Het Perifere zenuwstelsel

advertisement
Met bijbehorende aandoeningen
Door Sanne Bakker






Uitleg geven over het zenuwstelsel
Verdiepen in het perifere zenuwstelsel
Aandoeningen benoemen
Aandoeningen verklaren
Defecten koppelen aan deze periode
Vragen beantwoorden







Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale
zenuwstelsel, het autonome zenuwstelsel en
het perifere zenuwstelsel.
Centrale zenuwstelsel is de basis.
Centrale zenuwstelsel bestaat uit:
Grote hersenen (cerebrum)
Kleine hersenen ( cerebellum)
De hersenstam ( truncus cerbi)
Het ruggenmerg (
Grote hersenen:
-emotionele en verstandelijke
processen
-vrijwillige bewegingen
Kleine hersenen:
-evenwicht en coördinatie
-aan en ontspannen van spieren
Hersenstam:
- Vitale levensfuncties ( hartslag,
ademhaling)
Ruggenmerg
-Bundel van zenuwbanen die prikkels
heen en terug geleid







Zenuwverbindingen tussen organen en het
ruggenmerg en de hersenstam
Reguleren onze automatische functies
Reguleren de activiteit in de organen
Kan onderverdeeld worden in 2 stelsels
1: orthosympatisch stelsel (actief)
2: parasympatisch stelsel (passief)
Elkaars antagonisten
12 hersenzenuwen
31 ruggenmergzenuwen
(deze splitsen wel verder)
Lopen door het hele
lichaam
• 2 soorten zenuwen
motorisch & sensorisch
•
•
•
•



Motorisch:
Vanuit de hersenen
naar de spieren.
Opdracht om
bijvoorbeeld te
bewegen.





Sensorisch:
Geven juist vanuit het
lichaam informatie
door naar de hersenen
Zintuigelijke prikkels
(geluid, zicht, tastzin,
reukzin, thermoceptie
en nociceptie)
Warmte gevoel etc
- Zenuwen zijn
opgebouwd uit
zenuwcellen.
- Hiernaast
schematische
weergave
- Motorische zenuwcel
- Van Centraal
zenuwstelsel naar de
spier door middel van
impuls.
- Dendriet: receptief
- Axon: conductief
- Axon uiteinde draagt
over
- Elektrisch geladen
- Synaps is verbinder







Sensorisch:
Vuur op de huid
Ijs op de huid
Verschillende stoffen
Motorisch
Sensorisch is een trap waargenomen
Motorisch worden de spieren aangestuurd om
de trap af te lopen









Zenuw in de periferie raakt beschadigd
Ziekte
Druk
Beknelling
Fracturen
Rupturen
Overmatig alcoholgebruik
suikerziekte
Genetisch belast ( en nog meer)









Gevoelsverandering
Pijn
Tintelingen
Verdoofd gevoel
(ernstig) paralyse
Coördinatie stoornissen
Verzwakking van spieren
Ongecontroleerde bewegingen
Slechte wondgenezing




Neurologisch onderzoek
Medische diagnose
Indien vermoeden bij DTF doorverwijzen
Geen klinische diagnose





Zenuwcellen kunnen met de juiste therapie
weer herstellen
Indien de oorzaak geen fysiek probleem is
wat wij kunnen verhelpen wordt er vaak
medicatie voorgeschreven.
Verhelpen van de beknelling of de druk op de
zenuw.
Verbeteren van de spierkracht na een trauma
( fracturen rupturen)
Herstellen van de coördinatie


Neurologie.E.CH.Wolters.BohnStaffleu.2004.
pag 134-256.
Pathologie & geneeskunde voor
fysiotherapie.J.H.Vrijenhoek.Reedbuissiness.2
005.pag558
Download