Trojaanse oorlog

advertisement
Druk op de knop om te starten.
Thetis
en
Peleus
Behalve
Erishun huwelijk.
Iedereen
wasvierden
uitgenodigd….
th kallisth
Wat
‘voor
de
mooiste’
betekent.
Op de
stond…
thappel
kallisth
Uiteindelijk
werd
besloten
Pallas
Athena,
Aphrodite
en
Om
het gezelschap
tedat
verstoren,
gooide
ze een
Er ontstond
een
ruzie
over
wie
Hera
kans maakten
mooiste te zijn.
gouden
appel
inom
dedegroep.
de mooiste
was.
Zeus
zei dat
goden
niet
over
godinnende
konden
oordelen
dus
Hij
was
de
zoon
van
Priamos,
koning
van
En
wie
kon gemaakt
dit beter
dandoor
deeen
knappe
Paris.
moest
de keuze
worden
sterfelijke.
Troje.
Alle
drie
de
godinnen
wilde
dat
zij
zelf
de
mooiste
Aphrodite:
Paris
koos
voor
Ik
zal
de
je
mooie
de
mooiste
vrouw
vrouw
en
gafjede
Hera:
Ik
geef
je
rijkdom
en
ik
maak
je
dedat
Pallas Athena: als je mij kiest, zorg ik ervoor
waren,
dus
kwamen
allenzult
met
een verrichten.
aanbod voor Paris.
geven
appel
aan
dieheldendaden
op
Aphrodite.
aarde
leeft.
machtigste
man.
geweldige
gaan
Paris ging van Troje naar Sparta, daar waar
de mooiste vrouw ‘Helena’ woonde.
Oké
Na
een is
gezellige
nacht
Paris, besloot
Helena
de vrouw
vanmet
de Koning
van
Helena
mee te gaan naar Troje.
Sparta, om
Menelaos.
Oorlog?
Oké
Toen Menelaos ontdekte dat Helena weg was, vroeg hij aan
zijn broer Agamemnon, de koning van Mykene, om een
oorlog te beginnen tegen Troje.
Alle grote Griekse leiders gingen met
hun troepen naar Troje.
Maar er was geen wind.
Artemis had de wind gestopt omdat Agamemnon ooit een
hert had gedood en had gezegd dat hij beter kon jagen dan
Artemis.
Om haar
te lokken
zei waaien,
Agamemnon
het weer
te laten
ging dat ze
mocht
trouwen
de knappe
Achilles.
Agamemnon
zijnmet
dochter
Ifigeneia
offeren.
Maar toen ze bij haar bestemming was
bleek dat ze geofferd moest worden.
Maar plots veranderde Ifigeneia in een
hert.
En er was weer wind.
En ze konden weer naar Troje varen.
Na
wat
plundertochten
Troje,
werd
de
Agamemnon
Om
de pest
tekreeg
stoppen,
Chryseïs,
moest
Achilles
dochter
Apollo
verspreidde
derond
pesteen
over
hetzijn
buit
over
debuit
mannen
verdeeld.
van
deel
een
vanpriester
de
afstaan,
van Apollo.
namelijk Briseïs.
Griekse
kamp.
Achilles was boos en besloot niet meer
mee te vechten.
Hij
deed dit
kleding
van Achilles
Patroklos
gingininde
plaats
van Achilles
vechten.
om de Trojanen af te schrikken.
Patroklos kwam tijdens de strijd oog in oog te
staan met Hektor, de andere zoon van Priamos.
Hektor vermoordt Patroklos.
Achilles is woedend!
Hij gaat de strijd aan met Hektor.
Ze
geeft
Hektor
maar
een dat
keer
zijn maar
speer
Bij
Hektor
doet
Athena
ook
Pallas
Athena
geeft
Achilles
telkens
zijn
terug
en
daarna verdwijnt hij.
speer
terug.
dan als
Paris.
Dan slaat Achilles toe.
Achilles sleept hem achter zijn strijdwagen
om Troje heen.
Oké
Priamos vraagt aan Achilles om het lijk van
Hektor terug te geven in ruil voor geschenken.
Achilles gaat akkoord.
Deze
rechtschoot
in Achilles’
pees,
Tijdenskwam
een strijd
Paris een
pijl zijn
richting
enigste Achilles.
zwakke plek.
Odysseus
won door
middel
van
een
De wapenuitrusting
van Achilles
moest
gegeven
De
kanshebbers
waren…
worden
aan de dapperste Griekse strijder.
stemming.
Odysseus…
En Ajax.
‘s
Nachts
ging
hijer
op
pad
om
Agamemnon,
Ajax
wasze,
woedend,
hijop
hadafde
wapenuitrusting
Hij
zag
ging
en
sloeg
toe.
Maar
het
bleken
schapen
te
zijn.
moeten
krijgen,
niet Odysseus.
Menelaos
en Odysseus
te vermoorden.
Ajax
wilde
het zwaard
begraven
waarmee
En hij
begroef
het in
zijn lichaam.
hij deze schade had aangericht.
.....
Hij bedacht een houten paard waar de Griekse soldaten zich
Odysseus
moest
een
list
bedenken
om
de
in verstopten en dan zouden de Trojanen het paard naar
Trojanen
tekonden
verslaan.
binnenhalen en
de Grieken eruit om aan te vallen.
Als
straf
voor
het
gooien
van
dehet
speer
werd
hijvan
samen
Maar
ondertussen
ontsnapten
de
Grieken
Hij
wierp
een
speer
om
te
bewijzen
dat
De
Behalve
Trojanen
Laokoön,
dachten
hij
dacht
dat
dat
een
het
gift
een
list
smetAvonds
‘De
Trojanen
werd
trokken
er
hard
het
gefeest,
paard
de
ze
stad
zijn twee zonen gewurgd door twee slangen.
Enkele
konden
ontsnappen…
Zo
gezegd
zo
gedaan.
uit
het
paard
en
legde
heel
Troje plat.
de Grieken was.
was.
het
hol was.
in. paard
hadden
gewonnen…
Druk om te
herstarten.
Druk om te
stoppen.
Download