Rots en Water speciaal onderwijs Heb jij een zoon of dochter die

advertisement
Rots en Water speciaal onderwijs
Heb jij een zoon of dochter die moeite heeft met het verwoorden van
gedachten, gevoelens en emoties? Of is het beheersen van impulsief gedrag
een probleem? Is jouw kind de dupe van pestgedrag? Meld je dan aan voor de
Rots en Water training!
Waarom Rots en Water?
Rots en water is een effectief bewezen methode waarbij kinderen zichzelf door
middel van fysieke oefeningen beter leren kennen. Rots en water staan daarbij
symbool voor een harde, onwrikbare ROTShouding tegenover een beweeglijke,
verbindende WATERhouding. Dit concept wordt op zowel fysiek, mentaal als
sociaal niveau toegepast. Kinderen krijgen op deze manier handvatten om zich
weerbaarder of juist flexibeler op te stellen in contact met anderen. Door te
doen, zet deze training kinderen er toe aan om op een spelende manier te
leren.
De training
Door middel van de training leren kinderen meer over hun lichaam. Zij leren
stevig en ontspannen te staan en adem te halen en zich te concentreren.
Doordat zij meer bewust worden van hun lichaam, leren ze mentale en sociale
vaardigheden aan, zoals zelfreflectie (‘ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat
kan ik ervan leren?’), zelfbeheersing (‘ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige
situaties’) en zelfvertrouwen (‘ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb
een doel’). Kinderen kunnen op deze manier beter keuzes voor zichzelf maken,
waardoor ze zich onafhankelijker kunnen opstellen en beter kunnen
samenwerken. Tijdens deze training is ruimte voor extra uitleg en herhaling,
wanneer de kinderen dit nodig hebben.
Doel
Na de training zijn kinderen beter in staat voor zichzelf op te komen, het eigen
gedrag te beheersen en hebben ze meer zelfvertrouwen.
Doelgroep
De training is bedoeld voor kinderen in groep 5 t/m 8 van het speciaal
onderwijs binnen Haarlem, van zowel autochtone als allochtone afkomst. De
groep zal zo worden samengesteld, dat de kinderen zo goed mogelijk van
elkaar kunnen leren.
Start: Donderdag 29 januari t/m 26 maart 2015. Ouders ontvangen meer
informatie nadat de groepen zijn samengesteld.
Tijdstip: Aan het begin of einde van de schooldag. Ouders wordt gevraagd zelf
het vervoer naar en vanaf de locatie te regelen.
Duur: 8 wekelijkse bijeenkomsten, waarbij ouders tijdens bijeenkomst 4
worden uitgenodigd om mee te trainen met hun kind.
Grootte van de groep: Minimaal 6 en maximaal 12 kinderen.
Kosten: Gratis voor ouders. De gemeente Haarlem heeft hiervoor een subsidie
verstrekt.
Trainers: Raina Drion van OCK Het Spalier en Francien Degewij van Kontext
Locatie: Gymzaal van een van de Haarlemse scholen. Meer informatie volgt na
aanmelding.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie via Leendert van de Nes: [email protected] of: 0612649273. Aanmelding verloopt bij voorkeur via de school. Ouders kunnen hun
kind(eren) ook zelf aanmelden. M-Power! brengt de school van de aanmelding
op de hoogte.
Bij inschrijving wordt er van uitgegaan dat beide ouders akkoord zijn na
onderling overleg.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards