Waar ligt pompeii eigenlijk?

advertisement
uitbarsting
wanneer is die
uit gebarst
waar is het
uitgebarst
14-02-2011
Dinsdag 4 November 2008 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland
Vesuvius uitbarsting
Ik ga iets vertellen over de
romeinen
De mensen aan de onderkant van de
Romeinse
samenleving,
de
allerarmsten, werden proletariërs
genoemd. Deze mensen bezaten niet
meer dan hun kinderen. Ze
verhuurden zichzelf als bouwvakker
en kregen van de rijke Romeinen
soms gratis voedsel.
De volken in het Romeinse Rijk
hadden hun eigen goden. De
Romeinen probeerden hun eigen
goden niet aan de andere volken op te
dringen. De Romeinen hadden veel
Goden, net zoals de Grieken die
hadden. Eigenlijk leken de Griekse
en de Romeinse goden op elkaar. De
goden hadden allemaal hun eigen
taak
door adam
Deze god heette Minerva en was de
godin van de wijsheid, de ambachten
(het werk), kunst, wetenschap, handel
en industrie. Volgens de Romeinen
had
ze
muziekinstrumenten
uitgevonden. Ze wordt vaak met
wapens afgebeeld, omdat ze soldaten
in de oorlog zou begeleiden. Ieder
jaar werd van 19 tot 23 maart het
feest van Minerva gevierd. Leraren
kregen dan hun jaarsalaris !
Hoogte 1281 m
Coördinaten 40°49?N 14°26?O
Ligging Napels, Italië
Ouderdom gesteente 25.000
Type Stratovulkaan
Laatste uitbarsting 1944
Romeinse goden
1. Amor
2. Aurora
3. Ceres
4. Diana
5. Mars
6. Neptunus
7. Pluto
8. Sol
9. Venus
10.Vulcanus
3 . godin v.d. landbouw
romeinen
Waar ligt
pompeii
eigenlijk?
wanneer is
uitbarsting
onstaan?
door adam
Pompeii is waarschijnlijk in de 7e
eeuw v.Chr. ontstaan toen Osken zich
vestigden op een verhoging in het
landschap langs de rivier de Sarno. In
de 6e eeuw stond het stadje onder
Etruskische invloed. Na de zeeslag
bij Cumae (474 v.Chr.), toen de
Etrusken werden verslagen, kwam de
stad in de invloedssfeer van de
Samnieten. In de 3e eeuw v.Chr.
kreeg Pompeii de status van
bondgenoot van de Romeinen, maar
was nog niet Romeins. In de jaren
91-89 v.Chr. deed het mee aan de
Bondgenotenoorlog tegen Rome,
waarbij het samen met Stabiae en
Herculaneum werd verslagen door de
Romeinse dictator Sulla. Daarna
maakte hij deze de stad in 80 v.Chr.
tot een Romeinse colonia met de
officiële naam Colonia Veneria
Cornelia Pompeianorum. De naam
Veneria verwees naar Venus, de
beschermgodin van de stad, en
Cornelia was ontleend aan de
familienaam van Sulla. In de
Romeinse tijd was het een bloeiende
stad met ca. 12.000 inwoners (andere
schattingen lopen uiteen van 6.400 tot
30.000).
door adam
Pompeji is een klein plaatsje in
Napels te Italië. Dit plaatsje is
ontstaan door een uitbarsting van
heel wat eeuwen geleden. De
veroorzaker is de, op 11 kilometer
afstand liggende, vulkaan de
Vesuvius. Na de uitbarsting
ontstond een zeer grote oppervlakte
van harde vulkanische bodem. In de
loop der eeuwen ontstond er op die
harde bodem een dikke humus laag.
Hierdoor werd het land vruchtbaar
en het werd zo goed voor
landbouw. Hoe was Pompeji voor
de vulkaanuitbarsting op 79 n. C.?
Na Rome is de stad Pompeï de meest bekende
Romeinse stad. Dat komt omdat deze stad in 79 na
Christus door een uitbarsting van een vulkaan onder
as bedolven werd. Zodoende is er veel bewaard
gebleven van deze Romeinse stad, want later
hebben archeologen (mensen die spullen opgraven)
de stad weer opgegraven. De vulkaan staat er
natuurlijk nog steeds. Het is de Vesuvius.
de maatschapij
De Romeinse maatschappij werd ten dele overheerst
door de staat waaraan de Romein ondergeschikt
was, maar die ook werd gevormd door een deel van
hen..
de
kaart
pompeii ligt
waar
door Mijn Naam
Hiernaast zie waar de vulkaan
is uitgebarst dit is door argeologen
uitgevonden
Rond de 8ste eeuw voor Christus
ontdekten Oskische boeren en
herders, het vruchtbare plaatsje. Zij
gingen hier op wonen. Pompeji had
daarna nog heel wat meegemaakt.
Doordat Pompeji zich bedreigd
voelde door de Etrusken (een
Italische volk), sloten de inwoners
van Pompeji een defensief verdrag
met de Griekse handelssteden
Cumae en Neapolis.
Download