Partij voor de werkende vrouw? Wat politieke partijen

advertisement
Partij voor de werkende vrouw? Wat politieke partijen beloven over het
verbeteren van de vrouwelijke positie op de arbeidsmarkt
Joblift onderzoekt partijstandpunten over vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie
Berlijn, 14 februari 2017 – Aanzienlijke beloningsverschillen, een zeer laag percentage
vrouwen op topposities en een hoog percentage vrouwen in deeltijdposities zorgen voor grote
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de
verkiezingen in aantocht rijst de vraag wat politieke partijen van plan zijn om de situatie van
vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Metabanenzoekmachine Joblift onderzocht wat de
verkiezingsprogramma’s van de tien grootste partijen over dit onderwerp zeggen.
Kraam- en ouderschapsverlof: VVD, SGP en PVV zwijgen over ruimere verlofregeling
De geboorte van een kind gaat door de grote verschillen in verlof vaak ten koste van de
vrouwelijke carrièreperspectieven. GroenLinks doet het meest ambitieuze voorstel hier
verandering in te brengen door het kraamverlof voor vaders van twee dagen naar vier weken
te verhogen en twee maanden betaald ouderschapsverlof bovenop de bestaande regeling te
geven. De Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA zijn voor drie maanden betaald
ouderschapsverlof voor vaders; iets wat D66 ook voorstelt tegen 70 procent van het loon.
Minder ambitieus zijn het CDA (drie maanden extra ouderschapsverlof onder beide ouders te
verdelen) en de Christen Unie (tien dagen ouderschapsverlof in plaats van de huidige twee).
De SP blijft vaag door te stellen het vaderschapsverlof te willen verlengen in overleg met de
sociale partners.
Kinderopvang: linkse partijen voor gratis kinderopvang
Goede en betaalbare kinderopvang zorgt er vanzelfsprekend voor dat vrouwen de
mogelijkheid krijgen meer te gaan werken. De PvdD en GroenLinks willen kinderopvang gratis
beschikbaar stellen. Het CDA en de SP willen kinderen recht geven op een aantal dagdelen
voorschool
of
kinderopvang.
De
VVD
en
D66
stellen
een
verhoging
van
de
kinderopvangtoeslag voor. De ChristenUnie wil daarentegen een beperking van de
kinderopvangtoeslag tot het eerste kind. De SGP wil dat kinderopvangtoeslag beperkt wordt
tot situaties van overmacht of sociale noodzaak. Ondersteuning voor tweeverdieners willen ze
daarmee uitsluiten.
Beloningsverschil: PvdA voor wettelijk vastleggen van gelijk loon voor gelijk werk
Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is een andere belangrijke factor die ervoor
kan zorgen dat vrouwen sneller van een carrière afzien. Slechts vier partijen spreken zich uit
voor gelijk loon voor gelijk werk. D66 en Partij voor de Dieren vinden dat mannen en vrouwen
voor hetzelfde werk een gelijk loon moeten krijgen, maar laten in het duister hoe ze dit willen
bereiken. Alleen GroenLinks en de PvdA zijn hier duidelijk over: deze partijen willen het
principe van gelijk loon voor gelijk werk respectievelijk via een nieuw sociaal akkoord en door
wettelijke vastlegging afdwingen.
Vrouwen op topposities: gelijk aantal voor- en tegenstanders van quotum
Bovenstaande factoren zorgen er mede voor dat het percentage vrouwen op maatschappelijke
topposities nog altijd erg laag is. Hoe staan partijen tegenover het forceren van een hoger
percentage middels positieve discriminatie? De VVD is de enige partij die zich in haar
verkiezingsprogramma duidelijk tegen een wettelijk verplicht quotum uitspreekt. Anders zien
dit GroenLinks en de PvdA, die quota van respectievelijk 33 en 30 procent voor zowel de
private als publieke sector nastreven. D66 streeft ernaar in 2021 30 procent van de belangrijke
maatschappelijke posities met vrouwen te vullen. Ook is D66, samen met de SP, voor
verplichte verantwoording over het diversiteitsbeleid van overheidsorganisaties. De PvdD is
niet geheel duidelijk door slechts te stellen dat de overheid ervoor moet zorgen dat het
ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling van de samenleving is.
De meest uitgesproken en concrete partijstandpunten voor het verbeteren van de vrouwelijke
positie op de arbeidsmarkt heeft GroenLinks. Ook de PvdA, D66, SP en de PvdD spreken zich
duidelijk uit voor een verbetering, maar doen dit gematigder, minder concreet of niet op alle
hierboven besproken onderwerpen. Voor de overige partijen heeft dit thema duidelijk minder
prioriteit.
Over Joblift
Joblift is een metazoekmachine met meer dan 1.000.000 banen afkomstig van meer dan 100 partner
job boards. Door middel van een geavanceerde technologie en een gebruiksvriendelijk design zorgt
Joblift ervoor dat een baan zoeken niet eerder zo gemakkelijk was. Het bedrijf werd in 2015 opgericht
door Lukas Erlebach en Malte Widenka en is momenteel gevestigd op twee locaties in Hamburg en
Berlijn. Het team van Joblift bestaat uit circa 30 medewerkers.
Perscontact
Bob Uhde
PR Manager Nederland
Joblift GmbH
Leuschnerdamm 31
10999 Berlijn
+31 85 208 50 20
[email protected]
joblift.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards