Anatomie deel 2 - De Nieuwe Yogaschool

advertisement
Door: Charlotte Simons
Arts, yogadocent yin en yang en acupuncturist io
Kracht van herhaling!

Homeostase: een proces binnen het interne milieu van
meercellige organismen dat voor een stabiel evenwicht zorgt
in het interne milieu. Homeostase is het op peil houden van
voeding- en afvalstoffen in de cellen via het interne milieu.
Een organisme kan door homeostase de functie van elk
individueel orgaan aanpassen.

Anatomie: wetenschap van de structuren van het lichaam en
de relatie tussen lichaamsdelen.

Fysiologie: wetenschap van de functie van het lichaam. Hoe
werkt het lichaam?
Skelet

Voornaamste functie van het bot:






Ondersteunen, dragen
Beschermen
Beweging
Opbouw van bloed
Opslag en afbraak van mineralen
Vorm van het bot reflecteert de functie



Lange botten: beweging
Platte botten: bescherming (ribben)
Korte botten: dragen van gewicht (vertebrale wervel)
Anatomische taal
Anatomische bewegingen
• Sagitaal: flexie/extensie
• coronaal: abductie/adductie
• transversaal: endo/exorotatie,
pronatie/supinatie
Musculaire systeem
Alle grote spiergroepen kennen!

Gladspierweefsel

Hartspierweefsel

Dwarsgestreept spierweefsel (skeletspieren)



Concentrisch
Excentrisch
Isometrisch
Origo en insertie

Origo:




Bot
Proximaal
Stabiel
Insertie:





Bot/pees
Structuur waar het aan hecht
Distaal
Minder massa
Grotere beweging
Fascia

‘Bindweefsel’ houdt ons bij elkaar!

Ons hele lichaam bestaat uit fascia.

30% van de spiermassa = fascia

Al het weefsel staat met elkaar in verbinding door fascia.



Verbinding
Overbrengen van krachten
‘bevochtigen’
Fascia

Grootste sensitieve orgaan van het lichaam

Betrokken bij proprioceptie

Absorbeert water

Yoga houdt het fascia soepel

Doen van yoga houdingen beïnvloed de meridianen

Opdrogen van het fascia beperkt de ROM van het lichaam

Use it or loose it!
Centrale Zenuwstelsel (CZS)

Behoudt homeostase samen met hormonale (endocriene)
systeem

Functioneert ongeacht prikkels van buitenaf

Coördineert iedere willekeurige beweging, reguleert
emoties, controleert lichaamsfuncties

Complex en ingewikkeld!

Ons overlevingsmechanisme
Zenuwstelsel

Het begint met een waarneming van een ‘receptor’

Geleiding van het signaal naar de hersenen

Integratie van het signaal in de hersenen

Reactie van de hersenen in vorm van signaal naar de periferie
(spieren en klieren)

Beweging of reactie geïnitieerd

Centraal Zenuwstelsel vs. Perifere zenuwstelsel
‘hersenen, ruggenmerg’
‘zenuwen’
Zenuwstelsel
centraal
Perifeer
autonoom
Somatisch
sensorisch
motorisch
Sympatisch
Parasympatisch
Centrale zenuwstelsel

Hersenen

Ruggenmerg
Integreert informatie die het ontvangt
Coördineert en beïnvloed activiteit in het lichaam
Centraal zenuwstelsel

Cerebrospinaal vocht

Hersenvliezen



Pia mater
Arachnoid
Dura mater
Centraal zenuwstelsel

Hersenen





Hersenstam
Thalamus
Hypothalamus
Cerebellum (kleine hersenen)
Cerebrum (grote hersenen)
Hersenstam

Medulla



Pons


Verlengde van het ruggenmerg
Reguleert ademhaling, hartslag, bloeddruk
Linken van neuronale pathways tussen ruggenmerg, grote
hersenen en kleine hersenen.
Middenhersenen (=mesencephalon)

Verwerkt inkomende sensorische informatie en verwerkt deze
naar de juiste motorische zenuwen
CZS

Thalamus




Transitiecentrum: informatie van het ruggenmerg
overbrengen naar de sensorische cortex van de grote hersenen
Sensorisch = zintuiglijke waarneming
Emoties, opwinding, aandacht
Hypothalamus



Levert informatie aan medulla en ruggenmerg die activiteiten
controleren zoals:
hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur, osmose
Dit is de brug tussen het zenuwstelsel en hormonale systeem.
Produceert hormonen en reguleert de hypofyse
Cerebellum

Coördinatie / evenwicht

Proprioceptie

Fijne motoriek
Cerebrum

Frontale kwab

Pariëtale kwab

Temporale kwab

Occipitale kwab

Grijze stof; neuronen

Witte stof; axonen, myeline (geleiding/bescherming)
Cerebrale cortex

Motorische cortex; controleert
beweging

Sensorische cortex; verwerkt
inkomende prikkels (via de
zintuigen; zien horen, voelen,
proeven etc)

Associatie cortex;

Interpreteert inkomende
sensorische informatie

Intellect, geheugen, taal,
emotie
Ruggenmerg

Verlengde van de hersenen

Controleert reflexen

Geleiding van informatie tussen perifere
zenuwen en hersenen (en omgekeerd)

