Sint-jozef-klein-seminarie *het College* sint-niklaas

advertisement
Koen Verstraeten - 29 februari 2012
SINT-JOZEF-KLEIN-SEMINARIE:
‘HET COLLEGE’ARCHIEF
Situering
 Sint-Jozef-Klein-Seminarie (Sint-Niklaas)
 2004-2005: stage master in de archivistiek
 2006-2009: Project Archiefbeheer binnen
Vlaamse Onderwijsinstellingen
 2009-vandaag: continuïteit?
Sint-Jozef-Klein-Seminarie
 Geschiedenis
 1808: Klein Seminarie
 1839: Sint-Jozefinstituut en Bisschoppelijke
Normaalschool
 1846: filosofieafdeling (priesteropleiding)
 1868: Bisschoppelijke Normaalschool
losgekoppeld van Sint-Jozefinstituut
 1879: Sint-Rochus
Sint-Jozef-Klein-Seminarie
 Geschiedenis
 1950: fusie Klein Seminarie en Sint-Jozefinsituut
na vertrek filosofieafdeling
 1985: Sint-Franciscus en Jonathanschool groeien
vanuit Bisschoppelijke Normaalschool
 1999: fusie SJKS en Sint-Franciscus
 2002: samensmelting Sint-Rochus en SJKS
 Weerspiegelt zich in het archief van de school
1e fase: 2004-2005
 Stage in het kader van opleiding master na
master in de archivistiek (VUB)
 Doelstellingen:
 Onderscheiden van de verschillende
archiefvormers
 Ordenen van het archief en opbouwen van een
archiefschema
 Basis voor selectie in het archief
 In kaart brengen van de specifieke eigenschappen
van deze schoolarchieven
Onderscheiden archiefvormers
 Cf. geschiedenis
 Sporen filosofieafdeling en Normaalschool
beperkt
 Onderwijsgerelateerde organisaties met
‘secretariaat’ in de schoolgebouwen
 Internaat
 Priestergemeenschap – privé-archief
Specifieke eigenschappen
 Grens tussen archief en documentatie
 Veel aandacht voor oud-leerlingen en
-leerkrachten
 Groot aantal administratieve reeksen
 Inkomende mededelingen van
overkoepelende organisaties
 Mindere aandacht voor pedagogisch
materiaal gecreëerd binnen de school
Ordening en selectie
December 2004
Februari 2005
Maart 2005
2e fase: 2006-2009
 2 projecten met steun van de Vlaamse
Overheid binnen kader archiefdecreet
 Doelstellingen:
 Verdere ontsluiting archief SJKS
 Materiële zorg
 Publiekswerking
 Vorming en expertise-uitwisseling
Partnerschappen
Verdere ontsluiting
 Verder bijsturen en ontwikkelen van
archiefschema (cf. publicatie en selectielijst)
 Inventariseren van documenten Klein
Seminarie en Sint-Jozefinstituut in klassieke
inventaris
 Ontwikkelen van databank voor registratie
van documenten Sint-Jozef-Klein-Seminarie
Materiële zorg
 Ingebruikname van
nieuw lokaal
 Installatie van nieuwe
rekken
 Verdere investeringen
in aangepast
verpakkingsmateriaal
Publiekswerking
 Openstellen voor bezoekers
 Gebruiken voor educatieve projecten
 Project mondelinge geschiedenis
 Seminaries
 Vergelijkende studies van het leven op school
vroeger en nu
 Minitentoonstelling rond deze deelaspecten
 Viering 200-jarig bestaan
 Tijdens verschillende activiteiten link tussen
vroeger en nu op basis van archiefstukken.
Expertise-uitwisseling
 Website: ondertussen off line
 Handleiding: cf. publicatie
 Contacten met en bezoeken van scholen
 Organisatie van studiedag
 ‘Meester over mijn schoolarchief’ 25 april 2007
 Organisatie opleidingsdag Sint-Niklaas
 Archiefeducatiemarkt Erfgoedcel Waasland
2009-vandaag
 Verdere inspanningen om archief op orde te
houden door leerkrachten en secretariaat
 Opvolgen van de richtlijnen inzake selectie
 Initiatieven voor het opzetten van een
centrale digitale boomstructuur  grote
uitdaging voor de toekomst
2009-vandaag
Illustratie van enkele
reeksen
Financieel beheer
Gebouwenbestand
Plechtigheden en jubilea
Reglementen
Palmaressen en
leerlingenrekeningen
Extrascolair
(Audio-)visueel materiaal
Koen Verstraeten - 29 februari 2012
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards