Godenrijk hv123 - Wikiwijs Maken

advertisement
Godenrijk hv123
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
03 oktober 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/62221
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Godenrijk
Vooraf
Stap1
Stap2
Stap3
Stap4
Extra: lvoorl
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Godenrijk hv123
Godenrijk
Vooraf
De oude Grieken en Romeinen geloofden in meerdere
goden (polytheïsme).
In deze opdracht leer je welke goden dit waren en hoe ze heetten.
Aan het eind van deze opdracht kun je
de naam van een aantal goden vertellen en wat hun 'functie' was.
uitleggen hoe de oude Grieken hun goden vereerden.
kort iets vertellen over de goden Zeus, Hades, Artemis, Demeter en Aphrodite.
uitleggen wat het verschil is tussen polytheïsme en monotheïsme.
Eindproduct
Je maakt een kruiswoordpuzzel.
In de kruiswoordpuzzel komen minimaal 15 Griekse en/of Romeinse goden.
Beoordeling
Jullie docent let op:
de inhoud: staan er 15 goden in de puzzel?
de inhoud: zijn de omschrijvingen duidelijk?
de vorm: ziet jullie kruiswoord er netjes verzorgd uit?
Activiteiten
Stap
Groepsgrootte
Activiteit
Stap 1
Alleen
Video 'De Goden van de oude Grieken' bekijken en
vragen beantwoorden.
Stap 2
Alleen
Website over de goden bestuderen en vragen
beantwoorden.
Stap 3
Alleen
Romeinse namen van goden opzoeken.
Pagina 2
Godenrijk hv123
Stap 4
Samen met een klasgenoot
Een kruiswoordpuzzel maken over de Griekse en
Romeinse goden.
Benodigdheden
Geen bijzonderheden.
Tijd
Voor de opdracht heb je 2 lesuren nodig.
Stap1
Wist je dat bij de Oude Grieken er heel veel goden waren?
Overal bestond wel een god voor.
Bekijk de volgende clip op SchoolTV.
Video: De Goden van de oude Grieken
Beantwoord naar aanleiding van de clip de volgende vragen.
1. Hoe heet de oppergod, de baas van alle andere goden?
2. Hoe probeerden de Grieken hun Goden te vriend te houden?
3. Hoe heette de belangrijkste godin van de stad Athene?
Stap2
Pagina 3
Godenrijk hv123
Het geloof in meerdere goden wordt veelgodendom of polytheïsme genoemd.
Polytheïsme wordt vaak tegenover monotheïsme gesteld: het geloof in één god.
Zowel de Grieken als de Romeinen vereerden vele goden.
Ga naar de website www.outoftheblue.nl/goden
Ga met je muis over de verschillende goden.
Beantwoord de volgende vragen.
1. Hoe heet de god van de zee?
2. Hoe heet de godin van de liefde en schoonheid?
3. Hoe heet de god van de wijn?
Stap3
Pagina 4
Godenrijk hv123
De Romeinen hebben het polytheïsme van
de Grieken overgenomen. Ook de meeste goden zelf hebben de Romeinen gewoon overgenomen.
Soms hebben ze de naam van de goden wel veranderd.
Hieronder zie je vijf namen van Griekse goden.
Zoek op internet van iedere god de Romeinse naam op.
Poseidon – God van de zee
Hades – God van de onderwereld
Artemis – Godin van de jacht
Demeter – God van de landbouw
Aphrodite – Godin van de liefde
Stap4
Pagina 5
Godenrijk hv123
Je gaat samen met een klasgenoot een kruiswoordpuzzel maken.
Een kruiswoordpuzzel is een leuke manier om begrippen en hun omschrijvingen te presenteren.
Door in een patroon van vakjes de letters van woorden in te vullen is de puzzel op te lossen.
De antwoorden worden meestal gegeven aan de hand van omschrijvingen.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook afbeeldingen als omschrijvingen gebruiken.
De kruiswoordpuzzel die je gaat maken, gaat over de Griekse en Romeinse goden. Zoek vijftien
namen van goden op.
Maak bij iedere naam een (korte) omschrijvingen.
Maak nu het hokjespatroon en schrijf de omschrijvingen erbij.
Kopieer de kruiswoordpuzzel twee keer. Laat de puzzel oplossen door een klasgenoot. Vraag om
commentaar op jullie puzzel. Natuurlijk proberen jullie ook een puzzel van klasgenoten op te lossen.
Geef elkaar op een positieve manier feedback.
Extra: lvoorl
Leerlingen voor leerlingen
Op de website www.lvoorl.nl vind je verschillende video's die door leerlingen voor leerlingen zijn
gemaakt.
Hieronder staat een video die goed past bij dit thema.
Pagina 6
Godenrijk hv123
Bekijk de video. Kun je de video goed volgen?
Bespreek de inhoud van de video met een klasgenoot.
Video: Polythesme
Let op:
Als je de video wilt stoppen, druk dan eerst op de stopknop en klik dan de popup weg.
Pagina 7
Godenrijk hv123
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
03 oktober 2016 om 10:01
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VWO 2; HAVO 1; VWO 1; HAVO 3; VWO 3; HAVO 2;
Leerinhoud en
Christendom in het romeinse Rijk; Christendom in het Romeinse Rijk: van
doelen
verboden tot enig toegestane godsdienst; Geschiedenis; De tijd van Grieken
en Romeinen (3000 v C - 500 n C);
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting
2 uur en 0 minuten
Trefwoorden
leerlijn, rearrangeerbare
Pagina 8
Godenrijk hv123
Download