workshop 10 feb 2011 - Maatschappelijke Steunsystemen

advertisement
Best practices verduurzamen:
Eindhoven
Inzicht-Uitzicht
3de Manifestatie van Buurtalliantie
10 februari 2011
Hanneke Henkens
Wat opgeleverd?
•
•
•
•
•
•
herkenning en erkenning
opgenomen in gemeentelijk beleid
landelijk convenant GGz Nederland en VNG
veel belangstelling
bekendheid in netwerk
bescherming door woningbouwvereniging en
door buurt
Maatschappelijk rendement
•
•
•
•
vermindering overlast
effectieve persoonlijke steunsystemen
bevordering maatschappelijke buurtcohesie
effectieve stigmareductie
Stand van zaken
• voor 2011 nog middelen vanuit krachtwijk
• diverse beleidsterreinen gemeente: WMO,
OGGZ, participatiebudgetten, wijkvernieuwing,
vernieuwd welzijnswerk
• tussen zorg en maatschappelijke participatie
• gemeente wil MSS in 7 stadsdelen
• kopiëren van concept
• Stuurgroepen op diverse gebieden
Dilemma: Uitzicht-Inzicht
Een MSS heeft inherent als ene valkuil
• dat een systeem wordt opgezet op het niveau van de instellingen
(en er niks voor individuele burgers gebeurt);
en als andere valkuil
• dat je de diepte in gaat en met individuele burgers op wijkniveau
aan de slag gaat, maar dat de acties heel kleinschalig blijven.
De vraag waarop te focussen, zou dan zijn:
• hoe zet je een ‘systeem’ op waarin het primaire proces echt goed
in gang komt, op grote schaal.
stelling
Verbreden van ‘best practices’:
borgen of verwateren
Download