Beste Sportvrienden

advertisement
Uitnodiging
Jeugdtoernooi 2015
Beste sportvrienden,
Namens de Toernooicommissie van SV Haslou heb ik het genoegen jullie uit te nodigen
voor ons toernooi dat plaatsvindt op onze kunstgrasvelden op 30 mei, 6 en 7 juni 2015.
We hebben er voor gekozen om de opzet van ons toernooi iets te wijzigen.
Voor het eerst organiseren we voor de hogere E-teams een 9x9-toernooi en voor de
D-categorie zijn de wedstrijden 11x11.
Zaterdag 30 mei
D-11x11
Geboren vanaf 01-01-2002
(D-standaard en D-lager)
Zaterdag 6 juni
E-9x9 (E-standaard)
E-7-tallen (E-lager)
Zondag 7 juni
MF-4x4
Geboren vanaf 01-01-2008
F-7-tallen
Geboren vanaf 01-01-2006
(F-standaard en F-lager)
Geboren vanaf 01-01-2004
Geboren vanaf 01-01-2004
Geen lange wachttijden, kunstgrasvelden en sfeervolle muziek.
Alle deelnemende spelertjes uit de E-, F- en MF-jeugd ontvangen een herinnering.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per 7-tal en € 7,50 voor een MF-team.
Graag ontvangen wij het inschrijfgeld vóóraf per bank. We vertrouwen er op dat dit bedrag
gelijktijdig met de inschrijving wordt overgemaakt op rekening NL67 RABO 0114 1190 58
ten name van SV Haslou onder vermelding van vereniging en team.
Let op: Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving pas definitief.
Inschrijven kan:
per post
SV Haslou
Past. Daemenstraat 11
6181 JA ELSLOO
per e-mail
[email protected]
De inschrijftermijn loopt t/m 25 april 2015. Aanvullende informatie wordt tijdig verstuurd.
Met sportieve groet,
Monique Meller
 046-4370689
Toernooicommissie SV Haslou, Elsloo (LB)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards