A35 Willem I, koning der Nederlanden

advertisement
Nummer Toegang: A35
Willem I, koning der Nederlanden (1772-1843)
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000
A35
3
I N H O U D S O P G AV E
BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF.................................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker....................................................................................6
Aanvraaginstructie............................................................................................................6
Citeerinstructie.................................................................................................................6
Archiefvorming..............................................................................................................7
Geschiedenis van de archiefvormer.................................................................................7
Willem I, koning der Nederlanden...............................................................................7
Inhoud en structuur van het archief...............................................................................8
Bereik en inhoud...............................................................................................................8
A35
Beschrijving van het archief
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Willem Frederik (Willem I), prins van Oranje-Nassau, vorst van Fulda en Corvey (1802),
soeverein vorst der Nederlanden (1813), koning der Nederlanden (1815), groothertog van
Luxemburg en hertog van Limburg (1772-1843)
Periode:
1772-1859
Archiefbloknummer:
A35
Omvang:
48 m.
Archiefbewaarplaats:
Koninklijk Huisarchief, Den Haag
Archiefvormers:
Willem I, koning der Nederlanden
5
6
A35
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvraaginstructie
AANVRAAGINSTRUCTIE
Voor de raadpleging van de archieven in het beheer van de Koninklijke Verzamelingen dient
u toestemming te vragen. U kunt uw onderzoeksaanvraag schriftelijk indienen bij de
Directeur van het Koninklijk Huisarchief. Gebruik hiervoor dit formulier. Nadat aan u
toestemming voor onderzoek is verleend kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan
het Koninklijk Huisarchief.
Citeerinstructie
CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig
en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte
aanhaling.
VOLLEDIG:
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Archief: Willem Frederik (Willem I), prins van
Oranje-Nassau, vorst van Fulda en Corvey (1802), soeverein vorst der Nederlanden (1813),
koning der Nederlanden (1815), groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg (17721843), inventarisnummer A35...
VERKORT:
KV Archief: Willem I, koning der Nederlanden (1772-1843), inv.nr. A35...
A35
Archiefvorming
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Willem I, koning der Nederlanden
WILLEM I, KONING DER NEDERLANDEN
Zoon van Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Getrouwd in 1792 met Wilhelmina van
Pruisen en in 1841 met Henriette d’Oultremont.
7
8
A35
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Bereik en inhoud
BEREIK EN INHOUD
Koning Willem I was de oudste zoon van stadhouder Willem V (1748-1806) en Wilhelmina
van Pruisen (1751-1820). Hij was getrouwd met Wilhelmina van Pruisen, de dochter van
koning Frederik Willem II van Pruisen in Berlijn op 1 oktober 1791.
Zijn archief bevat onder meer:
Stukken betreffende bezittingen in Den Haag, Haarlem, Apeldoorn, Brussel, Laeken,
Vianden, Berlijn, de vorstendommen Nassau, Fulda, Corvey, Weingarten, Dortmund,
Dietkirchen, het graafschap Spiegelberg, de Pools-Silezische domeinen en het
groothertogdom Luxemburg;
het archief van de hofmaarschalk van koning Willem Frederik, van 1840-1844;
het archief van de kabinetssecretarie des konings, 1816-1840; een ander gedeelte bevindt
zich in het Nationaal Archief;
het Haags archief van de kabinetssecretaris van koning Willem Frederik van 1841-1843;
het Berlijns archief van de kabinetssecretaris van koning Willem Frederik van 1841-1843;
het archief van de kabinetssecretaris J. van Stralen na het overlijden van koning Willem
Frederik (ondergeschikt aan de executeur-testamentair), van 1844-1853;
stukken betreffende zijn dochter Paulina (1800-1806).
Download