MaandJournaal

advertisement
Mei 2017
MaandJournaal
Special
Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed
Fonds onder de aandacht
NN Global Real Estate Fund
www.nnip.nl
Economische groei biedt goede
kansen voor vastgoed
De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht
NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit betekent óók gunstige vooruitzichten voor
vastgoed: een beleggerscategorie die zorgt voor aanvullende spreiding met aantrekkelijke en doorgaans stabiele inkomsten uit dividenden.
• Vastgoedbedrijven momenteel relatief goedkoop
• Voorkeur voor Europa
• Stabiele ontwikkeling dividend
Vastgoed profiteert van sterke economie
Het consumentenvertrouwen staat wereldwijd op recordhoogte en de arbeidsmarkt trekt verder aan. Naast de rente zal ook de
economische groei volgens NN Investment Partners de prestatie van vastgoed als beleggingscategorie de komende tijd sterk bepalen. In
de huidige aantrekkende economie kan vastgoed profiteren van een verbeterde verhouding tussen vraag en aanbod. Bovendien zijn
beursgenoteerde vastgoedbedrijven momenteel zeker niet duur: veel bedrijven noteren nu onder hun boekwaarde.
Er zijn ook risico’s zoals politieke onzekerheden en een mogelijk oplopende rente. Een hogere rente kan de waarderingen én de
financieringskosten van bedrijven negatief beïnvloeden. Een beperkte stijging van de rente is naar verwachting goed op te vangen.
Relatief hoge en (door huurinkomsten) goed afgedekte dividenden bieden bovendien een stevige buffer.
• 2
Spreiding én dividend
Vastgoed staat wat betreft risicoprofiel tussen aandelen en obligaties in en biedt daardoor extra spreiding in de portefeuille.
Dividend is eveneens een publiekstrekker. In vastgoed zijn de dividenden nauw verbonden met de ontwikkeling van de huurinkomsten. Dat zijn inkomsten die vaak in meerjarencontracten zijn vastgelegd. Dit
levert beleggers voorspelbare inkomsten op, die doorgaans niet afhankelijk zijn van de schommelende
stemming op de markten. Ook in dividenden zit ontwikkeling. In de eurozone is de dividenduitkering van
vastgoedbedrijven door de aantrekkende economie sinds 2015 bijvoorbeeld licht gestegen. De gemiddelde dividenduitkering ligt nu met ruim 4 procent ook aanzienlijk hoger dan de rentevergoeding op
bedrijfsobligaties. (zie grafiek)
7
Dividenduitkering bedrijven eurozone
6
5
Kansen binnen vastgoed
4
3
2
Rente investment grade euro-bedijven
1
0
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
Jan-14
Jan-15
Jan-16
Jan-17
Ook voor beleggers met een relatief korte horizon is vastgoed momenteel een mogelijk aantrekkelijke
investering. Zo steken in Europa zowel de groei als de waarderingen momenteel gunstig af ten opzichte
van andere beleggingscategorieën en regio’s. Het potentieel wordt onder andere geïllustreerd door het
aantrekken van de kantorenmarkt in Frankrijk. Daar zijn bij de marktleiders de huurinkomsten in het
eerste kwartaal van dit jaar weer iets gestegen, na jaren van daling. Een ontwikkeling die volgens NN
Investment Partners verder door kan zetten. Een andere interessante markt is de particuliere
woningmarkt in Duitsland. Deze kent een grotere vraag dan aanbod en is bovendien zeer stabiel.
Momenteel zien wij ook goede kansen in logistiek vastgoed, mede vanwege de relatief lage
waarderingen. Ook segmenten in opkomende markten bieden kansen.
• 3
Expertise actieve fondsmanagers
Vastgoed is een cyclische beleggingscategorie, die met enige vertraging op economische ontwikkelingen reageert. Als de economie sterk draait en de vraag naar huizen, winkels of industrieel vastgoed stijgt, duurt het enige
tijd voordat er aan de vraag kan worden beantwoord. Andersom, als een kantoor eenmaal is opgeleverd, kan het
zijn dat de economie al weer is bekoeld of de vraag afgenomen.
