Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa

advertisement
Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en
Europa- quiz)
Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en
antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt.
_______________________________________
Wat wil en doet Europa?
De Europese Unie en haar lidstaten hebben door de jaren heen besloten
om op steeds meer gebieden samen te werken. Dat betekent dat de
lidstaten niet meer alles alleen beslissen. Zij nemen nu op veel gebieden
samen besluiten.
Daar staat tegenover dat Europa meer kan bereiken in de wereld. Samen
sta je immers sterker!
Deze nauwe samenwerking van de Europese landen ontstond in de jaren
'50. De landen werkten eerst vooral samen op het gebied van industrie en
economie. Inmiddels is de samenwerking veel verder uitgebreid.
Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, milieu en veiligheid.
Lidstaten Europese Unie
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente
uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding
van Bulgarije en Roemenië. Er wordt nu serieus gesproken over
uitbreiding met Kroatië, IJsland, Macedonië en Turkije.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG),
startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg en Nederland.
1
Huidige lidstaten:
1. België
2. Bulgarije
3. Cyprus
4. Denemarken
5. Duitsland
6. Estland
7. Finland
8. Frankrijk
9. Griekenland
10. Hongarije
11. Ierland
12. Italië
13. Letland
14. Litouwen
15. Luxemburg
16. Malta
17. Nederland
18. Oostenrijk
19. Polen
20. Portugal
21. Roemenië
22. Slovenië
23. Slowakije
24. Spanje
2
25. Tsjechië
26. Verenigd Koninkrijk
27. Zweden
Overzeese gebiedsdelen
Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen
onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van
toepassing zijn. Dit zijn:
•
de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans
Guyana en Réunion
•
de Azoren en Madeira (Portugal)
•
de Canarische Eilanden (Spanje)
•
Saint Barthélemy en Saint Martin (sindshet verdrag van Lissabon)
3
De Grote Klimaat en Europa Quiz
1) Hoeveel landen zijn lid van de Europese Unie?
A. 25
B. 16
C . 27
2) Wat is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering?
A. Door de vervuilende stoffen in de lucht, blijft de warmte op aarde hangen.
Daardoor warmt de aarde steeds verder op.
B. Er komen steeds meer mensen op aarde. Hoe meer mensen, hoe warmer het
wordt.
C. De zon is de laatste jaren steeds harder gaan schijnen
3) Op welk gebied werken de Europese landen niet samen?
A. Aanpak van milieuproblemen
B. Studeren in het buitenland
C. Softdrugsbeleid
4) De douche is de grootste waterverbruiker in het huis. Als de personen
in een gezin 2 minuten eerder de douche uitstappen, dan scheelt dat?
A. 120 liter per jaar
B. 1200 liter per jaar
C. 12000 liter per jaar
5) Welk land is geen lid van de Europese Unie?
A. Letland
B. Rusland
C. Griekenland
6) Per jaar gooien we heel wat voedsel weg. Hoeveel eetbaar voedsel
gooit een gezin gemiddeld weg?
A. 50-80 kilo
B. 110-165 kilo
C. 250-280 kilo
4
7) Waarom werken de Europese landen samen bij milieuproblemen?
A . Milieuproblemen stoppen niet bij de grens, landen kunnen ze niet alleen
oplossen
B. Omdat ze even goed willen zijn in het oplossen van milieuproblemen als de
Verenigde Staten
C. Omdat de landen geen geld hebben om de problemen in hun land op te lossen
8) Waarom lukt het soms niet goed om milieuproblemen aan te pakken?
A. Omdat we niet zeker weten of vervuiling van de aarde leidt tot
klimaatverandering
B. Omdat oplossingen voor klimaatverandering ook minder leuke gevolgen
kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat mensen uit vervuilende fabrieken hun baan
verliezen.
C. Omdat de leiders in de wereld niet veel weten over klimaatverandering
9) Welk voedsel kun je het beste eten?
A. Sinaasappels uit Spanje
B. Seizoensboerenkool van de lokale boer
C. Appels uit een verwarmde kas
10) Wat is het Europees alarmnummer?
A. 911
B. 0611
C. 112
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards