel.
Literatuur & samenleving (Engels), 48
Literatuur en Samenleving biedt de unieke kans om een klassieke opleiding Engelstalige literatuur te
combineren met twee actuele specialisaties. Natuurlijk lees je de Britse klassiekers zoals William Shakespeare,
Jane Austen, Charles Dickens, Oscar Wilde, en Virginia Woolf. Maar daarnaast bestudeer je hedendaagse
romans uit verschillende Engelstalige landen, zoals Ierland, Amerika en Canada. Dit doe je vanuit twee
vernieuwende invalshoeken: Engelstalige literatuur in een veranderende wereld, en Engelstalige literatuur in
een visuele cultuur.
Pagina 8
Toelichting WO-Opleidingen
Media, Kunst, Design & Architectuur, 49
Het eerste jaar van de opleiding omvat voor alle vier de afstudeerrichtingen dezelfde vakken. Deze vakken
bouwen voort op actuele thema’s, zoals een spraakmakende tentoonstelling, een hype in de media, een
populaire film of een controversiële restauratie. Je leert de karakteristieke eigenschappen van de objecten
waar je mee werkt te benoemen en te analyseren. Docenten stellen tijdens de colleges opmerkelijke
fenomenen centraal en laten je kennismaken met het bredere kader waarin ze ontstaan. Je onderzoekt hoe
verschillende soorten beelden communiceren. Op die manier maak je kennis met de verschillende
benaderingswijzen die in het domein van kunst en cultuur mogelijk zijn.
Medische natuurwetenschappen, 50
Deze driejarige bacheloropleiding is een multidisciplinaire opleiding, waarbij je de vakgebieden Natuurkunde,
Scheikunde, Farmacochemie, Wiskunde, Informatica, Geneeskunde en Biologie combineert. Op basis van die
combinatie leer je vernieuwend medisch onderzoek te doen.
Oudheidkunde, 51
Als je Oudheidkunde studeert, verwerf je brede overzichtskennis van de geschiedenis en culturen van de
Mesopotamiërs, Grieken en Romeinen. Je kunt je in een van deze culturen specialiseren en daarvan ook de
taal leren. Maar je kunt ook kiezen voor een vakkenpakket met een meer algemeen karakter waarbij (Oude)
Geschiedenis en (Mediterrane) Archeologie centraal staan.
Pedagogische wetenschappen, 52
Als pedagoog moet je sterk in je schoenen staan. Je houdt je immers bezig met thema’s die kinderen en
volwassenen diep in hun bestaan raken. Wat is de waarde van het leven van een zwaar gehandicapt kind? Wat
doe je als ouders en kinderen voortdurend problemen met elkaar hebben? Hoe leert een dyslectisch kind goed
lezen?
Psychologie, 53
Psychologie houdt zich bezig met wat mensen drijft, hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling of de manier
waarop ze met elkaar omgaan? Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die
hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.
Rechtsgeleerdheid, 54
Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij
georganiseerd wil zijn en hoe wij ons tegenover elkaar horen te gedragen. Het interessante van een
rechtenopleiding is dat je leert met behulp van abstracte regels complexe maatschappelijke problemen in
goede banen te leiden. Dat betekent dat je als jurist je theoretische kennis direct in de dagelijkse praktijk kunt
gebruiken.
Science Business & Innovation, 55
De opleiding is een interdisciplinaire studie. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en
sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn
in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt
brengen. De bachelorstudie Science, Business & Innovation leidt op tot een professional die bruggen kan
slaan. Bruggen tussen het bedrijfsleven en actuele ontwikkelingen in de natuurkunde en farmaceutische
wetenschappen.
Wijsbegeerte, 57
Vanaf het begin van de geschiedenis houden mensen zich bezig met grote vragen. Wie ben ik? Wat kan ik
zeker weten? Hoe moet ik me gedragen ten opzichte van anderen? En waarom is de wereld waarin ik leef zo
geworden als hij is? Wijsbegeerte (filosofie) zoekt naar antwoorden op die vragen.