In alle gevallen is de expertise van actieve fondsmanagers cruciaal: er zijn namelijk grote verschillen per segment
en per regio. De toegevoegde waarde van het zeer ervaren vastgoedteam van NN Investment Partners ligt in het
herkennen en benutten van deze verschillen. Winkelruimte wordt bijvoorbeeld negatief beïnvloed door online
verkopen, terwijl logistiek vastgoed, zoals magazijnruimte, daar juist van kan profiteren. Hier liggen de kansen
voor actieve fondsmanagers.
Beleggen in vastgoed?
NN Investment Partners beidt vastgoedfondsen met een sterk trackrecord en
een aantrekkelijk (kwartaal)dividend. Beheerd door een ervaren team en
bekroond met vier sterren van Morningstar.
NN Global Real Estate Fund
ISIN Code: NL0006311847
NN (L) European Real Estate – N Cap EUR
ISIN Code: LU0953789517
• 4
Fonds onder
de aandacht
NN Global Real Estate Fund
Het NN Global Real Estate Fund biedt beleggers eenvoudig toegang tot het topsegment in wereldwijd vastgoed. Het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren
team en biedt een aantrekkelijke dividend van bijna 1% per kwartaal.
Onderscheidende clusterbenadering
Succesvol beleggingsteam
• Bedrijven met soortgelijke eigenschappen worden ingedeeld in clusters (zoals Woningen, Kantoren, Industrieel vastgoed – logistiek, opslag, datacentra)
• Beheerders spelen dankzij clusters gericht in op dynamiek vastgoedwereld
• Clusters maken goede spreiding mogelijk met een beperkt aantal ondernemingen (30 tot 40 namen)
Waarom beleggen in het NN Global Real Estate Fund?
Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedbedrijven. De fondsmanagers zoeken actief
naar een selecte groep vastgoedaandelen die naar verwachting bovengemiddeld zullen scoren. Dit
gebeurt via een unieke clusterbenadering:
Actief inspelen op de markt
De wereldeconomie staat er goed voor. In de VS en Europa lijken de bedrijfswinsten dit jaar af te stevenen op meer dan 10% groei. Vastgoedbedrijven profiteren mee dankzij stijgende huren, oplopende
marktprijzen en lage financieringskosten. Dit betekent niet dat iedere regio of sector het even goed doet.
Hier ligt een taak voor actieve fondsmangers die blijven zoeken naar de beste kansen. Zo staat het segment detailhandel (winkelpanden e.d.) onder druk door de aanhoudende golf van winkelsluitingen, mede
als gevolg van de opkomst van e-commerce. Dat heeft echter tegelijkertijd geresulteerd in een sterke
vraag naar Industrieel vastgoed: zoals datacentra en grote, strategisch gelegen distributiecentra van
online winkelbedrijven.
Achter het het fonds staat een zeer ervaren team. Beheerders Michael Lipsch en Andrej Antonijevic
zijn al sinds 2004 samen verantwoordelijk voor het fonds. Ze worden daarbij ondersteund door vier
specialisten op het gebied van research, orderuitvoering en klantenservice.
• Geconcentreerde portefeuille
• Unieke clusterbenadering
• Aantrekkelijk kwartaaldividend
• Aanvullende spreiding binnen uw portefeuille
NN Global Real Estate Fund
Michael Lipsch
Head of Real Estate
28 jaar ervaring
Andrej Antonijevic
Senior Portfolio Manager
15 jaar ervaring
Kansen in vastgoed 2017
Doordat beleggers begin dit jaar een voorkeur hadden voor meer risicovolle beleggingscategorieën,
zoals aandelen, noteren veel vastgoedbedrijven momenteel onder de boekwaarde. De lagere waarderingen bieden zowel in Europa als in de VS goede kansen voor actieve managers. In de VS liggen nu vooral
de kantorenmarkt en industrieel vastgoed goed in de markt. Wij zijn wat voorzichtiger geworden op
andere segmenten in Amerikaanse vastgoed, die te maken hebben met een afvlakking van de winstgroei.
