Informatiebeheer

advertisement
Informatiebeheer
Data, informatie, kennis
definities
Data + Context = Informatie
Informatie + Ervaring = Kennis
"Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience"
A. Einstein
Data-Informatie Continuüm
eigenschappen
Informatie is een bedrijfsmiddel...
eigenschappen
en moet dus als dusdanig behandeld worden. Het moet
dus worden beheerd.
Er zijn wettelijke verplichtingen aan verbonden (privacy,
openbaarheid, archief ...)
... net zoals geld, mensen, gebouwen enz...
...Maar...
Innovatieve recombinatie van informatie levert nieuwe
inzichten en doelmatiger gebruik.
Informatielevenscyclus
definities
In recombinatie zit de
toegevoegde waarde
Bouwstenen
hoe
Digitalisatie
definities
Technologie maakt het mogelijk om de
efficiëntie van de werkprocessen te
verhogen.
Sneller en goedkoper
Informatie en digitalisatie
definities
Informatiecriteria
verschillen
Archiefbeheer(1)
Raadpleegbaar
Begrijpelijk
Betrouwbaar
Authentiek
Integer
Informatiebeheer
Recombineerbaar
Begrijpelijk
Betrouwbaar
Gedigitaliseerd
Integer
"goed beheer" is het verzekeren van de
informatiecriteria.
Wat goed is voor informatiebeheer komt ten
goede aan archiefbeheer. (met mogelijk 1
uitzondering)
(1)
archiefdecreet
Recombineerbaarheid verhogen
hoe
Structureren
Metadatabeheer
DMS-systemen
...
Standaardiseren
Masterdatabeheer
Semantische verzoening
...
Archief
Digitaal archief
definities
Wikipedia"Een digitaal archiefsysteem (ook wel E-depot, elektronisch depot of digitaal
depot) is een systeem voor het elektronisch verwerken en beheren van documenten. Het betreft
daarbij alle soorten en formaten van elektronische documenten: ingescande papieren
documenten, office-documenten, zoals teksverwerking, rekenschema's, presentaties, etc., foto's,
tekeningen, multi-media, kortom alles wat als een digitaal object opgeslagen kan worden."
en...
"Een digitaal archiefsysteem ordent de documentstroom van de aanmaak tot aan de archivering.
Daarbij maakt het metadata van documenten (auteur, ontvanger, dossiernummer, omschrijving
etc.) makkelijk toegankelijk (deze komen bijvoorbeeld als object in een database terecht).
Hierdoor wordt het mogelijk op deze metadata te zoeken en kunnen documenten beter
teruggevonden worden."
Huh?
Archiveringsfasen(1)
definities
?
Dynamisch
Semistatisch
Statisch
(1) archiefdecreet
IT instrumenten
hoe
DBMS
CMS
DMS
"Archief"
DMS
?
Digitaal
Depot
(1) archiefdecreet
Conclusie
Zeer complexe problematiek
Nog zeer veel vragen
Efficiëntie?
Download