Zaalhockeyseizoen 2014 - 2015

advertisement
Zaalhockeyseizoen 2014 - 2015
Ofschoon het zaalhockeyseizoen nog ver weg lijkt, dienen we als AMHC nu al te starten
met de voorbereiding. In onderstaande memo ontvang je informatie over het zaalhockey
in het seizoen 2014 – 2015 en vragen we de coaches* van de breedteteams of hun team
komend seizoen deel wil nemen aan de zaalhockeycompetitie.
*) Omdat nog niet alle coaches voor de teams bekend zijn, wordt deze informatie ook via de AMHC-site en de
Mixer verspreid.
Wie spelen zaalhockey?
Bij AMHC spelen alle junioren en het eerste Dames en het eerste heren team zaalhockey.
Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om in de zaal te trainen. Daarnaast is
deelname aan de competitie voor de volgende teams verplicht, H1 en D1, jongens en
meisjes A1, B1, C 1 en 2 en D 1 en 2. Voor alle andere teams gaan we uit van deelname
aan de zaalhockeycompetitie, doch een verplichting is dit niet.
Vraag:
Graag horen we voor 10 september van alle coaches van de breedte teams of hun team
komend jaar deel zal nemen aan de zaalhockeycompetitie.
Je kan je reactie (ovv van je naam het team) mailen aan [email protected] .
Informatie voor alle teams
Bij deze willen we als zaalhockeycommissie de coaches van alle teams die komend jaar
deelnemen aan de zaalhockeycompetitie informeren over een aantal praktische zaken.
Belangrijke data
Zoals de planning er nu uitziet dienen we als AMHC voor 17 september 2014 de teams
bij de Hockeybond in te schrijven voor deelname aan zaalhockeycompetitie.
Op 26 september ontvangen we van de Hockeybond de voorlopige poule-indeling.
Op 9 oktober is er nog een bondsvergadering met alle verenigingen, waarin de teams
definitief ingedeeld worden en waar verzoeken tot wijziging van de voorlopige pouleindeling besproken worden. Deze vergadering wordt vanwege de ‘ levendige handel’ ook
wel de Perzische Markt genoemd.
Rond 8 november ontvangen we de definitieve poule-indeling van de Hockeybond.
Vervolgens start de zaalhockeycompetitie dit seizoen waarschijnlijk op 6 december
2014. Er is een kleine kans dat dit nog 1 week vroeger wordt. De competitie bestaat
meestal uit 10 wedstrijden, verspreid over 5 speeldagen.
Zalen en trainingen
Anders dan in afgelopen jaren zijn we er als AMHC in geslaagd om gedurende 4 avonden
een volledige sporthal tot onze beschikking te krijgen. Komend jaar zal door AMHC van 1
1
november 2014 tot aan de voorjaarsvakantie in 2015 getraind kunnen worden in
Sporthal Zuidbroek.
De schema’s voor de trainingen dienen nog opgesteld te worden, maar al wel is duidelijk
dat de 1e en 2e teams die verplicht deelnemen aan de zaalhockeycompetitie 1x per week
een uur kunnen trainen. Voor alle andere teams wordt om de week een clinic gegeven.
Om de week een clinic betekent een forse verruiming van het aantal trainingen, waarbij
we door de extra zaalruimte beter kunnen inspelen op het aantal deelnemers. Vorig jaar
was dit een aandachtspunt.
Voor de senioren en junioren regelt de zaalhockeycommissie geen andere c.q. extra
zalen. Wanneer je dit voor jouw team wel wilt, dien je zelf contact op te nemen met
Accres en de zaal op eigen naam te boeken. De mogelijkheden hiertoe staan vermeld op
de site van Accres (www.accres.nl onder verhuur).
Kosten*
Selectieteams
Voor H1, D1 en de J/M A1, B1, C1 en 2 en D1 en 2 bedragen de kosten Euro 67,50 per
speler. Voor dit bedrag neem je in de winter deel aan de zaalhockeycompetitie en train
je 1 x per week in de sporthal.
Breedte teams
Voor alle niet hierboven genoemde teams bedragen de kosten Euro 47,50 per speler.
Voor dit bedrag neem je in de winter deel aan de zaalhockeycompetitie en train je clinic
vorm om de week in de sporthal.
Besteding zaalhockey-bijdrage
Met de financiële bijdrage voor het zaalhockey betaalt AMHC de inschrijfkosten voor het
deelnemen aan de competitie (Hockeybond Euro 275,- per zaalteam), de huur van de
sporthallen, de inzet van de trainers en de materialen die nodig zijn om zaalhockey te
kunnen spelen (trainen).
*) In de komende ALV zullen bovenstaande tarieven ter accordering worden voorgelegd.
Bijkomende verplichtingen
Voor alle teams die deelnemen aan de zaalhockeycompetitie is het belangrijk dat alle
ouders en spelers bereid zijn om te helpen bij het vervullen van de taak van zaalleiding /
zaalwacht en scheidsrechter. Alleen voor de hoogste niveaus levert de Hockeybond naar
alle waarschijnlijkheid scheidsrechters. Voor alle andere wedstrijden dienen we hier als
AMHC (de teams) zelf in te voorzien. Over de indeling en de wijze waarop we dit
komend seizoen regelen, ontvang je op een later moment meer informatie.
Materiaal
Voor het zaalhockey (trainen en competitie) is het bij AMHC verplicht om te spelen met
een zaalhockeystick en met zaalschoenen (binnensportschoenen zonder zwarte zool).
Om onze leden tegemoet te komen zal Intersport Jonker weer een mooie aanbieding
samenstellen. Hierover wordt je op een nader moment geïnformeerd.
2
Qua prijzen kan je aan het volgende denken:
De indoorsticks zijn er vanaf € 24.95 tot € 69.00
De indoorhandschoen vanaf € 19.95 tot € 39.95
Voor de trainingen / clinics in Zuidbroek zal AMHC zorgen voor zaalhockeyballen.
Belangrijk! Spelen zonder zaalhockeymateriaal is absoluut verboden. Zo is, door het
spelen met het verkeerde materiaal, AMHC bijvoorbeeld niet meer welkom in het
Mheenpark en willen we als club verdere schade in onze relatie met de zaalbeheerders
voorkomen.
Vragen / meer informatie
Tot zover de informatie over het komende zaalhockeyseizoen. Mocht je vragen hebben,
dan verzoeken we je om eerst op site van de KNHB/Oost Nederland /zaalhockey
(http://www.knhb.nl en dan Oost Nederland + zaalhockey). Hier is veel informatie te
vinden over het zaalhockey en de zaalhockeycompetitie. In de komende maanden zal
ook op de site van AMHC de nodige informatie worden geplaatst.
Mochten er dan toch nog vragen zijn, dan kan je de zaalhockeycommissie bereiken via
[email protected] .
Belangrijk! Tot slot roepen we graag onze vraag in herinnering
Voor 10 september* horen we graag van alle coaches van de breedte teams
of hun team komend jaar deelneemt aan de zaalhockeycompetitie.
*) Het is een krappe deadline, die voortvloeit uit de sluitingsdatum voor de inschrijvingen bij de Hockeybond.
Je kan je reactie (ovv van je naam en het team) mailen aan [email protected] .
3
Download