In Europa profiteren verschillende segmenten van de aanhoudend gunstige renteomgeving in combinatie
met een verder aantrekkende economie. De rente blijft naar verwachting nog langere tijd op een relatief
laag niveau. Vooral de Duitse woningmarkt kan dan verder profiteren. Dat geldt ook voor Industrieel
vastgoed. In kantoren zal het wisselende sentiment ten aanzien van de Brexit een belangrijke rol blijven
spelen.
• Belegd vermogen in de strategie: 1 miljard euro *
• ISIN: NL0006311847
• Lopende kosten: 0,73%
• Nettorendement per jaar over de afgelopen 3 jaar: 12,84% *
• Laatste kwartaaldividend: 0,95 euro
* Bron: NNIP, cijfers per ultimo maart 2017
• 5
FundFocus
Morningstar vergelijkt beleggingsfondsen op basis van
3, 5 en 10 jaars rendementen en risico binnen zijn
categorie. De resultaten geven zij aan met behulp van
sterren: vijf sterren voor het best presterende fonds in
zijn categorie en één voor het minst presterende.
Welke fondsen hebben op dit moment volgens NN Investment Partners de beste
vooruitzichten? U leest dit iedere maand in de FundFocus. Hoe deze fondsen passen
in een klantprofiel en welke plaats deze fondsen in een portefeuille kunnen
innemen, verschilt natuurlijk per klant.
Multi Asset Fondsen
NN (L) First Class Multi Asset
• Benutten van kansen met sterke focus op risicobeheer
• Bruto rendementsdoelstelling over 5 jaar gemiddeld: cash +3%
• Voor beleggers met een relatief defensief beleggingsprofiel
Dit geldt voor het NN Basic Materials Fund
en het NN Financials Fund
NN (L) First Class Multi Asset Premium
• Aandacht voor risicobeheer, meer ruimte om kansen te benutten
• Bruto rendementsdoelstelling over 5 jaar gemiddeld: cash +5%
• Voor beleggers met een relatief offensief beleggingsprofiel
NN fondsen
Multi Asset Fondsen
NN Dynamic Mix Fund I, II, III, IV, V
Aandelenfondsen
NN Basic Materials Fund
• Belegt wereldwijd in bedrijven binnen de sector basismaterialen
• Belegt onder meer in de subsectoren chemie, bouwmaterialen, papier, mineralen en metalen
• Speelt in op herstel in grondstofprijzen en verbetering in economische omstandigheden
• Geconcentreerde portefeuille met 30 tot 40 namen
Dit geldt voor het NN Global Real Estate Fund
en de NN Dynamic Mix fondsen IV en V
Aandelen sectoren
NN Daily Consumer Goods Fund NN Health Care Fund
NN Industrials Fund NN Financials Fund
NN Global Real Estate Fund
• Wereldwijd beleggen in vastgoed
• Brede spreiding over verschillende categorieën vastgoed, zoals kantoren en winkelcentra
• Aantrekkelijk dividend per kwartaal
NN Euro Obligatie Fonds
• Biedt een brede spreiding over obligatiecategorieën in de eurozone
• Speelt actief in op veranderende marktomstandigheden, bijv. via duratie
• Aantrekkelijk dividend per kwartaal
• Geen valutarisico
Dit geldt voor het NN Dynamic Mix fonds I en
het NN Euro Obligatiefonds
NN High Yield Strategieën (Wereldwijd/Europees)
• Beleggen in bedrijfsobligaties met een relatief hoge rente
• Diversificatie binnen obligatieportefeuille
• Speuren naar de beste verhouding tussen risico en rendement
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en de volledigheid
van genoemde feiten, meningen en verwachtingen kunnen wij echter niet instaan. Tussen het moment waarop deze publicatie
is samengesteld (18/05/2017) en gepubliceerd kunnen gegevens zijn herzien.
