Bloedverlies na 12 weken zwangerschap

advertisement
Gynaecologie / verloskunde
Bloedverlies na 12 weken
zwangerschap
Inleiding
Deze folder geeft informatie over bloedverlies na 12 weken zwangerschap. U krijgt informatie over de oorzaak van het bloedverlies en wat
de verschijnselen zijn. De mogelijke onderzoeken en behandelingen
komen ook aan bod. Veelal is het hebben van eenmalig kortdurend
bloedverlies niet gevaarlijk.
Bloedverlies na de 12e week van de zwangerschap kan verschillende
oorzaken hebben: Een zwangere met vaginaal bloedverlies dient zo snel
mogelijk onderzocht te worden om een aantal mogelijke ernstige ziektebeelden op te sporen.
Het kan zijn dat een beetje slijmerig bloedverlies het eerste signaal is
van een beginnende bevalling. Bent u uitgeteld, dan hoeft u geen actie
te ondernemen. Is uw zwangerschap nog niet tot 37 weken gevorderd, bel dan even met de verloskamer. Soms wordt het helemaal niet
duidelijk waarom iemand bloed verliest. Toch blijft het een signaal wat
nauwkeurig onderzocht moet worden.
Oorzaken
- Een afwijking aan de baarmoedermond
- Bloedverlies kan optreden nadat u gemeenschap hebt gehad
- Ligging moederkoek (placenta). Hieronder de verschillende liggingen.
Placenta praevia
De nageboorte (placenta) kan voor een deel of zelfs helemaal over de
opening naar de baarmoederhals komen te liggen. Tijdens de zwangerschap, wanneer de baarmoeder groeit, kan de nageboorte nog wel een
stukje ‘optrekken’ waardoor de baarmoederhals aan het eind van de
zwangerschap weer vrij ligt. Soms gebeurt dat niet en blijft de nageboorte de baarmoederhals bedekken. Doordat de baarmoeder groeit
wordt er aan de placenta getrokken waardoor een bloeding kan ontstaan.
151703 09092008
Dit is pijnloos. U zult in dit geval altijd in het ziekenhuis worden opgenomen. Zelden is een bloed-transfusie noodzakelijk. Ligt er een groot
deel van de placenta over de baarmoederhals, dan zult u bevallen met
een keizersnee. De oorzaak is onbekend. Het heeft met de innesteling
van het embryo in het baarmoederslijmvlies te maken. Placenta praevia
komt voor in ongeveer 0,2 tot 0,3 % van de zwangerschappen.
normaal laag marginalis lateralis totalis
Solutio placentae: volkomen onverwacht, als een donderslag bij heldere
hemel gebeurt het dat de placenta tijdens de zwangerschap helemaal
of gedeeltelijk loslaat. Voor de baby kan dat een levensbedreigende
complicatie zijn. Als het een gedeeltelijke loslating is, wordt er een
spoedkeizersnee verricht. Hoe kan men zo’n loslating herkennen? Je
krijgt dan acute, hele heftige buikpijn, die constant aanhoudt. Uw buik
voelt keihard aan. Soms is er vaginaal bloedverlies, maar dat hoeft in
eerste instantie niet het geval te zijn. Het is belangrijk dat u snel uw verloskundige belt. De verloskundige zal u snel naar het ziekenhuis doorverwijzen. Daar aangekomen zal een echo en een CTG gemaakt worden
en zal naar omstandigheden gehandeld worden. Een placentaloslating
(solutio placentae) is zeldzaam, maar een acute behandeling is noodzakelijk en dan nog kan het voor de baby fataal aflopen.
Bij 40 tot 70% van de vrouwen met bloedverlies blijkt het uiteindelijk
niet mogelijk een diagnose te stellen.
Poli Gynaecologie
Tel. (0344) 67 40 45
Verpleegafdeling A4
Tel. (0344) 67 46 30 / (0344) 67 49 19
Download