16de T3 Europe symposium

advertisement
18de T3 Vlaanderen Symposium
Oostende
24 & 25 augustus 2015
_____________________________________
Functieleer
in de tweede graad
Jan Vermeylen en Jürgen Schepers
_____________________________________
115
Reële functies
Nieuwe mogelijk‐
heden
Nieuwe technologieën
in de tweede graad
Jurgen Schepers & Jan Vermeylen
TTT Symposium 2015
Reële functie
Reële functie
(eindterm IIde graad)
(eindterm IIde graad)
• ET22 ASO : De leerlingen geven, in betekenisvolle
situaties die kunnen beschreven worden met een
functie, de samenhang aan tussen verschillende
voorstellingswijzen, m.n. verwoording, tabel,
grafiek en voorschrift.
• ET22 TSO KSO : De leerlingen geven de
samenhang aan tussen verschillende
voorstellingswijzen van het verband tussen
variabelen, m.n. verwoording, tabel, grafiek en
formule van het verband tussen variabelen.
• ET22 ASO : De leerlingen geven, in betekenisvolle
situaties die kunnen beschreven worden met een
functie, de samenhang aan tussen verschillende
voorstellingswijzen, m.n. verwoording, tabel,
grafiek en voorschrift.
• ET22 TSO KSO : De leerlingen geven de
samenhang aan tussen verschillende
voorstellingswijzen van het verband tussen
variabelen, m.n. verwoording, tabel, grafiek en
formule van het verband tussen variabelen.
Reële Functie
Reële Functie
Tabel
Tabel
Verwoording
Verwoording
Grafiek
Voor‐
schrift
Grafiek
yVoor‐
= f(x)
schrift
116
Samenhang
algebraïsch ✈ grafisch
Tabel
Tabel
Verwoording
Verwoording
yVoor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
yVoor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
algebraïsch ✈ numeriek
Voorschrift invoeren
Tabel
Grafiek plotten
Vensterinstellingen
Verwoording
Invloed van parameters
yVoor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
algebraïsch ✈ grafisch & numeriek
Tabel
Functievoorschrift invoeren
Functiewaarde bereken
Verwoording
Functiewaardentabel genereren
Grafiek
yVoor‐
= f(x)
schrift
117
grafisch ✈ numeriek
Tabel
Domein ‐ Beeld
Nspire documenten
Verwoording
Navigator toets
yVoor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
Zuiver algebraïsch
Tabel
Tracen / Calc
Vgl. grafisch oplossen: nulpunt, snijpunt
Verwoording
Extrema bepalen
Grafiek
y = f(x)
Voor‐schrift
Zuiver numeriek
Functievoorschrift omvormen
Tabel
Bewijs abc‐
formule
Verwoording
Vgl. algebraïsch oplossen
Grafiek
Voor‐
schrift
y = f(x)
118
Zuiver grafisch
Tabel
Vgl. numeriek oplossen
• Halveringsmethode
• Regula falsi
•…
Verwoording
y Voor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
Realiteit ✈ wiskunde
Tabel
Symmetrie‐as
Raaklijn
Verwoording
Parabool construeren met gegeven ….
yVoor‐
= f(x)
Grafiek
schrift
Realiteit ✈ wiskunde
Realiteit ✈ wiskunde
Tabel
Tabel
Curve
Fitting
Verwoording
Grafiek
Verwoording
yVoor‐
= f(x)
schrift
Grafiek
yVoor‐
= f(x)
schrift
119
Datalogging
Foto‐ en videoanalyse
Curve fitting
120
Download