`Magneet-reisbureau`, wordt geopend. Op 12 apr

advertisement
20 november Alkmaar. Het 'Handelsgebouw Alkmaar', dat o.m. onderdak biedt aan het
'Magneet-reisbureau', wordt geopend. Op 12 april legde mevrouw K. BeemsterSchouten (weduwe van Herman Beemster uit Avenhorn: stichter van de
'Magneet') de eerste steen.
24 november Lutjebroek. De Ned. herv. kerk wordt uit slopershanden gered. De Stichting
Cultureel Opbouwcentrum gaat er activiteiten in ontplooien.
26 november Alkmaar Het nieuwe gebouw van de rijksscholengemeenschap 'Noord Kennemerland' aan de Robonsbosweg wordt officieel geopend: 1250 leerlingen, 80
docenten.
27 november Spanbroek. Dierenarts C. P. Stapel legt, na 32 jaar, de in 1911 door zijn vader
begonnen praktijk neer.
6 december Enkhuizen. Na een zeer lange periode van zwijgen laat de Drommedaris haar
klokken weer horen. De beiaard is gerestaureerd en opgehangen in de oor¬
spronkelijke opzet.
13december Schoorldam. De Frans van Catrien 45-dochter Nellie F 7, een op 5 maart 1955
geboren koe van veehouder A. Rens wordt gehuldigd. Zij is de honderdste
zwartbonte in het NRS-gebied, die de magische produktiegrens van 100.000 kg
melk overschrijdt: en de 54ste in Noord Holland.
26 december Alkmaar. De 'molen van Piet' staat in rouwstand. Eigenaar Cees Piet is op
47-jarigeleeftijd overleden.
Tuitjenhorn. In Mexicostad overlijdt op 68-jarige leeftijd de hier als zoon van
een tuinder geboren en tot Amerikaan genaturaliseerde prof. dr. Gerard
P. Kuiper: sterrenkundige van internationale faam, auteur van de maanatlas en
medewerker aan de Ranger- en Apollo ruimtevaartprojecten.
28 december Langedijk. Nederlands oudste
en enige vaarveiling (op 29
juli 1887 spontaan 'geboren'
met de verkoop van een partij
bloemkool van tuinder Dirk
Jongeling uit Zuid Scharwoude)
en de bakermat van het Ne¬
derlandse veilingwezen, wordt
gesloten. De laatste koop was
een partij groene kool van tuin¬
der Tinus Zijp uit Zuid Schar¬
woude. Een Stichting wil het
gebouw een museumfunctie op
tuinbouwgebied geven.
31 december Zaanstreek. De zeven Zaanse
gemeenten (Zaandam, Koog
aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan, Krommenie
en Assendelft) beleven de laat¬
ste dag in hun zelfstandig be¬
staan. 1 januari 1974 zijn zij
samen Neerlands jongste ge¬
meente Zaanstad geworden.
Het zijn de dingen van alle dag,
die vergleden in het verleden:
bet gaat allemaal voorbij.
We leven immers in het beden?
Download