Slide 1 - Mantelzorgkring Overschie

advertisement
Mantelzorg
Buurtwerk Alexander en DOCK
19 januari 2016
Mantelzorg
Emile van der Steen
- participatiemakelaar DOCK
- Lid kerngroep Stedelijk Platform Informele
Zorg (SPIZ)
- Kroegbaas bij Alzheimer Café Schiebroek
Stel je voor:
Je wordt ziek. (Meteen afkloppen)
Je staat op met een (eenvoudig) griepje, maar je voelt je wel heel
beroerd. Wie kun je dan bellen (voor bezoek, voor een kopje thee,
voor boodschappen)?
Je wordt zieker (Afkloppen !!)
Er is een nare complicatie bijgekomen en dat kan weleens blijvend zijn.
Wie blijft er dan voor je zorgen? (om je klagen aan te horen, om allerlei
medische zaken te regelen, eten klaar te maken, je te helpen
wassen en aankleden)
Definitie Mantelzorg
• Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens
directe sociale omgeving In Nederland.
• Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor
een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun
omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander
familielid, vriend of kennis.
Mantelzorg, is dat erg dan?
Er zijn heel veel mantelzorgers in ons land actief.
CPB 2015:
•
1 op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp)
•
Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie
maanden en meer dan 8 uur per week
•
1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verlies weleens het geduld
•
5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk (18 - 64 jarige)
•
1 op de 6 werkenden is mantelzorger
Van alle zorg in Nederland wordt 80% gegeven door mantelzorgers,
10 % door vrijwilligers en 10% door professionals.
Positief:
Mensen vinden het prettig, dat zij thuis voor hun naaste het verschil
kunnen maken. Deze zieke wil het liefste “eigen”mensen om zich
heen.
Negatief:
Wij (welzijnswerkers) komen vaak in contact met mensen, die het niet
helemaal op eigen kracht redden. Voor sommige mantelzorgers is
het zorgen (te) zwaar.
Mantelzorgen
Zorgen is zowel een werkwoord:
aanpakken, handen uit de mouwen, niet lullen maar poetsen. Je kunt
trots zijn op jezelf, wat je allemaal hebt gedaan
………maar ook een zelfstandig naamwoord.
Je maakt je zorgen, piekert, ligt wakker, weet niet hoelang je het
volhoudt.
Welk beeld heb jij bij mantelzorg?
De meeste mensen denken aan volwassenen, die voor hun ouders
moeten gaan zorgen.
Mantelzorgers zijn er in allerlei leeftijden: van 3 tot 103 jaar.
Jeugdmonitor GGD:
28 % van de Rotterdamse jeugd groeit op in een gezin, met een ziek,
gehandicapt of verslaafd familielid.
Broertjes en zusjes (brusjes) zorgen mee voor een kind met
beperkingen in het gezin.
Wat kan IK voor mantelzorgers betekenen?
Behoeften van mantelzorgers:
- een luisterend oor (respect en waardering)
- slimme tips (informatie)
- praktische hulp (inzet vrijwilligers, respijtzorg)
Beleidsbrief Staatssecretaris van Rijn:
Vinden: hoe weten mantelzorgers, dat wij er zijn voor ze?
Versterken: scholing, themaochtenden, empowerment ….
Verlichten: afleiding, lotgenotencontact, respijtzorg …
Verbinden: formele en informele zorg werken nauwer samen
Categorieën Mantelzorgers
-
Jonge mantelzorgers
Mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening
Mantelzorgers van mensen met Dementie
Mantelzorgers Intramuraal
Mantelzorgers met een andere culturele achtergrond
Ex-mantelzorgers
Mantelzorgers in Rotterdam
-
Laat hen een mantelzorgverklaring aanvragen.
-
Via Digid op www.rotterdam.nl/mantelzorgwaardering)
Dit is handig voor een aantal zaken:
-
In geval van ontheffing van sollicitatie-plicht
In geval van Inkomensafhankelijke huurverhoging
Als voorwaarde voor een kadootje vanuit de gemeente: een RotterdamPas voor
alle mantelzorgers.
-
Vraag eventueel een voucher aan voor extra inzet Thuiszorg (5
euro/uur)
-
Informatie en advies mogelijk via:
-
Vraagwijzer
Mantelzorgloket bij Welzijn
Wijkverpleging
Praktijkondersteuner
Medisch behandelaar
Actuele problemen voor mantelzorgers
-
-
Mantelzorg is vanzelfsprekend, dus veel mensen weten niet eens
dat zij mantelzorger zijn
Door de aandacht voor de zieke zoekt niemand ooit naar hulp voor
zichzelf
Toenemende druk op mantelzorgers door de bezuinigingen/transitie
in Zorgland
De Kostendelersnorm baart veel zorgen, door de terugval in
financiën
Geen financiële tegemoetkoming in de kosten, die zij maken
Informatie over mantelzorg
Algemeen
Bel ons: 0900 - 20 20 496 (10 ct/pm) Mantelzorglijn
- www.mezzo.nl
- www.expertisecentrummantelzorg.nl
Info Jonge mantelzorgers:
www.bikkels.nl
www.brusjes.nl
www.fawaka.nu
Waar vind ik deze presentatie terug?
-
www.mantelzorgkring.nl
Nog Vragen?
-
Mag nu meteen
Mag ook later : [email protected]
Download