Autisme en het verwerken van sociale informatie

advertisement
Petri Embregts en Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Bouttelisier Emily
Bachelor Orthopedagogie AO
 Ernstige ontwikkelingsstoornis  spectrum van stoornissen
 sociaal disfunctioneren centraal
 letterlijke interpretatie van taal
Op drie grote vlakken
 Socialisatie
 Communicatie
 verbeelding
 Emoties moeilijk tonen
 Passieve opstelling
 actieve optelling leidt tot bizar contact
 Oppervlakkige communicatie
1) Theory of Mind (ToM)
Autisten hebben moeite een idee te ontwikkelen over de gedachten,
gevoelens bij zichzelf en anderen
 Gebrek aan ontwikkelde ToM
2) Leven in fragmenten
Autisten hebben moeite om fragmenten in leven tot één geheel te vormen
 Gebrek aan centrale coherentie
3) Executieve functies
Autisten kunnen moeilijk hun eigen gedrag sturen
 Gebrek aan zelfregulatie
 beschrijft hoe het waarnemen en verwerken van informatie
de sociale interactie bepaalt/beïnvloed
 Gedrag hangt af van de manier waarop het kind sociale informatie verwerkt
en een probleem wordt opgelost
Stappen voordat kind gedrag vertoont in een sociale situatie
bij kinderen met LVB
1)
2)
3)
4)
5)
Waarnemen van informatie  andere waarneming
Interpreteren van informatie  verloopt moeilijk
Bedenken van mogelijke oplossingen  dat lukt wel
Beoordelen van elk van deze oplossingen  verloopt moeilijk
Één oplossing uitvoeren  assertieve oplossing
 Oudertraining: ouders leren hoe ze hun kind moeten
belonen en prijzen bij positief gedrag
 In begeleiding gaan bij een Medisch Pedagogisch Instituut
Download