Afferente (sensorisch) en efferente
(motorisch) banen

Afferent = aanvoerend aan ruggenmerg

Efferent = afvoerend vanaf ruggenmerg
Ruggenmerg

Ruggenmerg eindigt in conus
medullaris

Caude equina; ‘lege zak’ met
cerebraal vocht
In totaal splitsen 31 paar spinale
zenuwen af
Genoemd naar niveau van de wervel
C1-C8, Th1-Th12, L1-L5, S1-S5, coccyx 1)
Afferente en efferente informatie
Zenuwstelsel
centraal
Perifeer
autonoom
Somatisch
sensorisch
motorisch
Sympatisch
Parasympatisch
Thuis studie…
Perifere zenuwstelsel

Autonoom; interne milieu (sympatisch vs parasympatisch)

Somatisch; externe milieu, beweging (motor neuronen,
sensorische neuronen)

31 spinale zenuwen

12 hersenzenuwen

2 grensstrengen met bijhorende zenuwcellen die spieren en
organen innerveren
Perifere zenuwstelsel

Sympatische zenuwen activeren de organen, mobiliseren
van energie, reageren op stress
Vb: hartslag stijgt, ademhaling stijgt

Parasympatische zenuwen herstellen en conserveren de
organen en energie
Vb: hartslag daalt, ademhaling daalt
12 hersenzenuwen
Geur, zicht, oogbewegingen, aanraking, gezichtsuitdrukking,
gehoor, smaak, slikken, nek en schoudermusculatuur
Sensorisch en motorische
zenuwen
Parasympatische
zenuwstelsel

Nervus Vagus = 10e hersenzenuw!

Ontspringt in de medulla

Gecombineerde functie:

Sensorisch; pharynx (keel), larynx (strottenhoofd), trachea,
oesophagus, hart, abdominale organen

Motorisch; pharynx

Visceraal parasympatisch systeem; gladde spieren, tr.
Circulatorius, tr. Respiratorius, tr. Digestivus.
Nervus Vagus

Link tussen body en mind?

Stimuleert parasympaticus (bevordert herstel)

Kalmeert

Geeft blij gevoel

Innerveert 75 % van alle parasympatische vezels

Ujjayi stimuleert de nervus Vagus
Stimulatie van de N. vagus

Bevordert neurogenese (vorming van hersencellen)

Via relaxatie respons kan het fight or flight systeem uitgezet worden

Stimuleert het geheugen

ondersteunt bij inflammatoire ziektes

Voorkomt hoge bloeddruk

Groeifactor Hormoon (GH) neemt toe

Voorkomt insuline resistentie

Voorkomt allergische reacties

Minder kans op spanningshoofdpijn door stress

Helpt ons beter te slapen

Helpt bij overwinnen van depressie en angsten
Zenuwstelsel
centraal
Perifeer
autonoom
Somatisch
sensorisch
motorisch
Sympatisch
Parasympatisch
Somatische zenuwstelsel

Willekeurig

Afferent; van de receptor
af naar ruggemerg
(sensorisch)

Efferent; van ruggenmerg
naar neuron in spier
(motorisch)
Autonome zenuwstelsel

Onwillekeurig (glad spierweefsel)

Sympatisch



Fight or flight
Thoracale en lumbale regio’s
Parasympatisch



Rust en verteren
Craniaal en sacrale regio’s
Nervus vagus!
Autonome zenuwstelsel
Stress

Wie heeft er wel eens last van stress?

Hoe vaak komt dat voor?

Wat doet stress met je lichaam?

Wanneer ontstaat het?

Wat betekent dit voor het functioneren?

Wat doe je eraan?

Werkt dat?
Stress

Kent 2 vormen

Acute stress; noodzakelijk,
intens, kortdurend. Fight or
flight.

Chronische stress;
langdurend, minder intens,
zeer ongezond. Bijv
werkstress, chronische pijn,
faalangst etc.
Fysiologische gevolgen van stress

Hormoonsysteem produceert cortisol en adrenaline

Hartslag stijgt

Bloeddruk stijgt

Ademhaling gaat sneller

Bloed naar grote spiergroepen (to fight or flight)

Spijsvertering stopt
Hersenen:

Frontale cortex wordt uitgeschakeld; executieve functies

Primitieve brein wordt dominant

Overleven! (tunnelvisie)
Stress schematisch
Acute stress

Je functioneert niet meer optimaal

Mentale effecten:






Negatieve emoties, doemdenken
Minder goed nadenken, besluitvaardig, creativiteit
Emotioneel instabiel
Verlies van energie
Concentratieverlies
Tunnelvisie, verstoorde perceptie
Gevolgen van chronische stress

Fysiologisch; hoofdpijn, spierpijn, pijn op de borst,
vermoeidheid, geen libido, maagklachten, insomnia,

Psychologisch; hoofdpijn, angstklachten, depressie,
woedeaanvallen, irritatie

Gedragsmatig: eetproblemen, drugsgebruik, sociale
problemen
-
> chronische onderdrukking van het immuunsysteem
-
-> ziekte; overspannen, burn-out
Stress performance curve

Hoe kan (yin) yoga stress verminderen?
Need to know

Anatomie deel 1

Alles over fascia

Proprioceptie

Anatomie CZS (grove onderverdeling en belangrijkste
organen)

Nervus Vagus

Stress, fight or flight, burn-out etc

Zwangerschap; do’s en dont’s
Vragen?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards