Verklaring van organisatie van coachtrajecten

advertisement
Verklaring van Organisatie
Coachtraject
(De begeleider vult twee formulieren in, een voor de organisatie en een voor het eigen archief)
Naam organisatie ……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam vertegenwoordiger :…………………………………………………………………..…………………….……………………
Functie vertegenwoordiger :…………………………………………………………………..…………………….…………………
Verklaart hierbij dat:
Naam begeleider :……………………………………………………..…… St!R-registratienummer:………………….…..
De volgende Coachtrajecten heeft gegeven:
1. Periode:……………………………….………………….….…Vorm: individueel /groep Groepsaantal:………….
Aantal zittingen:…………………………………….……….Tijdsduur per zitting:…………………………………………
2. Periode:……………………………….………………….….… Vorm: individueel /groep Groepsaantal:………….
Aantal zittingen:…………………………………….……….Tijdsduur per zitting: …………………………………………
3. Periode:……………………………….………………….….…Vorm: individueel /groep Groepsaantal:………….
Aantal zittingen:…………………………………….……….Tijdsduur per zitting: …………………………………………
4. Periode:……………………………….………………….….…Vorm: individueel /groep Groepsaantal:………….
Aantal zittingen:…………………………………….……….Tijdsduur per zitting: …………………………………………
Aldus naar waarheid opgemaakt te:
Plaats:……………………………………………..…………..…...Datum:……………………………………………..……………………
Handtekening vertegenwoordiger organisatie:………………………………………………………..…………..……………
CO
11-11-10
Download