Hoofdstuk 6 Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de

advertisement
Hoofdstuk 6 Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de ouderdom
CASUS
Louis en Martha zijn beiden de 75 gepasseerd. Louis is nog erg actief, zingt in een koor en
houdt van klussen in zijn werkplaats. Met Martha gaat het minder goed. Haar geheugen laat
haar in de steek. Zij kan de zorg voor het huis, voor zichzelf en voor haar man steeds minder
aan. Af en toe, vooral wanneer haar man buitenshuis is, gaat Martha op zoek naar hem; ze
dwaalt dan rond, maar wordt gelukkig liefdevol door de buren teruggebracht.
De kinderen proberen hun ouders zo veel mogelijk te ondersteunen; er wordt gezorgd voor
hulp aan huis. Ze spreken onderling af dat elke dag iemand langskomt en zorgt dat er eten is.
Onder lichte dwang zorgen ze er ook voor dat Louis zichzelf en zijn vrouw inschrijft op de
wachtlijst van een zorgflatje. Toch lijkt Louis niet goed te beseffen wat er gaande is. Hij zet
ongestoord zijn leven voort en als de kinderen over de situatie proberen te praten, geeft hij
niet thuis.
Naar aanleiding van een bronchitis wordt Martha opgenomen in een ziekenhuis. De geriater is
duidelijk in zijn diagnose en advies: Martha zit in het derde stadium van Alzheimer en
opname in een rust- en verzorgingstehuis is onvermijdelijk.
Louis wil per se in zijn eigen huis blijven; hij wil zijn leven voortzetten. Trouw gaat hij elke
dag zijn vrouw in het tehuis bezoeken en geeft haar liefdevol te eten.
Voor de kinderen is de situatie zeker niet gemakkelijk. Zij vinden dat vader steeds meer
vereenzaamt en ook cognitief achteruitgaat (hij is intussen ook de 80 gepasseerd); verder
willen ze ook nog regelmatig hun moeder bezoeken. Gelukkig zijn ze met z’n vieren en
kunnen ze de taken verdelen. Toch weegt de situatie emotioneel erg zwaar en is de combinatie
met het werk en gezin moeilijk.
Plots komt er een plaats vrij voor een zorgflat. De kinderen overtuigen vader om te verhuizen.
Zeker omdat hij bij weigering onder aan de lijst terechtkomt en dan weer minstens vier jaar
zou moeten wachten. Dit vinden ze onverantwoord. Vader verhuist, maar kwijnt weg in zijn
flatje. Hij vindt dat hij te weinig om handen heeft en bouwt paradoxaal genoeg al zijn sociale
activiteiten af. Hij gaat niet meer kaarten en ook het koor is verleden tijd. In zijn eigen
woorden: ‘Het is gewoon wachten tot het gedaan is’.
Opdracht:
• Tracht de levensloop van Louis te interpreteren aan de hand van de disengagement theory,
de activity theory en de continuity theory.
• Kun je Louis’ wanhoop duiden in termen van ‘selectieve optimalisering met compensatie’?
• Martha verkeert in het derde stadium van Alzheimer. Wat zijn de kenmerken van de drie
stadia?
Download