Pagina 9
Toelichting WO-Opleidingen
Wiskunde, 56
Studeer je wiskunde aan een universiteit, dan onderzoek je problemen waarvoor geen kant-en-klare
oplossingen voorhanden zijn. Je hebt inzicht en creativiteit nodig, en gevoel voor structuur en verborgen
regelmaat. Wiskundigen willen graag alles doorgronden wat er op het eerste gezicht onoverzichtelijk en
moeilijk uitziet: ze gaan op zoek naar de samenhang en structuur in de wereld achter de getallen en de
formules.
Wetenschappelijk Onderwijs Universiteit Leiden
Bio-Farmaceutische wetenschappen, 58
Wil jij op zoek naar nieuwe geneesmiddelen? Zijn biologie en scheikunde je favoriete vakken? Dan is BioFarmaceutische Wetenschappen iets voor jou. De wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen
is een flinke uitdaging en je hebt er een groot probleemoplossend vermogen voor nodig. Een gezonde dosis
nieuwsgierigheid en zelfstandigheid zijn onmisbaar. Verder moet je niet terugschrikken voor een flinke portie
statistiek. Bedenk wel dat BFW je opleidt tot geneesmiddelonderzoeker en niet tot arts of apotheker.
Informatica & Economie, 59
Informatiesystemen worden veel door bedrijven ingezet voor het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen. Veel
zaken die vroeger handmatig gingen, bijvoorbeeld de boekhouding, gaan tegenwoordig geautomatiseerd. Het
automatiseren van bedrijfsprocessen heeft niet alleen maar een praktische functie, zoals het versnellen en
structuren van processen, maar door de inzet van dergelijke systemen beschikken bedrijven ook over steeds
meer data. Deze data kunnen zij analyseren en gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen.
Klinische Technologie (in samenwerking met TU Delft), 60
De opleiding Klinische Technologie is een multidisciplinaire studie op het grensvlak van geneeskunde en
techniek. Globaal bestaat het onderwijs voor de helft uit technische vakken en voor de helft uit medische
vakken. Je leert op een ingenieursmanier analyseren hoe het (gezonde) menselijk lichaam functioneert en
welke processen leiden tot het ontstaan van ziektes (anatomie, fysiologie, pathologie). Daarnaast bestudeer je
relevante technische concepten uit de werktuigbouwkunde, natuurkunde, elektrotechniek en informatica.
Deze kennis heb je ook nodig om te kunnen bepalen welke technologie het beste ingezet kan worden bij een
patiënt. Omdat je echt met de patiënt aan de slag gaat als technisch-medisch professional, is er ruim aandacht
voor de sociale aspecten van de zorg, zoals het contact met patiënten en het doen van lichamelijk onderzoek
en oefenen van voorbehouden handelingen.
Life Science & Technology, 61
Als je LST studeert, wil je meer kennis krijgen van de werking van de cel. Die speurtocht heeft al heel wat
nuttigs opgeleverd: betere voedingsmiddelen, schonere industrie, betere geneesmiddelen en nieuwe
behandelingsmethoden voor ziekten. Aan jou de taak om nog meer onverwachte ontdekkingen te doen!
Het leuke is dat je je niet vastlegt op één wetenschap. Je zoekt naar creatieve toepassingen van biologie,
scheikunde, natuurkunde én informatica.
Molecular Science & Technology, 62
MST biedt je volop de mogelijkheid om binnen het brede terrein van de chemie je weg te vinden. Je kunt je
verder verdiepen in de structuur en eigenschappen van moleculen, maar ook in techniek en industriële
toepassingen. Verder heb je de mogelijkheid om chemie en technologie te bestuderen vanuit een
maatschappelijk perspectief met duurzaamheid als leidraad. Molecular Science & Technology is een nieuwe
opleiding die het beste van de vroegere Delftse en Leidse chemische opleidingen combineert.
Pagina 10
Toelichting WO-Opleidingen
Wetenschappelijk Onderwijs Wageningen University Domein Life Science, 63
Biotechnologie
Bij Biotechnologie leer je om biologische en technische processen te doorgronden en toepasbaar te maken op
industrieel niveau. Deze breed georiënteerde opleiding strekt zich uit van het modificeren van DNA
(gentechnologie), tot het werken met bacteriën (microbiologie) en het ontwerpen van industriële installaties
inclusief reactoren van wel 50 m3 (procestechnologie). Het is de kunst om deze vakgebieden met elkaar in
contact te laten komen.
