Participantenvergadering AHPF

advertisement
Participantenvergadering AHPF
Welkom op de participantenvergadering
van het
Alpha High Performance Fund (AHPF);
Datum: 26 juni 2015
1
Participantenvergaderingen AHPF
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
Opening door de voorzitter;
Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten
Ontwikkelingen All Markets Fund;
Ontwikkelingen Alpha Global Index Trader;
Ontwikkelingen Alpha Future Spread Fund;
Ontwikkelingen Alpha European Select Fund;
Lancering van twee nieuwe Alpha-fondsen
Afsluiting door de voorzitter
2
Participantenvergadering AHPF
Barclay CTA Index 2014: +7,61%
3
Participantenvergadering AHPF
Dow Jones CS Managed Futures Index 2014: +18,37%
4
Participantenvergadering AHPF
Volatiliteit gemeten met ATR steeg in 64% van de 47
valuta- en futuresmarkten
Maar niet alle
markten deden even
goed mee:
vooral CTA’s actief
in aandelenmarkten
hadden het lastig.
Bron: Attain Capital
5
Participantenvergadering AHPF
Dé gebeurtenis in 2014: de V-spike in oktober
6
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader
Adviseur: Peter Zwag
Trademaid systems (www.trademaid.info)
100% mechanisch
98% intraday
Focus op lage drawdown
Ontwikkelaar van beste systemen 2005 / 2006 / 2007
Artikel in magazine “People” (zie website)
7
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader
Broker: Interactive Brokers
Meerdere systemen draaiende op vele markten, grootste
bijdrage uit futures-DAX en Russell 2000 (small-caps)
Wisselende leverage in de tijd, verlaagd na de kredietcrisis,
samenhangend met de lage VIX
Fondsvermogen:
€ 900.000 (2009),
€1.350.000 (2010),
€1.650.000 (2011),
€2.194.965 (2012),
€1.446.843 (2013),
€1.275.071 (2014).
8
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader
95% van de handel is daytrading
Beste resultaat in tijden met hoge VIX
Beste bijdrage op dagen met flinke opwaartse of neerwaartse
trend
Correlatie met aandelenbeurs -15%
Doelrendement: 10% per jaar; doelvolatiliteit: vergelijkbaar met
aandelen (vol ligt nu rond de 14,5%)
9
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader
10
Oplopende volatiliteit doorgaans goed
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader versus aandelen en DJ CS MF Index
11
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader: resultaten
12
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Global Index Trader: resultatenrekening 2014
13
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Future Spread Fund
-Maakt gebruik van de contango- en backwardation structuur
die bestaat op termijnmarkten
-De structuur ontstaat voornamelijk door vraag en aanbod in
de verwachtingen van de prijs
14
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Future Spread Fund
15
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
- Short
in de “dure” future (daalt snel in prijs) + 20$
- Long in de “goedkope” future (daalt langzaam in prijs) – 5$
16
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
- verschil in prijs van de positie blijft gelijk wanneer de olieprijs
stijgt (of daalt)
- Short Future 80->100 : -20$, Long Future 85->100: +20$
17
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
- na 1 maand is de shortpositie meer gezakt -$20, dan de
longpositie -$5
- dus winst $ 15 !
18
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
• Profiteren van contango en backwardation op dagbasis
• januari 2014 geïntroduceerd
19
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
• Profiteren van contango en backwardation op 5 min. basis
• Ontwikkeld per 1 nov 2014, februari 2015 geïntroduceerd
• 5 intraday modellen
20
Participantenvergaderingen AHPF
Future Spread Fund
• Profiteren
van contango en backwardation op 5 min basis
• de waarde van de variabele is onbelangrijk … Zéér robuust !!!
21
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Future Spread Fund: resultaten
22
Participantenvergaderingen AHPF
Alpha Future Spread Fund: resultatenrekening 2014
23
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
Moderne portefeuille theorie:
Selectie van de componenten van de assetallocaties
=> rendements/risico-profiel van de portefeuille.
- bij een bepaald rendement: Risico ▼
- bij een bepaald risico: Rendement ▲
24
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
Optimum portfolio theorie)
25
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
All Markets Fund (Managed futures fonds):
• non-directioneel
• beschermt uw kapitaal (vermogensbehoud staat voorop)
• vermijdt grote risico’s
• Elk jaar positief rendement (absoluut return), ongeacht hoe de beurs vaart
• Lage correlatie met markt / met andere grote hedgefondsen (!)
