Standaardformat CV

advertisement
sjabloon CV
Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
Opleiding en cursussen
Periode:
Opleiding:
Instituut:
Plaats instituut:
Diploma:
Ja/nee
Periode:
Cursus:
Instituut:
Plaats instituut:
Diploma:
Ja/nee
Werkervaring
Periode:
Organisatie:
Functie:
Werkzaamheden:
Periode:
Organisatie:
Functie:
Werkzaamheden:
(statutaire naam en plaats van de organisatie)
(Toelichting van de taken, bij een leidinggevende functie
het aantal personen voor wie de te benoemen persoon
direct of indirect verantwoordelijk was benoemen.)
(statutaire naam en plaats van de organisatie)
(Toelichting van de taken, bij een leidinggevende functie het
aantal personen voor wie de te benoemen persoon direct of
indirect verantwoordelijk was benoemen.)
Nevenfuncties (zowel betaald als onbetaald)
Commissariaten
Periode:
Organisatie:
Functie:
Tijdsbesteding:
Overige nevenfuncties
Periode:
Organisatie:
Functie:
Tijdsbesteding:
(statutaire naam en plaats organisatie)
(commissie of aandachtsgebied, zeggenschap of (mede)
verantwoordelijk voor het beleid)
(aantal uur per week)
(statutaire naam en plaats organisatie)
(commissie of aandachtsgebied, zeggenschap of (mede)
verantwoordelijk voor het beleid)
(aantal uur per week)
Aantoonbare competenties
Competentie 1:
Toelichting
Competentie 2:
Toelichting
Competentie 3:
Toelichting
Download