Levensmiddelentechnologie
De levensmiddelenindustrie is de grootste industrietak van ons land. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
producten zijn belangrijk om een goede concurrentiepositie te houden en om in te spelen op de wensen van
de consument. De levensmiddelentechnoloog levert de kennis voor deze voortdurende vernieuwing.
Moleculaire Levenswetenschappen
Moleculaire levenswetenschappen liggen op het snijvlak van biologie, scheikunde en natuurkunde. Tijdens je
studie bouw je een brede basis in alle drie vakgebieden op, daarbij ligt het zwaartepunt vooral op de
scheikunde. Hoe verder je komt, hoe beter kun je de richting kiezen die het meest bij je past. Je kunt deel
uitmaken van belangrijke ontwikkelingen zoals nanotechnologie, biomedisch onderzoek en nieuwe manieren
om energie op te wekken. Door je brede achtergrondkennis ben je in staat om onderwerpen vanuit
verschillende invalshoeken te bestuderen. Neem de ontwikkeling van een medicijn: vanuit de biologie ken je
de afwijking die de ziekte veroorzaakt en weet je welke biomoleculen erbij betrokken zijn. Met je scheikundige
achtergrond weet je moleculen te ontwerpen die het probleem kunnen verkleinen en kun je de moleculen ook
daadwerkelijk maken. De natuurkunde stelt je in staat om te controleren of je de juiste moleculen hebt
gemaakt en of je de bedoelde effecten hebt bereikt. Dankzij je brede achtergrond heb jij talloze mogelijkheden
binnen de universiteit en de industrie.
Voeding en Gezondheid
Voeding en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Voedingsdeskundigen willen de gezondheid van
mensen handhaven of verbeteren door middel van gezonde voeding. Bij de opleiding Voeding en Gezondheid
komen alle aspecten van de voeding van mensen aan de orde: de keuze van het voedsel, de manier waarop we
het nuttigen, de verwerking van het voedsel door het lichaam en het effect van voeding op gezondheid.
Agrotechnologie
Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. We streven naar
innovatieve en duurzame technologie die de productie van voedsel en andere producten ondersteunt. Ook
houden we ons bezig met technologie voor de groene ruimte. Het gaat er niet alleen om of iets goed werkt,
we kijken ook naar de toepassing van de technologie in een bedrijf en in de maatschappij.
Biologie
Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie gaat over het hoe en waarom van het leven. Je kijkt
naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen op
verschillende niveaus, met betrekking tot cellen, organismen, ecosystemen en hun onderlinge relaties. Ook
leer je welke wisselwerking tussen deze verschillende niveaus bestaan.
Dierwetenschappen
Dierwetenschappen is een brede, toegepaste dierenopleiding. Je leert alles over dieren met toepassingen
zoals voedselproductie (koeien, vissen), gezelschap (honden, katten), natuurbeheer (heideschapen,
hooglanders), recreatie (dierentuindieren, paarden) of educatie (dierentuindieren).
Plantenwetenschappen
Als nooit tevoren staan planten wereldwijd in de belangstelling. De komende jaren zal de wereldbevolking
groeien tot 9 miljard. Iedereen moet voldoende en gezond gevoed kunnen worden. Tegelijkertijd moeten we
Pagina 11
Toelichting WO-Opleidingen
zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen èn de klimaatverandering het hoofd bieden. In deze turbulente
tijden staat één ding vast: een mens kan veel missen, maar planten zijn essentieel als bron van zuurstof,
voedsel en een aangename leefomgeving. De bachelor Plantenwetenschappen is de enige universitaire
opleiding in Nederland waar de rol van plantaardige productie bij deze onderwerpen centraal staat.
Wageningen University Domein Maatschappijwetenschappen, 64
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een unieke opleiding in Nederland, waarbij het spanningsveld
tussen producent en consument centraal staat. Tijdens deze studie bekijk je de schakels in de productieketen
vanuit twee verschillende invalshoeken: bedrijfswetenschappen en consumentenwetenschappen. Binnen
bedrijfskunde bestudeer je vakgebieden zoals marketing, management en logistiek. Het consumentengedrag
leer je kennen via vakken als communicatie, gedragseconomie en sociologie.