• Transparant
• Liquide
• computer modellen, handelen o.b.v. statistiek
26
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
Statistiek bepaalt instap en uitstap van aandelen en derivaten
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
1
2
1
gemiddeld per week
2
hoogste koers in 5 dagen
3
laagste koers in 5 dagen
27
3
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
Statistiek bepaalt instap en uitstap van aandelen en derivaten
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
1
2
3
28
1
gemiddeld per week
2
hoogste koers in 10 dagen
3
laagste koers in 10 dagen
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
Statistiek bepaalt instap en uitstap van aandelen en derivaten
29
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
30
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund
All Markets Fund: tijdens paniek op markten
31
Participantenvergaderingen AHPF
All Markets Fund: resultatenrekening 2014
32
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: Eerst even wat historie
33
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: Eerst even wat historie
34
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: Historie …
35
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: Historie …
36
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
wat niet?
Vopak handelsbericht
AMSTERDAM (AFN) - Gepubliceerd op 22 apr 2015 om 09:20
Analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux: Volgens Mulder
viel het resultaat in Azië lager uit dan verwacht, bij een lagere
bezettingsgraad.
Het advies is reduce met een koersdoel van 36 euro.
Rabobank: Volgens Rabobank waren de resultaten in lijn, met
handhaving van een weinig inspirerende outlook. Ook Rabo wijst
op de zwakke prestaties in Azië.
Het advies is hold met een koersdoel van 52,50 euro.
37
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
wat wel? Behavioural Finance (BHF)
Behavioural Finance gaat er vanuit dat mensen (en dus
ook beleggers!) niet volledig rationeel handelen, maar
zich laten leiden door menselijke emoties bij het nemen
van hun (beleggings)beslissingen.
Mensen (beleggers) hebben o.a. last van:
• Zelfoverschatting (auto rijden)
• (Financiële) Cognitieve dissonantie (roken)
• Spijt theorie (minimaliseren)
• Kans theorie (inschatten)
• Kuddegedrag (gedeelde smart)
38
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
De markt bepaalt de prijs.
De (informatie en karakteristieken van de) markt beïnvloedt
systematisch individuele investeringsbeslissingen.
Investeringsbeslissingen zijn niet rationeel.
39
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
Hoe wordt in het Dutch Darlings Fund BHF toegepast:
(Vijf BHF-principes uitgelegd):
1. Ontwikkelingen in de wereld
1. Momentum
2. Mean reversion
2.
3.
4.
5.
Koerspatronen
Reactie van beleggers (nieuws)
Omzet van kopers en verkopers
Relatieve prijsontwikkeling
40
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 1 : momentum of mean reversion
41
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 2 : Koerspatronen
42
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 2 : Koerspatronen
43
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 2 : Koerspatronen
44
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 3 :
Reactie beleggers
45
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 3 : reactie
46
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 3 : reactie
47
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 4 & 5: volume, relatieve sterkte
48
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
BHF principe 4 : volume, relatieve zwakte
49
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
Strategie: Directioneel (momentum) én Mean Reversing
(laag kopen, hoog verkopen)
=> Long en short
=> (Nederlandse) aandelen, futures, opties
=> hefboom
‘laat uw kapitaal renderen, vermijdt bear-markten’
Doel: Elk jaar positief rendement, ongeacht wat de beurs
doet
Posities: 1 uur tot 6 maanden
Accent op: rendement, weinig correlatie met markt,
transparant en liquide (géén accent op risicoreductie)
50
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
Resultaten managed accounts
51
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings
2009-2015.05: 77 %
52
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: resultaten
X
X
53
Participantenvergaderingen AHPF
Dutch Darlings Fund: resultatenrekening 2014
54
Participantenvergaderingen AHPF
Disclaimer:
Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden beleggingsinstellingen, zoals het
paraplufonds Alpha High Performance Fund (en haar subfondsen), onder de Wet op het financieel toezicht
(Wft). Elite Fund Management B.V. is tevens geregistreerd als deelnemende instelling bij het Dutch
Securities Institute (DSI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen aanbod of uitnodiging om een
rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund Management B.V. beheerde
beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus verkrijgbaar voor al onze
beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico’s van het product. Wij raden u ten zeerste
aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, essentiële
beleggingsinformatie (EBI’s), jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact met ons op te
nemen of door de betreffende stukken te downloaden van onze website. Elite Fund Management B.V. heeft
deze nieuwsbrief uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is
opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo
worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen
bestemd voor ingezetenen in Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle
in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen,
ook van derden, en is, voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter
niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie
niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund
Management B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund
Management B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken van
de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens.
55
Download