Registratieformulier

advertisement
Vzw Huisartsenkring: HZW vzw.
Naam patiënt
Stempel wachtarts
Adres patiënt
Datum Wacht

Datum Wacht
Naam wachtdienstonderdeel:………………………...
Registratieformulier
Huisarts
Uur
oproep
Uur
bezoek
Stempel wachtarts
Plaats
1.
1.
R/H
2.
2.
R/H
3.
3.
R/H
4.
4.
R/H
5.
5.
R/H
6.
6.
R/H
7.
7.
R/H
8.
8.
R/H
9.
9.
R/H
10.
10.
R/H
Dringendheid 0 - 4
Klacthen en/of
Diagnose
Behandeling
Opmerkingen:
Techn. onderz.
Doorverwijzing
Opname
Onmiddellijk te bezorgen aan de wachtdienstverantwoordelijke dr. ………………………….…………………… .
Tel: …………… Fax: …………… E-mail: …………………….
Conflicten,
Veiligheid
Rapportering
Vzw Huisartsenkring: HZW vzw.
Registratieformulier
Naam wachtdienstonderdeel:………………………...
Toelichtingen bij het registratieformulier van de wachtdienst.
We verzoeken u een registratie te doen van de patiënten die u ziet op de wachtdienst. Dit kadert in een wettelijk verplichte opdracht bij de kringerkenning.
1. Schrijf in de bovenbalk 2x de datum van de wacht, zet 2 x uw stempel en noteer bij opmerkingen gegevens over veiligheid, kwaliteit en conflicten. Noteer in dit vak ook
eventuele problemen. Bij conflictsituaties maak een kort verslag van het incident voor uzelf en voor de wachtdienstverantwoordelijke.
2. Noteer de naam en het adres van de patiënt en de naam van de behandelende huisarts.
3. Noteer het uur dat de oproep u bereikte en het uur waarop u de patiënt onderzocht. Noteer de plaats waar het onderzoek plaats had:
R = op raadpleging; H = op huisbezoek.
4. In de kolom dringendheid oordeelt U volgens deze gradatie.
1. kon wachten tot na het weekend. 2. niet-dringende, courante oproep. 3. dringende oproep. 4. levensbedreigende toestand.
5. Noteer de klachten en/of diagnose en de behandeling.
6. Noteer eventuele technische onderzoeken, doorverwijzing of opname.
7. In de kolom conflicten en veiligheid noteert u problemen. U bezorgt een kort verslag aan de wachtdienstverantwoordelijke.
8. Noteer de wijze van rapporteren naar de huisarts.
9. Maak een kopie van het ingevulde registratieformulier voor uzelf.
10. Knip de Linker tabel - drie kolommen af en bewaar dit. AFKNIPPEN BIJ HET SCHAARTJE.
11. De Rechter tabel – negen kolommen dient bezorgd aan de wachtdienstverantwoordelijke.
Registreer ook de telefonische contacten waar enkel een advies verstrekt werd. Vergeet niet dat de patiënt steeds moet gezien worden door de arts van wacht. Indien de patiënt
geen huisbezoek wenst, nodig hem steeds uit naar uw kabinet. Noteer in het bijzonder elke weigering door de patiënt tot zorgverstrekking en deel hem dat mee. Het kan u
beschermen tegen klachten.
De huisartsenkring staat er borg voor dat dit registratieformulier voor geen enkel ander doeleinde zal gebruikt worden dan de wettelijke verplichting van de kring.
Formulier goedgekeurd door de Provinciale raad der Orde
Onmiddellijk te bezorgen aan de wachtdienstverantwoordelijke dr. ………………………….…………………… .
Tel: …………… Fax: …………… E-mail: …………………….
Download