Economie en Beleid
Economie en Beleid is specifiek gericht op de Wageningse kerngebieden. In drie jaar word je een econoom die
werkt aan uitdagende thema’s als energie, internationale handel, ontwikkelingseconomie, milieu, inrichting
van de groene ruimte en voedselproductie. Je combineert economische kennis met inzicht uit bestuurs- en
toegepaste natuurwetenschappen. Dit leert je om oplossingsgericht te denken en te onderzoeken.
Gezondheid en Maatschappij
Gezondheid en maatschappij zijn niet van elkaar los te denken. Daarom leer je bij deze opleiding om met een
sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar thema's als overgewicht, vergrijzing en een gezonde leefomgeving.
Bij deze studie maak je gebruik van meerdere disciplines. Zo kun je maatschappelijke processen verklaren met
behulp van sociologie. Je analyseert het gezondheidsgedrag van mensen met sociale psychologie en
gezondheidswetenschappen. Dankzij jouw kennis van communicatiewetenschappen kun je optimaal
samenwerken met verschillende partijen, en je leert economie om gezondheidsvraagstukken zo efficiënt
mogelijk op te lossen. Zo kun je mensen op verschillende manieren stimuleren om een gezonde levensstijl aan
te nemen.
Communicatiewetenschappen
In de opleiding pas je communicatie toe op actuele thema's als klimaatverandering, innovaties voor duurzame
landbouw, waterschaarste, de verspreiding van ziekten of het bevorderen van gezond gedrag. Hoe ontwikkel
je een communicatiestrategie? Hoe krijg je partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen aan tafel?
Hoe kun je de verschillende werelden van arts en patiënt, overheid en burgers of experts en leken met elkaar
verbinden? Bridging the gap!
Internationale Ontwikkelingsstudies
Internationale Ontwikkelingsstudies richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Je
bestudeert belangrijke thema’s zoals armoede, migratie, globalisering, voedselzekerheid, milieuproblematiek,
duurzaamheid en wereldhandel. Hoe reageren mensen op veranderingen? Hoe gaan zij om met problemen
zoals armoede en achteruitgang van hun leefomgeving? Wat ondernemen zij om hun situatie te verbeteren?
Hoe kunnen internationale organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties beleid ontwikkelen
om mensen te ondersteunen bij hun streven naar een betere toekomst?
Wageningen University Domein Omgevingswetenschappen, 65
Bodem, Water, Atmosfeer
Je bekijkt de aarde in zijn geheel en onderzoekt ook de invloed van de mens. Over de bodem leer je hoe
voedingsstoffen worden vastgehouden en alles over biologische activiteit die daar plaatsvindt. Je krijgt kennis
van grondwater, beken rivieren en meren en analyseert de invloed van weer en klimaat. Extreme
weersomstandigheden en klimaatveranderingen hebben grote effecten op de leefomgeving van plant, dier en
Pagina 12
Toelichting WO-Opleidingen
mens. Jouw kennisdomein bestaat uit al deze samenhangende natuurlijke processen waarbij er sprake is van
een samenspel tussen natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde.
Internationaal Land- en Waterbeheer
Overstromingen in Bangladesh, droogte in Ethiopië, stof in China, nieuwe irrigatiestelsels in India of
wandelende duinen in de Sahel, teveel of tekort aan water, oneerlijke verdeling van land en water en slecht
beheer van deze hulpbronnen brengen een groot deel van de wereldbevolking op de rand van armoede. Jij
combineert je technische kennis met sociale wetenschappen en economisch inzicht. Zo kom je tot technische
en organisatorische vernieuwingen. Je maakt plannen om land en water efficiënt te gebruiken. Je richt je bij
het maken van je plannen nadrukkelijk op de mensen waar het echt om gaat.
Milieuwetenschappen
Hoe kunnen we met 7 miljard mensen op aarde ons leefmilieu gezond houden? Dat leer je bij de
multidisciplinaire opleiding Milieuwetenschappen. Vanuit natuurwetenschappelijke, technologische en
sociaalwetenschappelijke invalshoeken leer je om milieuvervuiling te voorkomen en terug te dringen. Hierbij
zoek je naar innovatieve oplossingen, zoals het efficiënt gebruik van grondstoffen en het toepassen van
duurzame energie.