Aandelen wereldwijd
NN Duurzaam Aandelen Fonds
Aandelen regio
NN North America Fund NN Europe Fund
NN Financials Fund
• Belegt wereldwijd in sterke financiële bedrijven met gezonde winstgevendheid
• Sector heeft goede vooruitzichten
• Aantrekkelijk jaarlijks dividend
Obligatiefondsen
Morningstarsterren
Vastgoed
NN Global Real Estate Fund
NN (L) European Real Estate
Obligaties
NN First Class Obligatie Fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)
NN (L) Global Convertible Opportunities
NN Euro Obligatie Fonds
NN Global Obligatie Fonds
Dit geldt voor de NN High Yield strategieën
en het NN Dynamic Mix Fund III
• 6
Beleggingsvisie
Economische omgeving
Obligaties
Aandelen
Europa kan opstomen na gunstige uitkomst Franse
verkiezingen
• Beleggers haalden opgelucht adem na de winst van Emmanuel
Ruimte voor geleidelijke rentestijging
• De rentes op de belangrijkste staatsleningen leken dit jaar geen
Europese aandelen in het voordeel
• Wij hebben een duidelijke voorkeur voor Europese aandelen. In de
Macron in de Franse presidentsverkiezingen. De belangrijkste risicofactor voor de Europese financiële markt is hiermee van de baan.
• De Europese economie is bezig aan het sterkste herstel sinds 2010.
Bedrijfswinsten zullen dit jaar naar verwachting met dubbele cijfers
groeien, wat gunstig is voor Europese aandelen.
• Het is nu wachten op tekenen dat de Europese Centrale Bank het
monetaire beleid gaat normaliseren. Later in het jaar zal de ECB
daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven.
• Door de onrust rond de Amerikaanse president Trump zijn de markten iets nerveuzer geworden, al lijkt de impact nog niet groot. Er is
al langer scepsis over de uitvoerbaarheid van zijn eerder aangekondigde plannen.
• Opkomende markten profiteren nog steeds van gestaag aantrekkende groei. Daarnaast neemt ook de inflatie af. Al met al gunstige
omstandigheden om te beleggen in opkomende markten.
Rentes (10 jaars yield)
Verenigde Staten
Eurozone
Japan
• positief (+), neutraal (=), negatief (-)
richting te kunnen kiezen en zijn per saldo niet gestegen.
• Nu het economisch herstel doorzet, de Europese politieke onzeker-
heid is weggeëbd en de inflatie licht oploopt, is er ruimte voor een
stijging van de rentes.
• Wij achten een correctie op hoogrentende bedrijfsobligaties mogelijk, maar het risico daarvan is nog niet erg groot.
• Positief zijn wij over solide bedrijfsleningen (investment grade) en
leningen van opkomende markten.
VISIE NN IP Aandelen - regio’s
• • +
• +
• +
Verenigde Staten
Europa
Japan
Opkomende Markten
Obligaties
2,24%
0,36%
0,03%
eurozone overtreffen de winstcijfers vaker de verwachtingen en
ook op middellange termijn lijkt de winstgroei in de eurozone hoger
te worden dan in de VS.
• Nu de politieke onzekerheid in Europa is afgenomen, verwachten
wij meer interesse van niet-Europese beleggers voor Europa.
• Naast aandelen hebben wij een voorkeur voor vastgoedaandelen.
• Ook over Japanse aandelen, die profiteren van een gunstige wisselkoers, zijn wij positief.
Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
High-Yield bedrijfsobligaties
Aandelen - sectoren
+
=
Energie
Basismaterialen
Industriegoederen
Luxe Consumentengoederen
Dagelijkse Consumentengoederen
=
+
=
-
• Gezondheidszorg
• Financiële Waarden
• Informatie Technologie
• Telecommunicatie
• Nutsbedrijven
+
+
-
• 7
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om
effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers
zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud
van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt
er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van
de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met
betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan
derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over
het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële
Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is
mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke
risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de
Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.com. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een
subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de
CSSF. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond
van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor
personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn
toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.
Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die
gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of
waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
• 8
Download