Hoofdstuk 8

advertisement
Hoofdstuk 8
 Regels
Ontdekken
Sebnem YAPAR
Vuistregels
Vuistregel van Euro naar Guldens, gebruik je een
vuistregel:
Aantal Euro's x 2,20 = aantal Guldens

Bereken Є 20 in guldens.

20 x 2,20 = 44

44 Guldens
Vuistregels
Om lange tijd plezier te hebben van het aquarium, is de volgende vuistregel
een handig hulpmiddel:
Aantal planten = lengte (in cm) x breedte (in cm) / 50
Bereken hoeveel planten kunnen we zetten voor een aquarium van 100 cm x
40 cm ?
Aantal planten = …………….x ……………….. / ………………..
Aantal planten = 100 x 40 / 50
Aantal planten = 80
8-1
In woorden
Een rekenstap kun je in
woorden opschrijven.
Bekijk de tekening met geiten
hiernaast.
Als je het aantal poten weet,
kun je met de regel hiernaast
uitrekenen hoeveel geiten er
staat.
8-1
In woorden
Extra Oefening-1
Mark traint voor hardloop wedstrijd. Hij loopt met een snelheid van
5 meter per seconde.
a)
Berekent hoeveel meter hij loopt in vier seconden?
a) 5 meter
b) 20 meter c) 4 meter
d) 9 meter
b)
En hoeveel loopt hij in 12 seconden?
a) 12 meter b) 24 meter c) 60 meter
c)
Vul de onderstaande regel in:
“ Het aantal seconden keer …………….. is gelijk aan het aantal meters
dat Mark loopt.”
a) 5
b) 20
c) 4
d) 9
d) 74 meter
8-1
In woorden
Extra Oefening-1
d) Vul de tabel in:
aantal seconden
16
20
75
150
255
aantal meters
80
…………………………
100
………………………..
375
……………………….
750
……………………….
1275
………………………..
e) Hoeveel seconden doet Mark over 75 meter ?
a) 15 seconden
b) 20 seconden c) 10 seconden
d) 25 seconden
8-2
Rekenpijlen
 Rekenpijlen
gebruik je om een regel in
woorden korter op te schrijven.
 In de rekenpijl staat welke berekening
je moet uitvoeren.
8-2
Rekenpijlen
Extra oefeningen-2:
Hiernaast zie je tegelpad van zeven tegels.
In elke rij zitten 5 grijze en 2 rode tegels.
a)
Hoeveel grijze tegels heb je nodig voor
twee rijen?
a) 5
b) 10
c)15
d)20
b)
Hoeveel grijze tegels heb je nodig
voor vijf rijen?
a) 10
b)15
c) 20
d)25
8-2
Rekenpijlen
Extra oefeningen-2:
Hiernaast zie je tegelpad van zeven tegels.
In elke rij zitten 5 grijze en 2 rode tegels.
c)
Als je het aantal rijen weet kun je het aantal
grijze tegels berekenen? Vul de rekenpijl in.
IN
UIT
Aantal rijen ……………….
aantal grijze tegels
a) x 2
b) x 5
c) : 2
d) : 5
8-3
Pijlkettingen
 Rekenpijlen
kun je ook aan elkaar
koppelen.
 Meerdere rekenpijlen achter elkaar
noem je een pijlenketting.
8-3
Pijlkettingen
Extra Oefeningen 3:
IN
UIT
Beantwoord de volgende vragen voor ………… x3 ..…. +1 …………….
de pijlketting hiernaast.
a)
Wat komt er uit als je er 3 stopt?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
b)
En als je er 5 in stopt?
a) 12
b) 15
c) 13
d) 16
c)
Bereken ook de uitkomst als je er 12 instopt.
a) 37
b) 16
c)36
d) 17
d)
Bereken de uitkomst als je er 7,5 instopt.
a) 23,5 b)22,5
c)16
d)17
8-4
Hoe maak je een grafiek bij een regel?
Gebruik hierbij de volgende stappen.
 Maak bij de regel een tabel.
 Teken een assenstelsel. ( De getallen achter
in horen bij horizontale as en de getallen
achter uit horen bij de verticale as.)
 Teken de grafiek met behulp van de getallen
uit de tabel.
8-4
Hoe maak je een grafiek bij een regel?
Extra Oefeningen 4:
c) Teken de grafiek bij deze tabel in
een assenstelsel.
Aantal euro’s
Bij een hobby zaak betaal je Є 1,40 per meter koperen buis.
a)
Vul de pijlketting in.
In
Uit
x………
1,40
aantal meters
aantal euro’s
b)
Vul de tabel in:
aantal meters
0
5
10
20
40
14
aantal Euro’s
…..
…..
…..
…..
…..
0
7
28
56
70
60
50
40
30
20
10
0
Aantal meters
5
10 15 20 25 30 35 40
8-5
Hoe maak je bij een pijlketting een grafiek?
Dat gaat met dezelfde stappen als bij een
rekenpijl.
Zo’n grafiek begint niet in het punt (0,0).
Het punt waar de grafiek begint, vind je door
het getal 0 in de pijlketting in te vullen.
8-5
Hoe maak je bij een pijlketting een grafiek?
Extra Oefening 5:
Voor een zware boorwerk heeft bouwmarkt”Fix-it” boormachines te
huur. De huur prijs kun je berekenen met de pijlenketting:
In
Uit
Aantal dagen x8 ……… + 20 Huur prijs in euro’s
 Bereken hoeveel moet je betalen als je een boormachine één dag
huurt?
a)8
b)20
c)28
d) 82
 En hoeveel betal je per 3 dagen?
a)28
b) 84
c)56
d)44
8-5
Hoe maak je bij een pijlketting een grafiek?
Extra Oefening 5:
Vul de tabel verder in:
Aantal dagen
1
28
Huur prijs in Euro’s
….


Teken de grafiek bij de tabel.
Waarom begint de grafiek
niet in het punt (0,0) ?

3
44
….
4
52
….
6
68
….
Huur prijs in
Euro’s
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3
4 5 6 7 8
Aantal dagen
Download