Bos- en Natuurbeheer
Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en het beheren van bos- en natuurgebieden, en over
maatschappelijke aspecten van natuur. Hierdoor kan je een bijdrage leveren aan duurzaam beheer,
academisch onderzoek en natuurbescherming.
Je leert te werken in een veelzijdige omgeving. Het werkveld loopt van bossen en uiterwaarden in Nederland,
tot oerwouden, savannen en toendra's.
Je maakt kennis met belangrijke groene thema's zoals klimaatsverandering, ontbossing, biodiversiteit en de
relatie tussen maatschappij en natuur.
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst. Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet
houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je
verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen
afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in stadvernieuwingsprojecten, de herbestemming en
inrichting van militaire terreinen of de ontwikkeling van infrastructuur. Je hebt daarbij kennis nodig van
ecologie, bodem, hydrologie, geografie en economie. Het landschap is ontstaan door natuurlijke invloeden,
maar in grote delen van de wereld wordt het nu door mensenhanden vormgegeven.
Tourism
Ruim vier procent van de wereldeconomie draait op toerisme, en maar liefst acht procent van alle banen
wereldwijd hangt samen met vrijetijdsmanagement en vrijetijdsbesteding.
Bij de WO-opleiding Tourism leer je alles over de relatie tussen toerisme, economie, samenleving en
leefomgeving. Want toerisme is veel meer dan economie alleen, het verandert individuen en culturen.
Vandaar dat er in deze bachelor ook veel aandacht wordt besteed aan ecotoerisme en duurzaam toerisme. Zo
leer je hoe een verantwoorde vrijetijdsbesteding kan bijdragen aan de ontwikkeling van volken en het behoud
van culturen.
Pagina 13
Toelichting WO-Opleidingen
Overige universitaire opleidingen
Accountancy:Nyenrode Business University, 66
De Bachelor of Science in Accountancy is een universitaire deeltijdopleiding waarbij je studeert bij Nyenrode
en gaat werken bij een accountantskantoor. Accountancy kies je voor een veelzijdig en hoogwaardig beroep in
de financieel-economische sector. Het bedrijfsleven, cijfers, ICT, het geven van advies, controle en
klantenbezoeken moeten je dan ook wel aanspreken.
Bouwkunde, 67
Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of
N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling
en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig.
Diergeneeskunde, 68
De studie duurt zes jaar. De propedeuse en het doctoraalprogramma vormen samen de voorbereidende fase,
waarin de theoretische basis wordt gelegd. De co-schappen noemen we ook wel de functiegerichte fase. Dit is
de vooral praktische opleiding tot dierenarts. Pas als je het hele traject hebt doorlopen, ben je bevoegd de
diergeneeskunde in volle omvang uit te oefenen.
Fysiotherapie, 69
Nederland vraagt om universitair geschoolde fysiotherapeuten aangezien de zorgvraag snel verandert. Steeds
meer behandelen fysiotherapeuten patiënten met complexe, chronische en meervoudige klachten. Daarnaast
krijgen fysiotherapeuten een steeds grotere rol in de curatieve en preventieve gezondheidszorg, screening,
diagnostiek en de behandeling van patiënten met meervoudige (chronische) klachten.
In de universitaire opleiding wordt veel meer aandacht besteed aan wetenschap en academische
vaardigheden (waaronder kritisch denken, wetenschappelijk publiceren, debatteren). Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapeutisch handelen.
Tandheelkunde, 70
Als je de studie Tandheelkunde volgt, leer je techniek en precisie te combineren met mensenwerk. Je maakt
niet alleen vullingen en kronen, maar je moet daarbij ook rekening houden met het welzijn van de mensen die
je behandelt. Soms kunnen patiënten om medische redenen bijvoorbeeld geen verdoving krijgen. Je moet dus
ook bekend zijn met de algemene ziekteleer en kennis hebben van geneesmiddelen.
Travel Active, 71
Travel Active is dé specialist van Nederland op het gebied van culturele uitwisselingen. Met een uitgebreid en
zorgvuldig samengesteld programma-aanbod kan iedereen een internationaal avontuur te beleven. Jaarlijks
kiezen ruim 3.000 mensen voor een internationale ervaring via Travel Active. Het idee voor Travel Active is
geboren na een indrukwekkende zomer tennisles geven in de Verenigde Staten, ongeveer 23 jaar geleden.
