Thematip De letterschuif

advertisement
veilig leren
lezen
Thematip bij kern 1
De letterschuif
Auteur: Josée Warnaar
Maanversie en raketversie
In kern 1 ervaren de kinderen het wonder van le-
Voor de letterschuif zijn twee soorten letterstroken
zen en spellen. Zij ontdekken dat er met enkele
gemaakt. Er is een maanversie (werkblad 2) en een
raketversie (werkblad 3). Voor de maanletterstroken
letters al heel veel woorden samengesteld en ge-
zijn de acht letters gebruikt die in kern 1 geleerd zijn:
lezen kunnen worden. Kinderen willen deze nieu-
m, r, v, i, s, aa, p, e. De raketletterstroken bevatten
we vaardigheid graag demonstreren. Daarom ma-
ook de letters die de kinderen extra kunnen leren:
oo, o, k, n.
ken zij in de laatste week van kern 1 een feestelijk
Bepaal van tevoren welke kinderen de maanletter-
versierde letterschuif. Met deze letterschuif kun-
troken en welke kinderen de raketletterstroken in
hun letterschuif gaan gebruiken.
nen zij allerlei woorden maken; ze gebruiken daar-
Lesbeschrijving
bij de letters die ze net geleerd hebben. Dat is leuk
Benodigde materialen
om thuis te laten zien!
æ Werkblad 1: voor alle kinderen, afgedrukt op stevig
papier in vrolijke kleuren
æ Werkblad 2: voor alle kinderen met een ster- of een
maanaanpak, afgedrukt op stevig geel papier
æ Werkblad 3: voor alle kinderen met een raket- of
zonaanpak
æ Werkblad 4: voor alle kinderen, afgedrukt op stevig
oranje papier
æ Papier om versieringen uit te knippen
æ Prikpennen en prikmatjes
æ Scharen en lijm
æ Een voorbeeld van een letterschuif
Inleiding
Maak zelf een voorbeeld van een letterschuif. Hang
deze letterschuif met behulp van magneetjes op het
bord. Leg uit dat dit een letterschuif is en dat je met
zo’n letterschuif heel veel woorden kunt maken en
lezen. Doe voor hoe je een woord maakt en laat een
van de kinderen dit woord lezen. Daarna mogen enkele andere kinderen woorden maken en lezen.
1
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
De kinderen gaan nu zelf een letterschuif maken.
Vervolgens wordt de strook waar de minste letters op
Deel de benodigde materialen uit en maak met de
staan in de middelste gleuf gestoken: eerst door de
kinderen de letterschuif.
onderste gleuf naar voren en dan door de bovenste
gleuf naar achteren.
Werkwijze
1 Laat de kinderen de zes lijntjes op werkblad 1 openprikken. Zo ontstaan er zes gleuven in werkblad 1.
2 Laat werkblad 1 mooi versieren.
3 Laat de letterstroken van werkblad 2 of 3 uitknippen en daarna de oranje stroken van werkblad 4.
4 Aan de boven- en onderzijde van elke letterstrook
wordt een oranje strook geplakt.
5 Daarna worden de letterstroken in de letterschuif
geschoven.
Op dezelfde manier wordt de laatste strook in de
meest rechtse gleuven gestoken. De letterschuif is
nu klaar.
Opdrachten met de letterschuif
1 Laat de kinderen een woord bedenken met hun letterschuif en schrijf deze woorden in een rijtje op het
bord. Laat de woorden lezen.
2 Laat de kinderen in tweetallen woorden maken: één
kind maakt een woord, het andere kind leest dit
Vraag aan de kinderen op welke letterstrook de mees-
woord. Daarna de rollen omdraaien.
te letters staan. Steek deze strook in de meest linkse,
onderste gleuf; van achteren naar voren.
Aan het eind van kern 1 nemen de kinderen hun letterschuif mee naar huis. Zo kunnen ze thuis laten
zien dat ze met de geleerde letters al veel woorden
kunnen maken en lezen.
Steek deze strook daarna door de bovenste gleuf
weer naar achteren.
De eerste letterstrook kan nu heen en weer geschoven worden. Aan de voorkant van de letterschuif is
dan altijd maar één letter te zien.
2
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
werkblad
1
3
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
werkblad
o
m
r
v
s
p
maan: linkerstrook
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
o
2
o
i m
aa r
e s
p
maan: middenstrook
maan: rechterstrook
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
o
m
r
i m
v aa r
s e s
p oo p
k o k
n
n
werkblad
o
raket: linkerstrook
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
3
o
raket: middenstrook
raket: rechterstrook
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
werkblad
o
o
o
o
o
o
Veilig leren lezen Thematip - Thematip bij kern 1: de letterschuif
4
© Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.veiliglerenlezen.nl
Download