Zwitserse Componisten

advertisement
Zwitserse Componisten
nlangs was op de klassieke muziekzender een koorwerk te
O
beluisteren van de componist Paul Huber geboren te Kirchberg
in Zwitserland op 17 februari 1918.
Janine Otto
Paul Huber
Klaus Huber
Gust av Adolf Hub er
Huberiana 2008,1
Paul Huber heeft een omvangrij k oeuvre met
composities voor orkest, missen en geestelijke
muziek, toneelwerken, harmonie en fanf areorkest
als mede voor brassband. Vele zangkoren hebben zijn composities op hun programma staan.
Die worden nog steeds uitgevoerd.
Paul Huber overleed op 25 februari 2001 te
Sankt Gallen.
Componist Klaus Huber geboren te Bern 30 november 1924 was naast violist ook componist.
Zijn internationale doorbraak op dit vlak was in
1959 toen hij de eerste prijs behaalde tijdens de
Wereldmuziekdagen te Rome met zijn kamercantate ‘Des Engels Anredung an die Seele’.
In 1965, 1968 en 1972 was Klaus Huber leider
van de analyse cursussen tijdens internationale
compositiewedstrijden bij Stichti ng Gaudeamus
in Bilthov en.
Sinds 1975 worden zijn werken uitgegeven door
Ricordi Munich.
Verder zijn er nog twee com ponisten, v an wie we
geen gegevens hebben kunnen achterhalen.
Daarom de vraag aan de leden van de Hubervereniging.
Wie weet iets over het genre van com ponist
Hans Huber geboren: 28 juni 1852, overl eden 25
december 1921? En van de componist Gustav
Adolf Huber?
Reacties gaarne aan de redactie van Huberiana:
[email protected] of
[email protected]
Download