Destijds hadden we een drietal programma’s: Camp USA, Au Pair en Work & Travel Australië. Inmiddels is
Travel Active uitgegroeid tot Nederlands’ grootste uitwisselingsorganisatie met veel verschillende
programma’s voor jong en oud!
Pagina 14
Toelichting WO-Opleidingen
Universiteit Twente (zie voor een uitgebreide beschrijving de website van de TU Twente), 72
Advanced Technology
Advanced Technology is een brede studie die de nieuwste technische kennis combineert met een scherp
gevoel voor wat onze samenleving nodig heeft. Je leert hoe je verschillende technische disciplines kunt
combineren om multidisciplinaire oplossingen te bedenken voor complexe problemen, zoals de vraag naar
energiezuinig transport en nieuwe bronnen van schone energie. Je leert hoe je kennis van een aantal
disciplines combineert, zoals elektrotechniek, scheikundige technologie, technische natuurkunde,
werktuigbouwkunde, wiskunde en bedrijfskunde.
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt
voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, wearables, medische scans en protheses.
Om de gewenste technologische oplossingen te bedenken, combineer je kennis van verschillende
vakgebieden: natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, biologie en
geneeskunde. Je leert bijvoorbeeld hoe je de krachten meet die op een knie komen, hoe MRI werkt, maar ook
hoe chemisch gemaakte materialen in het lichaam functioneren. Zodat het hechtdraad dat jij ontwerpt altijd
sterk genoeg is en nooit te snel oplost.
European Public Administration
Tijdens deze opleiding krijg je vele keuzemogelijkheden. Het is een ideale manier om erachter te komen waar
je interesses en talenten liggen. Natuurlijk houd je je primair bezig met de uitdagingen waar Europa, de
wereld, nationale samenlevingen en lokale gemeenschappen voor staan, vanuit het perspectief van beleid en
management. De specialisaties European Studies en bestuurskunde (Public Administration) bieden nog meer
mogelijkheden om dieper op de materie in te gaan
TU-Delft (zie voor een uitgebreide beschrijving de website van de TU Delft), 73
Bouwkunde
Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of
N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling
en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig.
Civiele Techniek
De hoge snelheidslijn, verkeersopstoppingen in de binnenstad, het herstel van een waterrijk natuur-gebied.
Allemaal projecten waarbij mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en waar het niet alleen
aankomt op techniek. Politieke besluitvorming, inspraak- en vergunningprocedures, kostenbegroting en bewaking, milieueffecten en veiligheid spelen eveneens een rol. Daarvoor zijn technici nodig die meer kunnen
dan ontwerpen, construeren en rekenen.
Elektrotechniek
Waar het bij elektrotechniek telkens op aankomt, is dat je signalen uit de wereld om ons heen vertaalt in
elektrische signalen, soms in optische signalen. Die signalen bewerk je, bijvoorbeeld met een computer. Een
volgende stap is dat je het signaal omzet in een actie. Van een apparaat bijvoorbeeld, of van een machine of
een robot.
Industrieel ontwerpen
Iedereen gebruikt dagelijks meerdere producten. Velen daarvan bestonden tien jaar geleden nog niet of zagen
er toen totaal anders uit. Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten
is voor bedrijven van levensbelang.
Pagina 15
Toelichting WO-Opleidingen
Lucht & Ruimtevaarttechniek
Hoe zorg je dat een satelliet in de juiste baan om de aarde komt of hoe ontwerp je een micro-vliegtuigje dat
mensenlevens redt? Bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek leer je dat en meer. Voor het ontwerpen, bouwen
en exploiteren van vliegtuigen of satellieten heb je kennis nodig van verschillende disciplines en moet je weten
hoe je die combineert.
Werktuigbouwkunde
Kijk om je heen en wat zie je? Apparaten, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en instrumenten. Talloze
producten die allemaal door mensen zijn gemaakt. En ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen, tien
tegen één dat hieraan werktuigbouwers te pas zijn gekomen. Is het niet bij het bedenken en ontwerpen ervan,
dan wel bij de fabricage of het aanpassen aan de werksituatie. De huidige werktuigbouwer overziet een heel
breed terrein dat bijna alle takken van de industrie omvat.
Pagina 16
Download