2015 1022 folder digitaal -lve -deelnemers print

advertisement
Contact & informatie
Plaats
Informatie
Zakelijk
Uitgave
Dorpsstraat 47, 2396 HC Koudekerk aan den Rijn
Hein de Graaf, 070 341 6509 of [email protected]
http://www.leukvoorelkaar.com of
http://www.leukvoorelkaarkerkrade.nl en
http://www.naoberzorgpunt.nl
ING
NL72 INGB 0006 6760 10
BTW
NL-8510.02.936B01
KvK Leiden
53752791
©VayaV 2015/09
:
We wensen iedere deelnemer veel leerplezier
ontmoetingen toe, zowel fysiek als virtueel!
en
inspirerende
Met computers ben je niet alleen!
LEUK VOOR ELKAAR!
In Kerkrade, Horst aan de Maas, Leudal
Een virtuele plaats om elkaar te ontmoeten
Hoe kom je aan een virtuele wereld?
Om een virtuele wereld te kunnen bouwen is eerst van belang te weten in
welke omgeving de groepsleden zich thuis voelen. Dat kan alles zijn, zover
de fantasie reikt. Het hoeft ook niet tot één item beperkt te blijven. Zo komt
in virtueel Kerkrade de Nieuwstraat uit voor het Stadhuis. Rolduc (waar je
gewoon kunt binnenlopen) en het Eurode Business Center liggen zo
ongeveer naast elkaar.
“Voel je jong en gezond! Laat je onderdompelen in virtuele ontmoetingen”.
De stap naar de virtueel ontmoeten zet je samen met anderen, met mensen die
je kent en die je ook in de eigen omgeving, thuis weer zou willen ontmoeten. Je
hebt hun stem heb gehoord, hun gezicht gezien en bovenal deel je dezelfde
interesse. Virtueel ontmoeten is één mogelijkheid om contacten te
onderhouden. Het is een variant op andere vormen van elkaar tegenkomen.
Naast elkaar fysiek te ontmoeten wordt in overleg met de groep samen
besproken hoe hun eigen virtuele ontmoetingsplek er uit komt te zien.
Voorbeelden van mogelijke thema’s:
 Fotografie, filmen, verhalen over eigen en lokale historie: scannen,
bewerken, vastleggen, verrijken en delen met anderen via gezamenlijke
presentaties
 Samen spellen doen
 Zorgen voor een ander (mantelzorg), zorgen voor jezelf (zorg van elke dag)
 Natuur en tuinieren
 (Ruil)handel en kringloop: marktplaats, weggeefhoek
 Lichamelijke oefeningen met spel computer (Wii)
Samenkomen
in groepen
 Burenhulp
/ zorgvoorzieningen
 Vakantieplannen: toeristische informatie regio, camping, hotel, B&B
Met het project Leuk voor Elkaar willen we mensen bereiken die hun
zoeken
netwerk
graag willen verbreden. Het project Leuk voor Elkaar brengt mensen
 Cultuur
en geschiedenis
Leuk voor Elkaar groepen in Horst aan de Maas en Leudal kiezen uiteraard
hun eigen omgeving met een voor hen herkenbare achtergrond.
Wat kost het om mee te doen? Heb ik een computer nodig?
Meedoen is gratis en heeft u geen computer: wij hebben computers
beschikbaar die in bruikleen kunnen worden uitgegeven
Hoe ziet het er uit en wat kun je ermee?
Als themagroepen daarvoor kiezen, kunnen zij ieder voor hun groep een
virtuele wereld (laten) maken. Hoe de virtuele ontmoetingsplek eruit ziet,
op welke wijze die zal worden gebruikt en hoe we met elkaar omgaan of hoe
mensen zich voor de groep kunnen aanmelden, is geheel aan de groep zelf.
Natuurlijk helpen wij daarbij met raad en daad. De technische realisatie, het
leren gebruiken en de ondersteuning naderhand ligt bij het projectteam
Leuk voor Elkaar.
De achtergrond in dit voorbeeld wordt gevormd door enkele beelden van
de stad Kerkrade. Je ziet Kerkrade in een notendop, je ziet mensen en zoals
in iedere foto moet je de beweging erbij denken.
Download