De Virtuele Beurs : SIVAAL

advertisement
De Virtuele Beurs : SIVAAL.COM
Internationale Virtuele Landbouw- en Voedingsbeurs
Enkele woorden omtrent AGRIS:
‘Synergie, le futur aujourd’hui’ heeft een 7 jaar lange Internet ervaring en oogst een
enorm succes met de website www.agris.be.
De website www.agris.be trekt maandelijks duizenden bezoekers aan en door middel
van zijn dagelijkse verzending van infobrieven bereikt hij duizenden personen
verspreid over de ganse wereld.
In 2001 trokken wij 218.000 bezoekers aan en in 2002 registreerden wij 15% méér
bezoekers.
Hoe is dit alles mogelijk? Wat is onze geheime formule voor dit succes?
AGRIS was één van de eerste gespecialiseerde websites die gelanceerd werd op
Internet. In de loop der jaren ontstonden banden met honderden andere websites.
Het is een populaire website aangezien meer dan 1.200 webmasters verbanden met
hem opbouwden. Al deze verbanden brengen verkeer tot stand.
Wij publiceren dagelijks méér dan 30 nieuwsberichten in onze ‘online’ krant “Today”
of in onze infobrieven “Agriscompact”. Onze abonnees liggen verspreid over gans
Europa en verder. 80% van ons zakencijfer werd door de export in het tweede
trimester gerealiseerd.
www.agris.be staat voor méér dan 30.000 pagina’s vol informatie, waarvan er 7.500
in 2001 gecreëerd werden.
1
Virtuele Landbouw- en Voedingsbeurs :
Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onze bezoekers te beantwoorden,
hebben wij heden een nieuwe website www.sivaal.com ontworpen.
Deze website is een Virtuele Beurs die zich tot hetzelfde publiek richt als AGRIS,
dwz. de personen die een rol spelen in de landbouw- en voedingswereld, van de
producent tot de verbruiker. Wij leggen ons vooral toe op België en dus ook op
Europa, maar door middel van Internet hebben wij ook een bevoorrechte band met
ondernemingen die actief zijn in dit domein over de gehele wereld.
Doelstelling :
Onze doelstelling gelijkt op die van alle Landbouw- en Voedingsbeurzen dwz. een
band tot stand brengen tussen de verschillende personen uit de sector en dit op een
zo eenvoudig mogelijke en intuïtieve wijze. Wij willen dat onze website de plaats
wordt waar commerciële contacten ontstaan.
Internet geeft ons de mogelijkheid aan onze bezoekers, dagelijks, de informatie door
te spelen waaraan zij nood hebben. Enkele voorbeelden: het weerbericht, de
informatiekrant, de werkaanbiedingen, de adviezen en waarschuwingen aan de
personen uit de sector, de blik op de wereld, de banden met nationale en regionale
instituten,....
Belang van onze Beurs :
Internet wordt de eerste informatiebron. De groeifase is, ook in onze
geïndustrialiseerde landen, nog lang niet voltrokken. Volgens de laatste statistieken,
zijn reeds 93% van de Belgische ondernemingen aangesloten op Internet en de
aansluitingen met hogere transmissiesnelheden tegen een vast bedrag (type ADSL)
veralgemeniseren zich.
Agris was de enige Belgische website in zijn categorie en dankzij de Virtuele Beurs
kunnen we nog veel verder gaan als informatieverstrekker.
Voor het realiseren van concrete zaken, stelt onze Virtuele Beurs verschillende
middelen ter beschikking van de exposanten :

Beurs :
○
Een alomtegenwoordigheid zonder eigen investering in een
Internetsite.

Perskamer :
○
De lancering van nieuwe producten aankondigen.

Zakencentrum :
○
Uitgeven van zaakvoorstellen.
○
Raadplegen van aanbodoproepen.
2

Aanwervingscentrum
○
Recruteren van nieuwe medewerkers.

Landen / Regio’s
○
Ontdekken wat er in een ander land gemaakt wordt en
commerciële banden leggen.

Meertalig dagblad
○
Zich informeren over de evolutie op de markten, de laatste
tendensen, de politieke evolutie.

Contacten en communicatie
○
Dankzij de journalisten aangesloten bij de perskamer
○
Dankzij de ingeschreven bezoekers bij het zaken- en
aanwervingscentrum
○
Dankzij de duizenden krantabonnees
○
Dankzij de beursbezoekers
Lancering van de website :
Wij beschikken reeds over een databank die meer dan 900 exposanten bevat. Wij
zullen contact opnemen met een groot aantal ondernemingen actief in dit domein
alvorens de website definitief te lanceren. Elke onderneming kan zich op een
simpele en snelle manier laten opnemen, dit door zich in te schrijven in het register
waaronder zijn activiteit valt (meer dan 850 verschillende sectoren).
De ter beschikking gestelde middelen alsook de informatieve banden zijn van bij het
begin actief.
Tarief :
De prijs wordt bepaald door de duur van verschijning en door het zakencijfer:
Zakencijfer beneden de 250.000 €
Zakencijfer
Duur per trimester
per jaar
per advertentie 1 maand
<= 250.000 €
180 €
500 €
100 €
>250.000 €
360 €
1000 €
100 €
SIVAAL, het evenement van dit jaar!
Thyrion Dominique
3
Download